You are here

Kristelig A-kasse begår fejl i dagpengeberegning

Kristelig A-kasse medtager ikke ferie i beregning af dagpenge. Konsekvensen kan være, at folk mister retten til dagpenge uden grund. A-kassen vil ikke selv finde de berørte sager. Så hvis du er røget ud af dagpengesystemet som tidligere medlem af kristelig A-kasse. Læs dette.

Elin Christensen skrev i april 2005 at:
Når et medlem af Kristelig A-kasse nærmer sig det tidspunkt, hvor vedkommendes dagpenge ophører er, der en sagsbehandler, der undersøger om medlemmet har timer nok til en ny dagpengeperiode på 208 uger.

Eftersom der er rod i edb-systemet, er der medlemmer, som modtager standartbrevet: Ophør af dagpenge.

Dette brev oplyser, at betingelsen for at få en ny dagpengeperiode er, at man indenfor 3 år arbejder hhv. 620 timer (deltidsforsikrede) eller 962 timer (fuldtidsforsikrede)

Dette er imidlertid forkert. De 629 / 962 timer må nemlig gerne sammensættes af både arbejdstimer og timer fra afholdt selvoptjent ferie.

Jeg havde 583 arbejdstimer og 78 ferietimer. Tilsammen giver det mere end 629 timer. Derfor fik jeg en ny dagpengeperiode, men det var kun fordi jeg kunne fortælle min sagsbehandler, at ferietimer talte med.

Jeg har forsøgt, at få min A-kasse til at forstå, at der kan være medlemmer, som har mistet dagpenge på et forkert grundlag, og at de medlemmer, som har mistet dagpengene på et korrekt grundlag også ville have glæde af at vide, at ferietimer kan tælles med.

Selv om der var godt 34.000 medlemmer på dagpenge i 2004, så nægter A-kassen at indse dette og derfor vi de ikke undersøge allerede afsluttede sager, med henblik på at rette eventuelle fejl.

Jeg ville have fremført dette på generalforsamlingen i Aalborg d. 7 marts 2005, men lokalrådet ønskede ikke, at høre mit spørgsmål. Derfor havde de givet aftenens dirigent besked om, at stoppe mig.

Fundet her:
http://nordjylland.ladk.dk/LA-Aalborg.htm

Hovedside: nordjylland.ladk.dk

Nyheder:

Kommentarer

Kære Flemming.

Du kunne få en ny dagpengeperiode fordi du oplyste a-kassen, at du havde haft fraværd uden løn, og at dette fravær var ferie med feriepenge. Du skal ligesom selv oplyse det - hvad du faktisk bliver bedt om på ledighedserklæringen. Mange mennesker "overser" spørgsmål, når de svare på spørgsmål på papir fra a-kassen.