You are here

Dansker i Danmark?

Mona Ljungberg skriver:

En dag tager man mod til sig og fortæller nogle venner om de overvejelser, der kører rundt i hovedet, om at forlade Danmark. Det er ikke bare længere vejret, der gør andre himmelstrøg mere attraktive, nej det er hele den politiske atmosfære her, hvor det er blevet gjort til en dyd at opføre sig som et dumt svin, for at sige det rent ud. Hvad er der blevet af det Danmark og de rettigheder, som nogle af vores forfædre kæmpede sig til for sig selv og for os der kom efter, og rettigheder nogle af os selv kæmpede os til som unge. Rettigheder, der langt fra er en selvfølge, men rettigheder som der er blevet kæmpet hårdt for at opnå.

Racismen blomstrer som sjældent før i Danmark, og det mest deprimerende er, at dyrkelsen af racismen kommer oppe fra og går ned. Skræmmekampagnerne, ”åh gud, han er ikke dansk, - så er han nok kriminel, arbejdsløs, mindre begavet end os, fundamentalist, terrorist og går vel også med tørklæde og turban med en bombe oveni – 1. og 2. og 3. generations indvandrer” – det stopper tilsyneladende aldrig.

Racismen blomstrer, og Danmark har længe bevæget sig længere og længere væk fra retsstaten hen imod  politistaten,  Birthe Rønn Hornbech og advokaterne har ret i deres bekymringer og advarsler. Det er ikke deres skyld, at deres indsigelser mod regeringens lovpakke kun får medierne til at fokusere på selve lovpakken, der er på vej til vedtagelse, og ikke på det faktum, at Retssikkerheden i Danmark længe har været på retur.

Retssikkerheden i Danmark har længe været på retur

 Der er stort set ingen mediefokus på det låg, regeringen allerede for længe siden har lagt over myndigheder der manipulerer med oplysninger, love der tillader varetægtsfængslinger på politifolks skøn alene, - og ikke på rimeligt sikre indicier eller bevisførelse. Vi ser af og til en udsendelse i TV, en dreng blev slået ihjel under arrestation, politiet, retslægeråd og statsadvokaten dækkede over omstændighederne. Vi ser igen og igen, at  flygtninge er uden nogen form for retssikkerhed i Danmark. De var de første der blev ramt.  Vi ser, hvordan urobetjente hærger beboerne på Christiania med svinske bemærkninger, tæv og arrestationer, ikke fordi de pågældende, der udøves politichikane imod har begået forbrydelser, men alene fordi de pågældende bor på Christiania, hvad de gør fuldt lovligt. Joh politiet kan også finde på at udøve magtmisbrug, og gør det.

TV har igennem de senere år faktisk vist en del enkelt udsendelser, der i allerhøjeste grad viser, at der er brug for en skærpelse af retssikkerheden, og ikke en yderligere slækkelse.  Og dermed er der også brug for at medierne samler op på de enkeltudsendelser, der viser det, og hjælper befolkningen med at få et overblik over, at det faktisk sker ret ofte at retssikkerheden tilsidesættes, og at det tildækkes med låg af både politi, retslægeråd og statsadvokater og regeringen. 

Men i stedet fokuserer Danmarks to største TV-kanaler i disse dage alene på videoovervågningen i lovpakken, spørger nogle danskere, hvad mener I om video-overvågning af offentlige steder. Væk kommer fokus fra, at det kan blive lovligt for politiet at arrestere dig på baggrund af et foto, hvor du tilfældigt opholder dig ved siden af en anden person, som er i politiets søgelys.  Det kunne være i en demonstration (så hold dig fra dem, der kommer mange i søgelyset),  i et stormagasin, et museum,  eller foran et butiksvindue du står og falder i staver ved, uden at du har en anelse om at ham der står ved siden af dig og gør det samme er en mistænkt. Du udveksler måske oven i købet en bemærkning, hvad kan den ikke blive udlagt til af politi og sensationspressen. 

Hvis regeringens lovpakke vedtages, behøver du såmænd end ikke være på med på fotoet. – og som en sidebemærkning for lige at rette en misforståelse om, at den nye lovpakke åbner op for at politiet kan indhente passagerlister fra flyselskaber, så er det fuldstændig ligegyldigt. Det kan politiet nemlig også i dag uden denne lovpakke, og gør det uden dommerkendelse, eksempelvis når en asylsøger eller en anden mistænkt som suspekt indrejser over Kastrup lufthavn. I den henseende er lovpakken totalt overflødig.  - Og det er jo heller ikke sådan, at politiet i dag ikke har ret til at overvåge og arrestere på en begrundet mistanke. Det gør politiet allerede. Mistanken behøver såmænd ikke være særlig godt begrundet. Det så vi i plejebosagen, en kvinde der blev arresteret og udhængt som  massemorder af politiet – ”massemord imod uskyldige gamle mennesker” – ligeså slemt som terrorisme.

Modargumentet til protesterne imod lovpakken er, at det aldrig har været intentionen med loven at den skal ramme lovlydige borgere, og at  hvis man er lovlydig borger, har man ingen grund til at være nervøs. Men det er netop, hvad man har som lovlydig borger i en stat uden retssikkerhed. Hvis intentionerne ikke er at fjerne retssikkerheden fra lovlydige borgere, så er der ingen grund til at fjerne retssikkerheden den. Vi har set mange eksempler på love gennem årene, der blev vedtaget med de smukkeste intentioner, men som blev hæslige, da de først var vedtaget, skattelove, sociale love, boliglove, selv punkter i udlændingeloven af i dag, blev i sin tid indført med stik modsatte intentionen end den måde som loven praktiseres i dag.

Men lovpakken er der, og bliver sandsynligvis vedtaget af et lille flertal i folketinget. Det var længe siden, jeg begyndte at lufte mine tanker til et par venner om, hvordan jeg efterhånden har det med at bo i Danmark. Det lettede at høre, at de har det lige sådan, og at de som jeg synes, at det har været svært at sige alle tankerne højt, og at de kun bliver for familie og venners skyld, måske også lidt magelighed, og nogen skal der vel også være tilbage til at forsøge at trække den anden vej, men hvor længe endnu førend vi har fået nok? Jeg har siden sagt det til andre med samme resultat. Imens taler regeringen om at gøre det attraktivt for højtuddannede at blive i Danmark, og attraktivt at komme her til også som højtuddannet udlænding (kun dem Danmark har brug for) vi skulle jo nødigt blive medmenneskelige, og de skulle jo nødigt have brug for Danmark, og det er lige netop hvad, der gør Danmark så uattraktivt.  Så uattraktivt, så det måske ikke kun bliver de højt uddannede som nu, men også middeluddannelserne, der begynder at søge til lunere himmelstrøg.

Med venlig hilsen

Mona Ljungberg

støttekredsen for flygtninge i fare.

(29. marts 2006)