You are here

Justitsministeriet frikender anti-terrorlovene fra 2002 og 2006

Men evalueringen fra Justitsministeriet er ikke god nok, mener advokat og formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmquist:

– Der mangler konkrete tal og statistikker overalt i evalueringen. Når vi ikke ved, hvor tit PET bruger terrorlovene og hvor tit uskyldige havner i nettet, kan vi ikke vurdere, hvor voldsomt terrorlovene griber ind overfor almindelige mennesker, siger han.

Tom Behnke (C) stiller spørgsmålstegn ved, hvad en liste over uskyldigt varetægtsfængslede skulle fortælle om terrorlovene:

– Sådan en statistik giver ingen mening i forhold til om terrorlovene rammer uskyldige. Det er umuligt at vide, om de i virkeligheden er skyldige. Når myndighederne griber ind, inden en terrorhandling er begået, kan der jo komme til at mangle bevismateriale til senere at sikre domme, uddyber Tom Behnke.

Retspolitisk Forening er i gang med at lave deres egen evaluering af terrorlovene: Til efteråret udgiver foreningen en hvidbog og der arbejdes også på en høring.

/ Minister frikender terrorlove (Arbejderen.dk) (1. oktober 2010)

Det er en grunlæggende menneskeret & princip i retsstater, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist ved en uafhængig domstol.

Den konservative retsordførers udtalelser viser med al tydelighed, hvordan retsprincipper er skredet herhjemme siden terrorangrebet i USA d. 11. september 2001.

Man er stadigvæk uskyldig, hvis man ikke er dømt for noget.

Det er & bør være et grundlæggende retsprincip i en retsstat.

Det er en af de afgørende forskelle imellem at være en bananrepublik & et demokrati.

Dette & andre retsstatsprincipper skal være en central del herhjemme.

Derfor bør anti-terrorlovene ændres tilbage til det der var gældende før 2001.

Blandt andet skal PETs adgang til biblioteks- & helbredsoplysninger uden en dommerkendelse fjernes. Det rager ikke PET, hvad folk læser eller hvad der står i folks lægejournaler.