You are here

Øget tendens til at stoppe brug af valgplakater

Jeg læste idag i Vejle Amts Folkeblad, at Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti seriøst ønsker at stoppe opsætningen af valgplakater til regions- & kommunalvalg den 19. november i år i Hedensted kommune. Problemet bestod i at der var for mange & DFs valgplakater druknede i mængden op til Folketingsvalget den 15. september 2011.

Nogle plakater var opsat i strid med lovgivningen & kommunens ansatte måtte ud for at fjerne dem. Men Hedensted kommune var selv medansvarlig for miseren, da kommune op til Folketingsvalget havde forældede retningslinjer på kommunens hjemmeside. Men årsagen skal nok også findes i, at Venstre benyttede udenlandsk arbejdskraft ved Folketingsvalget i 2011 til opsætning af valgplakater i Århus. Det er nærliggende at tro, at de også var hyret til opsætning i hele Jylland.

Lidt søgning på nettet viser, at Helsingør byråd den 28. januar 2013 er kommet frem til denne beslutning:

"Byrådet opfordrer partierne til at indgå aftale om ikke at opsætte plakater i forbindelse med kommunal- og regionrådsvalget."

/ Helsingør som valgplakatfri kommune (helsingoer.instant.cohaesio.net)

Den beslutning kom på baggrund af forslag fra Jan Ryberg fra Lokaldemokraterne i Helsingør kommune. Årsagen til det skal nok snarere findes i at Lokaldemokraterne ikke selv magter opgaven med koordinering af opsætning samt nedtagning af valgplakater.

Det samme gør sig sikkert også gældende for Dansk Folkeparti, som mest består af ældre aktive. Det kniber øjensynligt med at få Dansk Folkepartis Ungdom overtalt til at hjælpe med opsætning & nedtagning.

Men byrådene kan ikke vedtage bindende regler på dette område. Der er nemlig herhjemme en lov, der regulerer opsætning af valgplakater vedtaget af Folketinget.

Læs vejledning her:
/ Orientering om valgplakater fra Indenrigsministeriet (Aeroekommune.dk) (6. maj 2011)

/ Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (Retsinformation.dk)

Jeg håber da ikke, at denne tendens breder sig ud i landet. Valgplakater er en del af valgkampen, som ingen byråd herhjemme kan forbyde opsætning af.

Desværre kan diverse opfordringer fra byråd blive misforstået, hvor opfattelsen kan blive at der er forbud imod valgplakater. Det kunne desværre føre til øget hærværk & decideret sabotage med fjernelse af dem.

Men frem for alt er hærværk & fjernelse af valgplakater et brud på Grundlovens paragraf om ytringsfrihed. Dermed er både Helsingør Byråd & Hans Kristian Skibby inde at angribe selve kernen i demokratiet.

Uden ytringsfrihed er der intet demokrati.

Facehook & Internettet er kun en dårlig substitut for valgplakater. Det er nemlig hemmelige algoritmer, der regulerer visning af søgeresultater. Disse algoritmer tager udgangspunkt i den enkelte brugers historie ud fra deres syn på virkeligeheden. Groft sagt opbygger både Google & Facehook osteklokker omkring den enkelte.

For at bryde den skal partierne altså benytte penge til annoncer henblik på at skabe profit hos Google & Facehook.

Dermed er et forbud mod brug af valgplakater til gavn for de etablerede partier med store valgbudgetter & opbakning fra storkapitalen - herunder banker.

Noget som Lokaldemokraterne måske har overset.

Men det har Hans Kristian Skibby helt sikkert ikke.

Spred Glæde...trods alt :/
FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Kommentarer