You are here

Grunden lagt til privat vand

Arbejderen skrev d. 14. april 2009:

PRIVATISERING De danske vandværker skal drives som private selskaber, og der skal indføres et prisloft. Men regeringen er ikke i gang med en privatisering, lover Venstre.

Et nyt lovforslag fra miljøminister Troels Lund Poulsen gøder jorden for en privatisering af danske vandværker og spildevandsanlæg. Sådan lyder advarslen fra Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA). Med lovforslaget skal samtlige offentlige vand- og spildevandsselskaber omdannes til selvstændige selskaber, der skal oprettes et Forsyningssekretariat og indføres et prisloft.

- Lovforslaget lægger grunden til en fremtidig pri- vatisering af vand- og spildevandssektoren. Hvad er behovet for at indføre prisloft og nedsætte et forsyningssekretariat? Hvorfor ikke fortsætte med princippet om at vands- ektoren skal hvile-i-sig-selv. På den måde sikrer man, at forbrugerne kun betaler, hvad det koster at producere rent drikkevand, siger Carl-Emil Larsen til Arbejderen. Han er direktør i DANVA, der organiserer vand- og spildevandsforsyningerne.

Ifølge miljøministeren er formålet ikke at ændre ejerskabet, og at private ikke skal kunne hente penge ud af selskaberne. Men det kan der hurtigt laves om på, forudser DANVA:

- Da regeringen i 2005 kom med sit bud på indretningen af fremtidens vand- og spildevandsforsyning, stod der privatisering med store bogstaver ud over hele sektoren. Nu slår ministeren pludselig fast, at der ikke må trækkes penge ud af vandsektoren. Men samtidig gøres alt andet klar til en privatisering. Formuleringen om overskuddet er jo en sætning, som kan fjernes, når der er politisk flertal for det, advarer Carl-Emil Larsen.

Men Venstres miljøordfører Eyvind Vesselbo afviser, at formålet er en privatisering:
- Det er ikke os, der siger til kommunerne, at de skal privatisere. Men hvis kommunerne ønsker det, så har de muligheden for at privatisere, siger han til Arbejderen.

Det koster penge at betale løn til direktør, medlemmer og revisor i de nye bestyrelser, som skal drive vandværkerne. Derfor risikerer vandet at blive dyrere. Landets 98 kommuner har mindst én vand- og spildevandsforsyning. Det vil koste mellem 750.000 og 1,5 millioner kroner i advokat- og revisorbistand at stifte et nyt kommunalt aktieselskab. Herudover skal mindst 100 mand arbejde med regnskaber og andet bureaukrati som følger med den nye lov, vurderer DANVA.

Men den bekymring preller af på Venstre: - Det vil koste lidt flere penge til de nye bestyrelser, som skal drive værkerne som private selskaber. Men pengene er givet godt ud, siger Eyvind Vesselbo.

Samtlige Folketingets partier - på nær Radikale - støtter det nye lovforslag. ml@arbejderen.dk

Fundet her:
Grunden lagt til privat vand (PDF)