You are here

Tamilske TRO Danmark i Vejle renset for mistanke om støtte til terror indsamling til de tamilske tigre

Bagmandspolitiet har droppet en sigtelse mod den tamilske organisation TRO Danmark, som havde hovedsæde i Vejle. Tilbage i 2008 beslaglagde politiet 45.000 kroner, som TRO havde i banken.

Politiet mente, at organisationen gav penge til den væbnede oprørsbevægelse De Tamilske Tigre, som står på EU's terrorliste. Men nu frafaldes sigtelsen, oplyser statsadvokat Jens Madsen.

Trods fire års efterforskning kunne politiet ikke løfte bevisbyrden. Sagen betød, at foreningen måtte lukke sit landskontor i Vejle, fordi der ikke var penge til huslejen.

/ Vejlensisk forening slipper for terror-sigtelse (Vejleamtsfolkeblad.dk) (25. september 2012)

&
/ Politi opgiver sag om terrorstøtte (Nyhederne.tv2.dk) (25. september 2012)

Det er jo betænkeligt for retsikkerheden, at mistanke om støtte til finansiering af terror organisationer uden bevis reelt kan lukke velfungerende foreninger ned.

Samtidigt er det betænkeligt, at danske myndigheder kontakter udlandets myndigheder. Af hvilken mange i det hidtidige år har været yderst dubiøse. Tænk bare på Egypten & Iraks hidtidige regimer. En sådan kontakt betyder udveksling af oplysninger om lokale kontakter i modtagerlandene. Oplysninger der kunne risikere, at sætte folks liv på spil.

At danske myndigheder alene på baggrund af en ubegrundet mistanke opstået bag et skrivebord kan sætte lovlige foreninger ud af drift er ikke bare betænkeligt rent retsstatsmæsssigt. Det kan også blive et demokratisk problem, hvis myndighederne herhjemme bare kan råbe "terror-støtte" & så konfiskere foreningers økonomiske midler.

Samtidigt er de 4 ½ år, der er gået siden et udtryk for sløseri.

& da beslaglæggelsen skete der en ren massakre af de Tamilske Tigere, hvor også anslåede 7000 civile blev dræbt & 16000 sårede. Heraf døde så mange som 1000 i artilleri bombardementet af den nordlige del af Sri Lanka af den Sri Lankanske hær i den sidste fase af konflikten.

/ Casualties - 2008 -2009 Sri Lanka army Northern offensive (En.wikipedia.org)

Beslaglæggelsen af de indsamlede midler, der spontant blev indsamlet af tamiler ved dør til dør også her i Vejle i 2008 har stoppet for humanitær bistand til civile.

Samtidigt har det sat en stopper for et velfungerende forenings fællesskab bland tamiler, der nu igen skal genopbygges.

Danmark som samfund har med dette fremstød & beskyldninger kun været med til at skabe mistro blandt tamiler herhjemme.

Det kan være til skade for, at tamiler kan blive en del af det danske samfund.

Det er et tilbageskridt & uheldigt, hvis resultatet bliver at tamiler herhjemme lukker sig om sig selv i et lukket socialt fællesskab uden lysten til kontakt & venskaber med andre.

Får TRO Danmark de beslaglagte penge tilbage med renter ?

I det mindste bør de have en klækkelig kontant erstatning samt ikke mindst en officiel undskyldning fra højeste sted.

Her tænker jeg på en undskyldning fra Helle Thorning-Schmidt som nuværende statsminister & ikke kun justitsminister Morten Bødskov.