You are here

Åbent brev fra oppositionen til statsministeren om Tuneser-loven

Åbent brev fra den samlede opposition til statsministeren.

Til statsminister Anders Fogh Rasmussen.

På baggrund af de indkomne høringssvar og den netop afholdte høring, som Folketingets rets- og integrationsudvalg i enighed havde ønsket, er vi dybt bekymrede over de tidsmæssige vilkår for behandlingen af L 69.

For det første kan lovforslaget resultere i at både grundloven og internationale konventioner overtrædes. Med en forhastet behandling og vedtagelse af lovforslaget er der ikke tid til en gennemgående drøftelse og undersøgelse af disse forhold. Dette er helt uacceptabelt. For det andet bliver forslaget hastet igennem uden nogen reel begrundelse. Høringsfristen har desuden været uacceptabelt kort.

Både proces og indhold i lovforslaget lever langt fra op til en kvalitet, som Folketinget bør have som lovgiver.

Vi vil derfor indtrængende anmode regeringen om at tage forslaget af bordet og give tid til at udarbejde et andet og mere kvalificeret forslag, således at vi både kan styrke borgernes sikkerhed - og retssikkerheden.

Vi mener, at regeringen bør afvente sit eget udvalgs rapport og herefter lave et gennemarbejdet lovforslag, der ser på den samlede lovgivning på området, og som tager hensyn til både grundloven og menneskerettigheder samt sikrer en effektiv bekæmpelse af terror.

På den baggrund vil vi opfordre regeringen til at indkalde alle folketingets partier til forhandlinger om et sådant gennemarbejdet forslag.

Med venlig hilsen,

Carsten Hansen (MF, Socialdemokraterne)

Ole Sohn
(MF, Socialistisk Folkeparti)

Margrethe Vestager (MF, Radikale Venstre)

Line Barfod (MF, Enhedslisten)

Pia Christmas-Møller (MF, løsgænger)

Simon Emil Ammitzbøll
(MF, løsgænger)

Åbent brev fra oppositionen til statsministeren (Enhedslisten.dk) (10. december 2008)