You are here

Eva Kjer Hansen svarer vedr. diskrimination i ghettoplan

Mail korrespondance til Socialminister Eva Kjer Hansen og Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vedr. Ghettoplan/ghettoisering, diskrimination i denne og kontanthjælpsloftet (Flere i arbejde)
1 - start | 2. svar EKH | 3 - svar FLJ | 4 - svar CHF

Flemming Leer Jakobsen

4. juli 2005

Tak for din e-mail af 23. maj 2005, hvor du skriver, at lov nr. 328 af 18. maj 2005, § 51 b, stk. 1, diskriminerer kontanthjælpsmodtagere.

Jeg er enig i, at Danmark naturligvis skal overholde de internationale forpligtelser, der ligger i ratifikationen af den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Lovforslaget har således været forelagt Justitsministeriet med henblik på en vurdering af, om det overholder grundloven og de internationale konventioner, herunder den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og Justitsministeriet havde ingen bemærkninger.

Jeg er ikke enig med dig i, at loven diskriminerer kontanthjælpsmodtagere. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at boligorganisationerne skal afvise boligsøgende på kontanthjælp, starthjælp eller integrationsydelse i udsatte almene boligområder, men under forudsætning af at disse boligsøgende får tilbudt en anden passende bolig i kommunen.

Tiltaget skal ses som led i regeringens strategi mod ghettoisering, der har til formål at bekæmpe ghettodannelse i de mest udsatte boligområder i landet. Tilflytning af ressourcesvage grupper og fraflytning af ressourcestærke er kernen i ghettoiseringsprocessen. Det afgørende for en vellykket indsats er derfor bl.a. at forhindre, at flere ressourcesvage borgere flytter ind i de pågældende boligområder.

Samtidig skal der selvfølgelig sættes ind med en vifte af andre tiltag, således at man ved en samlet og helhedsorienteret indsats får vendt udviklingen i de pågældende boligområder.

Med venlig hilsen

Eva Kjer Hansen