You are here

Løft af unge under 30 år på kontanthjælp / udannelseshjælp i finansloven 2015

Med finansloven for 2015 indgået imellem regeringen (Socialdemokraterne & Radikale Venstre), SF & Enhedslisten får især unge med børn et løft i økonomien.

Kontanthjælpsmodtagere under 30, der er forsøgere får et markant løft.

Den gensidige forsøgelsespligt for samlevende afskaffes per 1. januar 2016.

unge forsøgere under 30 år på uddannelseshjælp & jobparate på kontanthjælp får hævet deres kontanthjælp direkte,

Fra finanslovsaftalen:
"Den laveste forsørgersats for uddannelseshjælp hæves fra 5.962 kr. til 8.344 kr. om måneden, mens den laveste forsørgersats til jobparate unge med kontanthjælp hæves fra 7.013 kr. til 9.669 kr. om måneden. En afskaffelse af de lave forsørgersatser vil øge rådighedsbeløbet for en række unge med børn i kontanthjælpssystemet.", side 10 her:

Åbner i nyt vindue:
/ Finanslovsaftale 2015 (Fm.dk) (13. november 2014) [PDF]

Via
[/ Aftale om finanslov 2015: Et stærkere fællesskab, et tryggere arbejdsmarked og mere sundhed (Fm.dk) (13. november 2014)]

højere boligsikring for unge forsørgere under 30 år (begge 2 skal være under 30 år)

& som noget nyt bliver lejeindtægter ikke modregnet for kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere.

Sidst men ikke mindst får alle unge under 30 år nu adgang til at få særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

"Hvis en ikke-forsørger på kontanthjælp fx har månedlige boligudgifter på 4.000 kr.,kan pågældende i 2013 få 1.250 kr. i særlig støtte pr. måned".

/ Svar til Finn Sørensen 6. februar 2013 (Ft.dk)

Derudover bliver kronikertilskuddet automatisk fra 1. januar 2016, som har betydning for syge med høje medicinudgifter.

Det er altså især unge forsøgere med børn, der får et løft. Men unge enlige under 30 år får også et løft igennem §34 særlig støtte. Godt nok ikke op til samme niveau, men en forbedring i forhold til nu.

Samtidigt fjernes en stor barriere - & uretfærdighed.

Nemlig den gensidige forsøgelsespligt, som et flertal i Folketinget (Inklusiv SF) med undtagelse af Enhedslisten indførte med kontanthjælpsreformen 2013.

Et krav, der er med til at splitte familier.

& så må vi i Enhedslisten kæmpe for at få en mere rød regeringen end den ny-liberale, der lige nu sidder på magten.

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk