You are here

Swap lån: Haderslev kommune stævner Nordea for kr. 98 Mio. for høje gebyrer

Det, kommunen konkret føler sig snydt af, er de gebyrer, som Nordea har taget for swapaftalerne.

Ifølge kommunens advokat tog Nordea gebyr for hele swapaftalens løbetid med det samme. Og hvis aftalen så blev ændret i forhold til løbetid eller swaptype, så tog banken på ny gebyrer for hele aftalens løbetid med det samme.

- På den måde bliver vederlagene enorme. Dels fordi de har med lange aftaler at gøre, og dels fordi de er blevet ændret meget ofte. Og det er altså noget, som kommunen ikke er blevet oplyst om af Nordea, siger advokat Christian Schwarz-Hansen fra Lead til DR Nyheder.

Læs mere her:
/ Kommune slæber Nordea i retten – kræver 98 mio. efter tab på swaps (DR Online) (21. februar 2014)

Enhedslisten Vejle regnede sig frem til at Vejle kommune havde tabt kr. 77 Mio. på lignende rente swap lån i perioden til 1999 til & med 2013.

Vejle kommune har stadigvæk renteswap lån i Scheizerfranc.

Bankgebyrer for renteswap lån indgik ikke i den beregning. Vejle kommune har løbende købt renteswap lån i perioden.

/ Vejle kommune har tabt Kr. 77 Mio. på Schweizerfranc spekulation (Vejle.Enhedslisten.dk) (8. november 2013)

Reglerne for swap lån er ændret, så der ikke må optages nye lån i udenlandsk valuta. Nye lån må kun optages i danske kroner.