You are here

Århus: Fælles faglig folkemøde 2. oktober 2012 kl. 15:30 - 17:30 Mølleparken

Du inviteres til Folkestormøde:

Kom til folkestormøde på folketingets åbningsdag tirsdag d. 2 oktober. Her vil der dagen igennem være et politisk marked hvor du kan besøge forskellige berørte aktører, herunder store dele af fagbevægelsen, elev- og studenterbevægelsen, fleksjobberne og lejerbevægelsen samt flere organisationer.

Der vil være happenings på pladsen i løbet af dagen samt et fælles program fra 15.30 til 17.00 med taler og underholdning.

Fælles Fagligt Folkemøde for en ny politik den 2. okt. kl. 15.30 – 17.00 i Mølleparken, Århus.

Tilmeld dig evt. via Facehook:
/ Fælles Faglig Folkemøde 2. oktober 2012 (Facebook.com)

Program:
Velkomst v. Simon Chievitz Studenterrådet

Musik Ulvetimen

Tale v. Mads Bilstrup Formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Nord

Tale ved Klaus Jensen , A-kasse leder, 3F Transport, Logistik og Byg

Mere musik fra Ulvetimen.

Tale v. Rasmus Topholm Formand EEO-Østjylland

Tale v. Jakob Ruggaard næstformand for studenterrådet og
Rasmus Holme Formand for DGS Østjylland

Afslutning v. Simon Chievitz Studenterrådet
Gå hjem musik fra Ulvetimen

Fælles udgangspunkt for manifestation mod finanslovsudspillet:

Flere job og mere uddannelse – ikke flere fattige

Gennem en årrække har nedskæringer på velfærd, forringelser for almindelige mennesker på arbejdsmarkedet og mistillid i systemerne ramt Danmark.

Uddannelsesinstitutionerne er underfinansierede og rammes af yderligere nedskæringer, dagpengesystemet bliver forringet, hvilket truer det økonomiske grundlag for tusindvis af danskere og sætter dem i en usikker position på arbejdsmarkedet. Samtidig er vi i en økonomisk kriser der fører til arbejdsløshed og social og økonomisk ruin for mange danskere.

Vores arbejdsmarked, de arbejdsløse og vores uddannelsesinstitutioner er under pres. Det ændrer finanslovsforslaget ikke på. Der lægges ikke op til at løse dagpengeproblemet, der tilføres ikke midler til de udsultede uddannelsesinstitutioner, men skæres snarere, og der gøres ikke en stærk indsats for at skabe job til alle de arbejdsløse, både gamle, unge og dimittender.

Derfor må vi reagere og vise politikerne en anden vej. Vi vil ikke have et Danmark baseret på arbejdsløshed, økonomiske usikkerhed og dårlige uddannelser! Vi vil arbejde og kæmpe mod forringelser på alle de områder og for et samfund, hvor alle uanset baggrund kan tage en uddannelse og få et job.

Alle uanset baggrund og uddannelse kan i stigende grad risikere at ryge ud i arbejdsløshed, og dagpengeforringelserne presser os i højere grad ud i usund og urimelig konkurrence om de job der er til rådighed.

Samtidig er en masse dagpengemodtagere truet af at ryge ud af systemet til januar. Det vil have uoverskuelige konsekvenser for de berørte og vil tvinge mange fra deres hus og hjem. Vi vil opleve øget pres på lejemarkedet og med det, stigende priser på et i forvejen urimeligt dyrt marked.

Det mener vi er urimelige forhold at byde mennesker der søger job med lys og lygte, men som er ramt af ledighed. Ledighed er ikke et valg, det er en tvang.

Vi vil reagere politisk på disse problemer og vi vil i fællesskab kæmpe for disse politiske krav:

1. Halvering af genoptjeningsperioden og 4 års dagpengeperiode
2. Investeringer i uddannelse, ikke forringelser
3. Flere job ikke flere fattige
4. Praktikpladsgaranti
5. Anstændige vilkår for mennesker på overførselsindkomster

Sammen står vi stærkest!

Følgende organisationer anbefaler folkemødet for en ny politik:

BUPL Aarhus, Studenterrådet, DGS Østjylland, Lejernes LO, Dansk
Sygeplejeråd kreds midtjylland, Foa Aarhus, Socialrådgiverforeningen region Nord, 3F Transport, Logistik og Byg, LO Aarhus, Aarhus' tekniske lærerforening. PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning.