You are here

Dansk Folkeparti mere EU positiv end SF i Folketinget

Andel af Ja- stemmer til direkte EU-lovgivning i Folketinget

Regeringsperiode DF SF Ja-partier (V,K, S & R)
2001 - 2005 89,5 % 66,3 % 88,4 %
2005 - 2007 86,4 % 80,7 % 93,2 %

Optælling lavet af Rasmus Brun Pedersen og Flemming Juul Christiansen, begge adjunkter, ph.d., Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

Læs mere her:

/ Dansk Folkeparti er det hemmelige ja-parti (Politiken.dk) (18. september 2010)

Udover at Dansk Folkeparti er mere tilhænger af EU var DF faktisk i perioden 2001 - 2005 mere positiv end ja-partierne i Folketinget !

Ja-partierne er Venstre, Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne & Radikale Venstre.

Via

[/ Dansk Folkeparti stemmer mere ja til EU end SF i Folketinget (EUvalget.dk)]

Stem på en rigtig unionsmodstander hos / Folkebevægelsen Mod EU !

Spred Unionsmodstand !

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk