Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

folkepension

120 velfærdsydelser er måske truet af EU rettens forrang for dansk lovgivning

Jeg tror desværre ikke, at det kun er et tilfælde at flere af disse 120 velfærdsydelser er nævnt i en embedsmandsrapport samtidigt er blevet "reformramt".

Folkeskolen, førtidspension & fleksjob, kontanthjælp & SU var alle områder, der i rapporten kunne blive udsat for EU pres !

Udvalget blev nedsat af den daværende VK-regering som led i aftale om finansloven for 2011. Læs mere >>

Særlig støtte §34: støtte til husleje til brøkpensionister i Aktivloven ( * opdateret * 18. september 2014 )

Tilføjet: 18. september 2014:
I visse tilfælde kan der gives personligt tillæg i Pensionsloven for dem over 65. år. I andre tilfælde for brøkførtidspensionister kan der gives efter Aktivlovens §25 & Aktivlovens §26.


Tilføjelse 28. januar 2014: Unge under 25 år på kontanthjælp er ikke berettiget til denne særlige støtte til høje boligudgifter #ungeunder25

  Læs mere >>

Kommuner sætter ulovlige kvoter for førtidspension, fleksjob & sygedagpengemodtagere

Socialrådgiver anklager kommuner for at formulere sig, så de presser ansatte til at holde ulovlige kvoter for førtidspension, fleksjob og sygedagpenge.

55 mennesker. Så mange kan få forlænget deres sygedagpenge mere end 52 uger i Faxe Kommune i 2012.

Kommunerne er forpligtede til at lave en såkaldt beskæftigelsesplan hvert år, men Ricky Magnussen mener, at måltallene og formuleringerne i planerne gør dem til direkte ordrer til sagsbehandlerne. Læs mere >>

Udbetaling Danmark dræner Aalborg kommunes likviditet for Kr. 122 Mio. årligt

DR P1 Morgen den 1. oktober 2012:

Kommune: Spareøvelse kommer til at koste penge
Som borger skal man ikke skrue forventningerne til det nye private Udbetaling Danmark, der fremover skal stå for udbetalingen af flere offentlige ydelser, for højt i vejret. Det mener rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, Mai-Britt Iversen (A). Læs mere >>

Udgiv indhold