You are here

København: Konference om flygtninge & Menneskerettigheder 4. september 2015

I samarbejde med Demos og DRC afholder Retspolitisk Forening en konference om flygtningepolitik og menneskerettigheder fredag den 4. september 2015.

Bemærk, at tilmelding er nødvendig.

Der er oplæg asyl- og integrationspolitikken af Trine Pertou Mach, SF & Pernille Skipper, Enhedslisten.

samt om frihedsrettighederne historisk og aktuelt med oplæg af Bjørn Elmquist, formand Retspolitisk forening & Niels Erik Hansen, Dokumentations og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC).

Ordstyrer er Anne Sofie Allarp og Demos.

Læs mere her, hvor du også kan finde oplysninger om tilmelding:
/ Konference om flygtningepolitik og menneskerettigheder 4.9.2015 (Retspolitik.dk) (13. august 2015)

CD´en "Den første maj" fra Demos med Jesper Jensens tekster med Benny Holsts sange er udsolgt i øjeblikket. Men nyt oplag er klar den 2. september ifølge / Demos.dk