You are here

Flygtningebørn mest kriminelle

Over halvdelen af de unge i landets sikrede afdelinger har anden etnisk baggrund end dansk. Men det er ikke 2. eller 3. generationsindvandrerne, der fylder institutionerne for kriminelle unge. Størsteparten af de unge med udenlandsk baggrund er flygtningebørn, viser en undersøgelse fra Teori og Metodecenteret. Centret har tidligere påpeget sammenhængen imellem kriminalitet og krigstraumer.

Flygtningebørn mest kriminelle (Nyhederne.tv2.dk) (27. juni 2008)