You are here

Kommunale socialrådgivere laver bevidst fejl i sagsbehandlingen

DR P1 Orientering den 13. december 2012:

Det lyder umiddelbart bagvendt - men flere og flere borgere vælger at købe sig til hjælp fra en privat socialrådgiver for at få de offentlige ydelser de har ret til i det system, der er sat i verden for at hjælpe dem.

Og det i en grad så der er opstået et parallelt socialt system, mener Gitte Møller. Tidligere var hun socialrådgiver i det offentlige, men arbejder i dag som privat socialrådgiver med base udenfor Svendborg - med klienter spredt over hele landet. Hun bliver hyret af frustrerede borgere, der kommer i klemme i det sociale system - ofte fordi de kommunale socialrådgivere på grund af tidspres eller helt bevidst begår fejl i sagsbehandlingen, siger hun.

Klaus Rydahl talte med hende.

af Klaus Rydahl

Hør indslaget her:

/ Private rådgivere hjælper folk til offentlige ydelser (DR Online) (13. december 2012)

/ Orientering 12-12-13
13. december 2012 16:10
www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.10 og 3.10).
Mediefiler
/ orientering_1212131610.mp3 (MP3 Format Sound, 103 MB)

Gitte Møller har oplevet en fremgang fra 50 til 200 sager om året & hun vurderer, at hun vinder 2 ud af 3 sager over kommunerne !

&

DR P1 Orientering den 17. december 2012:

I sidste uge fortalte Orientering, hvordan private socialrådgivere har oplevet en eksplosion i antallet af henvendelser fra frustrerede borgere, der har svært ved at trænge igennem i det sociale system.

Formand Robert Olsen for Socialpolitisk Forening taler ikke direkte om et parallelt socialt system, men bekræfter den tendens, at flere og flere ser sig nødsaget til at hente støtte og vejledning for at kunne trænge igennem i det sociale system.

Borgerne føler sig simpelthen afmægtige, når de henvender sig til det offentlige.

Af Klaus Rydahl

Hør indslaget her:

/ Voksende afmagt overfor det sociale system (DR Online) (17. december 2012)

/ Orientering 12-12-17
17. december 2012 16:10
www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.10 og 3.10).
Mediefiler
/ orientering_1212171610.mp3 (MP3 Format Sound, 103 MB)

Der er jo afgørende noget galt, når det er nødvendigt at hyre private socialrådgivere.

Det betyder også at det kun er de ressourcestærke, som er istand til at tilkæmpe sig de lovmæssige rettigheder.

Det efterlader et indtryk af en offentlig sektor i etisk & moralsk forfald.

Spørgsmålet er om det er med eller uden politikkernes viden.

Under alle omstændigheder bør udsagnet om at der bevidst laves sagsbehandlingsfejl undersøges.

Her er et par relevante paragraffer fra Straffeloven:

§ 148. Når nogen, hvem domsmyndighed eller anden offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold tilkommer, eller hvem det påhviler at virke for håndhævelse af statens straffemyndighed, forsætlig eller ved grov uagtsomhed undlader at iagttage den lovbestemte fremgangsmåde med hensyn til sagens eller enkelte retshandlingers behandling eller med hensyn til anholdelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse eller lignende forholdsregler, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder

§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

/ Straffeloven (Retsinformation.dk)

Brug paragraffer fra §150 & frem, men vær forberedt på at det er op ad bakke.


P.S.: Links var indslag fra DR P1 Orientering, som de desværre efter skift til nyt CMS system ikke længere har online.

Kontakt / DR P1 Orientering Redaktionen (DR Online) for at få dem online igen istedet for at skulle hente hele udsendelsen.

Tilføjet:
Få / DR P1 links til at virke ved at følge denne vejledning

Kommentarer

Det har/vil "BOO" www.behandlosordenligt.dk
Kæmpe helt vild for vi for frem i dagens lys at kommunerne bevidst ændre på .... det er jo hul i hoved ikke at hjælpe folk tilbage i samfundet i stedfor smider man dem ud af samfundet ..... det skal stoppes!!

Hej,

Tak for din kommentar.

Rigtigt godt at der foregår organisering.

Men som med lægekonsulenterne tager det nok desværre mange år.

Lægekonsulenterne skulle blive afløst til juli næste år. Det er nok det eneste positive ved reform af førtidspension & fleksjob. En kamp som blandt andet Jytte Hestbech & Benny Gerhard har en væsentlig faktor for den ændring, som sker fra næste år af.

Så er der gået 4 ½ år.

Jeg håber inderligt, at der ikke skal gå det samme antal år vedrørende den dårlige sagsbehandling som der åbenlyst foregår. Bare se på antallet af omgørelser ved de sociale nævn & beskæftigelsesankenævn for forskellige kommuner. Nogle ligger med en omgørelsesprocent over de 60 !

Så dokumenter de sager, som i kan & brug youtube & facebook til at gøre opmærksom på det.

Spred Glæde...trods alt :)

FlemmingLeer

 

Lad mig først takke for den opmærksomhed denne esssentielle problemstilling har fået.
Kort fortalt har det ingen konkret betydning hvad der er vedtaget ved lov, hvis det ikke praktiseres ved lov.
Den måde hvorpå den sociale lovgivning forvaltes, svarer til, at en tiltalt dømmes og forsvares af anklagemyyndigheden.
Da scoailrådgiveren, i tilfældet har ordre om at holde kommunernes omkostningerne lavt, dvs, de har økonomiske interesser i IKKE at hjælpe den pågældende.
Dvs. en principiel inhabilitet.
Det virker som om at langt de fleste kommunalt ansatte ikke ved at de handler under stragansar.
dvs. de kan retsforfølges hvis de bryder loven.

JEg har sjovt nok ikke fundet eksempler på en retsag hvor en sagbehandler er dømt efter disse bestemmelser, selvom de står vedtaget i straffeloven.
SKal det forstås som at loven ikke længere står ved magt, eller at det er ok at bryde den ?

Hej,

Tak for din kommentar.

Desværre er interesseorganisationer tilbageholdende med at anmelde efter paragrafferne i straffeloven. Jeg ved ihvertfald fra en enkelt, at man mener at kunne opnå mere ved at være i dialog med kommunen istedet for at anmelde fejl i sagsbehandlingen.

Samtidigt er der den selvcensur blandt medarbejdere i kommunen, hvor fejlen for fejl ikke skal placeres hos nogle af hensyn til "omgangstonen". De ønsker groft sagt ikke at skide i egen rede. De skal jo omgås kollegaerne til hverdag & måske tror den enkelte sagsbehandler, at det kan få konsekvenser.

Måske bliver vedkommende set som en art stikker, der forråder sig imod fællesskabet i kommunen som embedsmænd.

Taberne bliver de svage, som ikke får de lovmæssige ydelser.

Især for psykiske vil der være en tendens til ikke at kæmpe for sin ret. Det er der ikke overskud til.

Det gør mig harm, da vedkommende så får dårligere mulighed for at få den nødvendige hjælp til at blive selvhjulpen.

Spred Retfærdighed ? - ja, det tror jeg !

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Man burde kunne anmelde komunale chefer til politiet,for menneskelig forfølgelse ,dette har min klient overvejet ,da han nu er så psykisk langt nede som han kan komme?

Hej Gæst,

Tak for din kommentar.

Problemet for mig at se består i, at dokumentere det i forhold til straf mod ledere i kommunen. Ellers vil Politiet kunne afvise det på baggrund af manglende dokumentation. Ikke fordi de er "en del af systemet". Men fordi de som 3. part jo ikke kender sagens substans i detaljer.

Det vil gøre det betydeligt nemmere, hvis der er en anden offentlig myndighed ind over før en politianmeldelse. Især f.eks. Ankestyrelsen, som omgør en kommunal afgørelse.

Hvis vedkommende du hjælper oplever vilkårlig stop af kontanthjælp eller anden offentlig ydelse, så skal der klages hver gang til kommunen for at dokumentere det i sagen. Fortsætter det må det rejses enten først ved tilsynsrådet & derefter til Folketingets ombudsmand. Som jeg har forstået skal alle muligheder for klageadgang være udtømt før der klages til Folketingets ombudsmand.

& så selvfølgelig bede om en skriftlig afgørelse efter et mundtligt afslag. Det tvinger sagsbehandleren til at opfylde lovkravene for begrundelse med henvisning til konkrete lovparagraffer.

Kæmp videre.

Vær stædig.

& vær tålmodig.

Det kan tage lang tid at få ret.

Mvh
FlemmingLeer

Jeg ønsker at vide hvorfor afgørelser, truffet uden at følge såvel gængspraksis, og korrekt procedure, kan opretholdes ved lov ?
Et korrekt vurderingsgrundlag er jo basis for en korrekt vurdering !
Mangler vurderingsgrundlaget, må en afgørelse kunne omstødes, samt en bøde eller straf uddeles til pågælnde kommune ?
Det svarer til retssag, hvor afgørende bevismateriale bliver udelukket, bevidst.
Dette er strafbart, så vidt jeg ved!
Paragraf 146. stk. 1
Paragraf 156. ?

Jeg har flere personlige erfaringer med den form for sagsbehandlinger!
Hvordan kan dette lade sig gøre ?

dette kan lade sig gøre fordi man ikke har reel mulighed for at klage ,jeg er bisider for en mand der har været langtidssyg ,der er klaget til borgerrådgivningen ,der vil se på sagen?

Hej Gæst,

Tak for din kommentar.

Godt at du hjælper som bisidder. :)

Overvej evt. at finde en forening eller netværk, hvor du kan viderebringe problemer med sagsbehandling. Det er utroligt vigtigt at der kommer lys på problemerne for ellers kan der ikke gøres noget ved det.

Du kan finde nogle links her til højre over netværk.

Mvh
FlemmingLeer