You are here

Ejstrupholm: 44 årig rusisk kvinde får hjælp af borgmester

En 44 årig rusisk kvinde får hjælp af borgmester Uffe Henneberg (V), Nørre Snede. Kvinden står til udvisning, fordi et brev til Integrationsministeriet kom 15 timer for sent.

Det kan du læse hos Kanal 94 om 44 årig russisk kvinde

Det sidste er, at hun kan få lov at blive. Kanal 94 skriver bl.a., at "Myndighederne indrømmer fejl i sagsbehandlingen" her ved 14 tiden. Og at ..."at Udlændingestyrelsen ikke har overholdt de interne retningslinjer." Sagen var problematisk, fordi hvis kvinden var udrejst idag og efterfølgede havde fået asyl. Så kunne hendes 15-årige datter ikke automatisk få asyl samtidigt med.

Aldersgrænsen går ved de 15 år, hvor børn bliver betragtet som voksne iflg. retningslinier fra Udlændingestyrelsen. Hendes sag skulle så behandles for sig selv.

Men det strider imod en FNs børnekonvention om ikke at adskille familier.

"Artikel 9 1. Deltagerstaterne skal sikre, at barnet ikke adskilles fra sine forældre mod deres vilje, undtagen når kompetente myndigheder, hvis afgørelser er undergivet retlig prøvelse, i overensstemmelse med gældende lov og praksis bestemmer, at en sådan adskillelse er nødvendig af hensyn til barnets tarv."

Børn er ifølge FNs børnekonvention alle under 18 år.

FNs Børnekonvention - Menneskeret.dk

Danmark har titrådte denne konvention i 1991 og lovet at holde den.

Børnerådet om FNs Børnekonvention med høringssvar og rapporter

www.boerneraadet.dk/sw73.asp

Tilføjet at hun har fået asyl, link til FNs børnekonvention og kommunebetegnelse for borgmester.

20: august 2005 14:35 Tilføjet Børnerådet link og årstal for Danmarks tiltræden.

Nyheder: