You are here

Suzanne Bjerrehuus udsat for identitetstyveri på Facebook

En falsk Suzanne Bjerrehuus huserede på internettet. Siden 13. juni var Suzanne Bjerrehuus oprettet som en profil på Facebook - hun vidste det bare ikke selv.

Profilen var nemlig oprettet af en bedrager, som udnyttede Suzannes navn til at skaffe sig adgang til hendes familie og venner.

Mød den chokerede, men ægte Suzanne Bjerrehuus i Go' morgen Danmark torsdag d. 26. juni 2008.

Den falske Facebook profil blev fjernet med hjælp fra Politiet. Det blev af Bjerrehuus omtalt som IT Politiet. Man kan kontakte Nationalt IT Efterforskningscenter (NITEC) på Politi.dk

Indslaget er ikke online mere.

Anmeld dette via denne side:

Hvad er hacking?
Hacking er når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andres it-systemer, sociale profiler herunder mailkonti og programmer. Personen der skaffer sig uberettiget adgang, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne. Hvis et computersystem bliver udsat for DDoS (Distributed Denial of Service) angreb, betragtes det som hacking.

Efter straffelovens § 263 stk. 2 er det strafbart, uberettiget at skaffe sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem, og straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

I nogle tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 6 år.
/ Hacking (Politi.dk)

Læs evt. denne artikel:

Herhjemme føres der ikke statistik over, hvor mange der rammes af cyberkriminalitet. Det skyldes, at politiets sagsbehandlingssystem, POLSAS, er opbygget efter paragraffer i straffeloven, og at der her ikke findes en paragraf for eksempelvis identitetstyveri eller andre former for cyberkriminalitet. Sager om identitetstyveri vil typisk blive registreret som bedrageri, dokumentfalsk eller lignende.
Men også i Danmark er omfanget af cyberkriminalitet stigende, lyder vurderingen fra flere sider.

/ 6 ting du måske ikke vidste om cyberkriminalitet - og bekæmpelsen af den (Dansk-politi.dk) (7. maj 2012)