You are here

Danmark vil tilslutte sig tillægsprotokollen til FNs Handicapkonvention

Tilføjelse 6. oktober 2013: Regeringen vil fremsætte lovforslag om at ratificere tillægsprotokollen. Den er desværre ikke gældende - endnu.

Socialminister Annette Vilhelmsen (SF) har tilsluttet Danmark tillægsprotokollen til FNs handicapkonvention, og dermed får handicappede en ekstra mulighed for at få vurderet deres sag ved FNs handicapkomite.

/ Socialministeren sikrer handicappede flere klagemuligheder (B.dk) (4. oktober 2013)

Igår fløj champagnepropperne rundt omkring i de Danske Handicaporganisationer.

Jeg tror ikke, at det er gået op for den brede offentlighed hvor skelsættende dette er.

Nu kommer arbejdet med at rette al lovgivning til, så den er i overenstemmelse med rettighederne i FN´s Handicapkonvention.

Tiltrædelse af tillægsprotokollen til FN´s Handicapkonvention giver handicappede en ydeligere ankemulighed, når alle ankemuligheder er udtømte i Danmark.

Nu gælder Handicapkonventionen også for psykisk sygdomme. I konventionen tales der om funktionnedsættelse. Det dækker både fysiske & psykiske handicap.

Samtidigt kommer der med garanti retssager imod kommuner for overtrædelse af disse rettigheder, der siden 2009 har været gældende ret i Danmark.

Den 4. oktober 2013 var en god dag.

Nu skal det omsættes ude i kommunerne.

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

P.S.: Dårlig stil, Berlingske.

P.P.S.: Kontakt de lokale folketingspolitikere for at sætte damp på lovgivningsprocessen før Menneskerettighedskommission fremlægger deres rapport.

Læs mere her:

/ Hvad betyder tillægsprotokollen? (Handicapkonvention.dk)

&

Tilføjelse 6. oktober 2013:

/ Regeringen offentliggør ny handicappolitisk handlingsplan (Sm.dk) (4. oktober 2013)

Se side 8 her:
/ Læs handlingsplanen ”Et samfund for alle” her (Sm.dk)  [PDF] (4. oktober 2013)