You are here

Forstå beskæftigelsesreform 2014 på 5,2 minutter

Den gælder kun for forsikrede ledige på dagpenge.

Aftalen er indgået imellem regeringen (Socialdemokraterne & Radikale Venstre) samt Venstre, Konservative Folkeparti & Dansk FolkeAntiParti.

Elementer i beskæftigelsesreformen:

 • Regional uddannelsespulje på årligt 100 mio. kr. til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.
   
 • G-dage for kortidsansættelser afskaffes til fordel for især vikarbureauers profit.
   
 • Pulje på årligt 150 mio. kr. til at give arbejdsløse med færrest eller forældede kompetencer et reelt uddannelsesløft.
   
 • Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet arbejdsløse med størst behov. Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. 
   
 • Et fælles og intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i de første seks måneder. 
   
 • Ret og pligt til ét aktivt tilbud, der som udgangspunkt er virksomhedsrettet. Samtidig afskaffes gentagen aktivering.
   
 • Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder med fokus på jobformidling.
   
 • Mere ansvar til enkelte gennem digital joblog, hvor ledige selv booker samtaler og melder sig til jobsøgningsaktiviteter. 
   
 • Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes blandt andet ved at ændre varigheden af privat løntilskud fra 12 til seks måneder, og varigheden af offentligt løntilskud fra seks til fire måneder.
   
 • Jobrotationsordningerne målrettes blandt andet ved at hæve karensperioden fra tre til seks måneder og forkorte varigheden fra 12 til seks måneder. 
   
 • 150 mio. kr. til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.
   
 • Større frihedsgrader til kommunerne og færre regler gennem afbureaukratisering og digitalisering.
   
 • Bedre organisering og styrket partsinddragelse gennem oprettelse af nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter den nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd.

/ Forlig om ny beskæftigelsesindsats (BM.dk) (19. juni 2014)

Via

/ Forstå den ny beskæftigelses-reform på tre minutter (Fagbladet3F.dk) (19. juni 2014)