You are here

Flere vil ikke donere til julehjælp i Vejle, hvis det går til muslimer

"Jeg er ikke racist, men..."

Den trykte udgave af Vejle Amts Folkeblad har igår en artikel om, Dansk Folkehjælp Vejle i stigende grad oplever at folk ikke vil donere penge hvis muslimer kan få julehjælp.

For det første, så er det ikke muslimers skyld at kontanthjælpen er blevet omdannet til en offentlig pisk med konstante forringelser. Som med den nært forestående kontanthjælpsloft.

At lægge skylden for nedskæringer på kontanthjælp, hjemmehjælp & andre offentlige ydelser på muslimer er mildest talt malplaceret.

Det er et flertal af partier i Folketinget, der bevidst smadrer vilkårene for udsatte grupper. Med planen om at fattiggøre flere bør det være klart, at "beskæftigelsespolitikken" intet har med arbejde at gøre.

Det er udtryk for en magtpolitik, som har til formål at holde en stor gruppe af borgere i ro. Samtidigt er det med til at sikre deres vælgere fast arbejde med at "hjælpe" den enkelte med at komme ud til det arbejde, som for manges vedkommende slet ikke er der.

For det andet er den stigende julehjælp en bekymrende udvikling, hvor det ikke længere er en samfunds opgave at sikre mad på bordet. Det er en pendant til de borgerliges krav (inkl Socialdemokraterne) om stigende privatisering af offentlige opgaver, hvor udsatte grupper skal hjælpes ved hjælp af private donationer til frivillige foreninger.

Det er prisværdigt, at foreningerne løfter opgaven. Men med kontanthjælpsloftet vil vi for alvor se, at flere både risikerer at miste bolig & ikke kan få ordentligt mad på bordet.

Det eneste positive, som kan siges om Venstre regeringens aftale om om kontanthjælpsloftet er at det ikke binder partierne bag. Et nyt flertal (selv med samme partier) kan ændre besparelserne.

Jeg ved ihvertfald, at denne kamp imod de svage i samfundet deltager jeg ikke i.

Flemming Leer Jakobsen, Vejle