You are here

To udleveres i sag om nazimusik

En dansk og en tysk statsborger, der fra Danmark har distribueret racistisk musik, slipper ikke for at stå til regnskab i en tysk retssal.

To udleveres i sag om nazimusik (DR Online)

Nu gælder andre landes straffelovgivning reelt også i Danmark som følge af den europæiske arrestordre, som bl.a. omhandler udlevering for mistanke om terrorisme til andre EU-lande. Den trådte i kraft d. 1. januar 2004.

Læs mere på DR Online:
Europæisk arrestordre bruges til bagateller (DR Online) (25. juli 2007)