You are here

FOA støtter Dagpengeløsning NU! - Folkemøde Christiansborg 7. oktober 2014 - Folketingets åbning

Regeringen skal sikre en løsning for de 41.000, der er faldet ud af dagpengesystemet, lyder opfordringen i en ny kampagne, der trodser LO-toppen og lægger pres på regeringen.

– Det er et rigtigt godt initiativ, som kommer fra lokale fagforeninsgfolk. Initiativet er et forsøg på at råbe politikerne op og det støtter vi, siger forbundsformand Dennis Kristensen til Arbejderen.

De lokale fagforeningsfolk, som har fostret ideen til underskriftsindsamlingen, kommer fra Dansk Metal, 3F, FOA, LO, Prosa og TL, hvoraf de fleste har rod i det Midt- og Vestjyske. 

Læs mere her:

/ FOA støtter krav om dagpengeændringer (Arbejderen.dk) (16. september 2014)

Det er godt, der nogle i fagbevægelsen der tænker selv & ikke som LO-formand Harald Børsting har deponeret deres hjerne som den socialdemokratiske regering.

Du kan skrive under her:
/ Dagpengeløsning.nu

Du støtter så dette:

Underskriftsindsamling – fra alle os til alle jer politikere

  • Regeringen må sikre dem, der er faldet ud, en anstændig behandling straks

Det kan ikke accepteres, at problemerne bare stoppes ned i en ny dagpengekommission med lange og luftige udsigter og ingen penge.

  • Retten til dagpenge skal igen kunne optjenes efter 6 måneders arbejde i stedet for det år, som reformen har medført

Og samtidig skal de timer, arbejdsløse sendes i uddannelse, løntilskud og aktivering, tælles med til genoptjeningen.

  • Den gensidige forsørgerpligt skal fjernes

Ingen skal i vores samfund efterlades i ydmygende afhængighed af andre. Det er i den grad udansk, at arbejdsløse borgere på grund af en krise, de ikke selv har skabt, skal gå fra hus og hjem. Deres eneste “forbrydelse” er, at de er ramt af arbejdsløshed!

Den højt værdsatte danske “Flexicurity-model” er alene udviklet og understøttet gennem et finmasket net af social sikkerhed og adgang til opkvalificering. Og den del er i stor udstrækning afskaffet under års reform-amok! Det øger presset på løn‐ og arbejdsforhold. Det øger presset på løn‐ og arbejdsforhold. Både presset på de arbejdsløse, som helt naturligt vil gøre alt for at få et arbejde, og på de beskæftigede, som lige så naturligt er bange for at miste deres arbejde.

Når politikere hylder konkurrencestaten frem for velfærdsstaten, så mister vi fleksibiliteten.

Om I løser problemet i Finansloven eller udenfor, er for os underordnet. Det skal bare løses!

Vi anbefaler, at flest mulige – hurtigst muligt tilslutter sig.

Den 7. oktober 2014 kl. 10 er der i forbindelse med Folketingets åbning denne aktion:

/ Aktion - Omring Christiandsborg - Hånd i Hånd (Facebook.com)

Der bliver arrangeret gratis bustransport til & fra København.

Følg med på Facebook eventen.

Den har følgende formål:

FOLKEMØDE PÅ SLOTSPLADSEN.

BUSINFO OPDATERES HER I BEGIVENHEDEN NÅR VI VED HVOR MANGE OG PRÆCIST HVORFRA!

Pressekontakt via mail:
annakatarinaandersen@hotmail.com

Politikerne møder d. 7. oktober 2014 kl 12 ind i folketinget igen efter en lang sommerferie, også de fortjener at få kærligheden at føle. At mærke den solidaritet der er på kryds og tværs af befolkningsgrupper nu. Så derfor kom og hjælp med at danne menneskekæde, og med hinanden i hånden omringe Christiansborg.

Kom og hjælp med at skubbe til den ånd der i forvejen arbejder hårdt på at vise os, at der er mange måder at kommunikere på. Mange andre måder end den der i nutiden foregår overalt. Ikke blot fra politiker til befolkning, men også imellem "os".

De bløde værdier kan desværre ikke måles og vejes. De skal opleves og mærkes. Det korte af det lange er fred mellem mennesker og opbakning til de svageste og syge i samfundet.

Protester mod regeringens politik er velkomne, men ikke mod hinanden.

Sidste år var en fantastisk og kærlighedsfyldt oplevelse og har skabt grobund for en masse af alt det andet arbejde der er taget til i løbet af året.

Dette er en aktion mod overgreb, og overgreb har mange ansigter. Særligt lige nu.

HUSK HJERTET på dit tøj. Stort og tydeligt!

VI UDØVER IKKE VOLD MOD NOGENSOMHELST!!

Denne dag er der plads til alvorlig humor...

Kom og hjælp med at vise at kærlighed, sammenhold og solidaritet er vejen frem. Kom og hjælp med at vise resten af verden dette. Kom og hjælp med at vise at sammenhold er vigtigt.
Også selvom du har en båd og 17 villaer og er god til matematik. Måske netop i særdeleshed derfor. Uanset hvilken retning du ellers bevæger dig i skal du blot tro på og kunne mærke, at den vej vi i hele verden befinder os på nu er alt for langt væk fra hjertet.

Vi håber i vil bruge dette til at finde hinanden endnu mere og organisere jer yderligere. Må påpege at nazister IKKE er velkomne.

Vi er et lille land, med stor gennemslagskraft..... HVIS VI VIL!!

Dette er en aktion med fokus på hvem vi gerne vil være som mennesker og som folk. Det er et stærkt signal til magthavere, til omverdenen og til hinanden om, at vi ønsker at lægge mere vægt på samarbejde, samhørighed, social og klimamæssig samvittighed.

Derfor... KOM, med et TYDELIGT hjerte hæftet på dig selv, og ha et ekstra med at dele ud til en politiker, eller til den som måske ikke har tilmeldt sig denne aktion, men blir inspireret, gerne vil være med og tager din hånd.
Hjertet kan være lavet i pap, plast, træ, stof eller hvadsomhelst, vigtigst er at det er SYNLIGT.

Vi håber du VIL afse disse timer, for hvad er de ud af resten af dit liv?

Sluk fjernsynet, sluk alt.. et øjeblik og KOM!!

Vi henvender os til ALLE. Læger, sagsbehandlere, politikere uanset farve og størrelse, EU-skeptikere, Multibilliardærer, arbejdssøgende, jobkonsulenter, politifolk, naturfolk, biologer, selvstændigt erhvervsdrivende, undervisere, pædagoger, forældre, studerende, religiøse, atheister, anarkister, gamle, unge, syge, raske, dig som ENDNU ikke helt forstår osv osv osv...... Blot du kommer med fred i dit sind. Bare et lille øjeblik...

Mød op revl og krat med hinanden i hånden!! Der er altid mediedækning den dag folketinget åbner igen efter sommerferien, og ellers medbringer vi vores egne.

Meld dig KUN på denne begivenhed hvis du er seriøs og virkelig har tænkt dig at møde op med kærlighed i hånden og hjertet og ikke kun i hjerne og ord.

Del og INVITER så bredt som muligt.

FORELØBIGT PROGRAM 7. Okt 2014:

Vi mødes hos Fredsvagten kl 10.00. (Fredsvagten har en fast plads ved Christiansborg og kan kendes på deres regnbueflag).

- Velkomst
- Omringning
- Hjerteformation
- Fællessang
- Lysspiral
- Gruppefremlæggelse + "fri leg"
- "Dialogstol"
- Rasteplads
- Omringning
- Afslutning

Yderligere oplysninger følger i takt med at detaljer falder på plads.

Busser
Planen er at der afgår busser fra Aalborg (Nordjylland) og Esbjerg (Sydjylland) med tilstødende minibusser fra andre steder i Jylland. Busserne samler så op i Jylland, Fyn og Sjælland.