You are here

Private daginstitutioner tidoblet fra 2007 til 2010

Antallet af private daginstitutioner er på ganske få år nærmest eksploderet i landets kommuner.

En dugfrisk opgørelse fra Daginstitutionernes Landsorganisation viser, at der nu er mere end 200 private børnehaver og vuggestuer i Danmark.

Det er en tidobling på tre år.

Private daginstitutioner er et hit (DR Online) (22. marts 2010)