You are here

I orden at beslaglægge tamil-penge fra T.R.O.

Bagmandspolitiet har nu Højesterets ord for, at beslaglæggelsen af 45.000 kroner hos den tamilske organisation T.R.O. var i orden.

Højesteret fastslår, at organisationen med rimelig grund er mistænkt for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om økonomisk støtte til terrororganisationer.

T.R.O. står for Tamils Rehabilitation Organisation.

Organisationen er opført på både EU's og USA's såkaldte terrorliste, fordi organisationen menes at støtte oprørsbevægelsen De Tamilske Tigre på Sri Lanka.

I orden at beslaglægge tamil-penge (DR Online) (29. januar 2009)

Sag 266/2008

Kendelse afsagt den 28. januar 2009

Anklagemyndigheden
mod
F

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet havde indledt efterforskning af foreningen F efter omtale i danske medier om, at midler indsamlet af foreningen angiveligt til støtte til ofrene for tsunamien i 2004 var overført eller skulle overføres til organisationen, De Tamilske Tigre, der er opført på EU´s terrorliste.

Statsadvokaten havde i den forbindelse anmodet om beslaglæggelse af foreningens indeståender på en række bankkonti.

Byretten og landsretten havde godkendt, at der skulle ske beslaglæggelse. Landsretten havde navnlig lagt vægt på, at foreningen var optaget på den amerikanske forbundsregerings terrorliste.

Højesteret fastslog, at foreningen efter de foreliggende oplysninger om overførsel af penge fra foreningen til Sri Lanka med rimelig grund var mistænkt for overførsel af penge til De Tamilske Tigre, der er optaget på EU´s liste over personer, grupper og enheder involveret i terrorhandlinger, og at foreningen derfor med rimelig grund var mistænkt for terrorfinansiering. Da det i øvrigt var ubestridt, at betingelserne for beslaglæggelse var opfyldt, tiltrådte Højesteret, at der kunne ske beslaglæggelse af foreningens bankindeståender.

Beslaglæggelse af bankindeståender stadfæstet (Domstol.dk) (28. januar 2009)