You are here

Akutpakke: 23,6 procent tidligere dagpengemodtagere er idag sygemeldte

23,6 procent af dem omfattet af akutpakken, der ikke længere er akutledige på dagpenge har sygemeldt sig !

I alt har 3.722 sygemeldt sig ud af 15734 nu tidligere dagpengemodtagere.

I alt 51.118 har fået tilbudt "ekstra" hjælp som led i akutpakken.

- Ni tager imod et uddannelsestilbud, så de i op til 26 uger kan få den uddannelsesydelse, som regeringen og Enhedslisten aftalte i forbindelse med finansloven.

»Nogle tager kørekort for at blive chauffører, nogle vil kvalificere sig til offshoreindustrien, og andre går i gang med elementær læse- og matematikundervisning som en forudsætning for at uddanne sig videre. Det skal være målrettet og relevant«, siger Finn Udsen.

/ Næsten ingen dagpengetruede får job (Politiken.dk)

Jeg finder det et foruroligende højt antal sygemeldte. Jeg kan ikke umiddelbart finde tal for hvor mange, der sygemelder sig under dagpengeforløb.

Men hvis du er lidt op i årene & har ikke overskud til at tage en længere efteruddannelse, så overvej eventuelt elementær læse- & matematikundervisning.

Det er nok til at komme i betragtning til den ydelse svarende kontanthjælp, som Enhedslisten fik gennemført i forbindelse med Finansloven 2013. Det er også nok, hvis der eventuelt er en venteliste til en efteruddannelse.

Alt er bedre end at skulle risikere at meste hele indtægten. Den ydelse svarende til kontanthjælp frem til & med 30. juni 2013 er uanset ens formue & ægtefælleforsørgelsen i kontanthjælpen.

Tag imod ydelsen & hjælp evt. selv med til at mobilisere for at ændre den kynisme, som regeringen har i forhold til dagpengeforringelserne.

Du har alt at vinde på at engagere dig.

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer