You are here

Flere private børnehaver

Antallet af private dag­institutioner er tidoblet på to år. Ressourcestærke forældre fravælger offentlige tilbud. Det vil give sociale kløfter, frygter kritikere.

Nye tal fra Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) viser, at der i dag findes 172 private børnepasningstilbud. For to år siden var der kun 19, og alene sidste år blev der etableret over 100 nye private institutioner. Yderligere 30 institutioner venter lige nu på at blive godkendt som private. Og DLO venter, at antallet vil stige til 500 de kommende år.

I 2005 indførte Folketinget en fritvalgsordning, der gjorde det muligt at lave private daginstitutioner. En stor del af de nyåbnede private børnehaver og vuggestuer har tidligere været såkaldte selvejende. De har nu valgt den private vej og er dermed helt ude af det kommunale driftsregnskab og pladshenvisningssystem.

Børnehaver vil være private (Berlingske.dk) (7. januar 2009)

De nyeste tal viser, at omtrent en tredjedel af de 260 friskoler nu har tilknyttet en børnehave og i nogle tilfælde endda også en vuggestue. Det svarer til 40 procent af alle de nuværende private daginstitutioner.

Friskoler åbner børnehaver og vuggestuer (Berlingske.dk) (8. januar 2009)