You are here

Redning af bankerne skyld i offentlig gæld

Cevea har lavet denne video, der fortæller om årsagen til stigning i staternes gæld.

Se den her:

Eller på youtube.com: http://youtu.be/7FfwFsejX44

Læs baggrundspapir her:
/ Gældskrisen er skabt i den private sektor (Cevea.dk) (29. marts 2012)

Via
[/ Cevea - film: Myten om statsgældskrisen (cevea.dk)]

Det skyldes, at staterne i EU har reddet bankerne fra at gå ned. Bankernes gæld er istedet blevet overført til statsfinanserne.

Samtidigt fik bankerne & andre finansielle institutioner adgang til at billige penge til den sølle rente af 1% fra / IMFs / EUs redningspakker fra 10. maj 2010. Men bankerne kan så uden, at røre en finger få højere rente ved at købe statsobligationer.

Det skal nok virke på at "sætte gang i hjulene" blandt virksomhederne.

Gæld der bliver brugt som begrundelse for at skære på den offentlige velfærd med forslag til reduktioner af stigningstakten for overførselsindkomster fra Helle Thorning-Schmidts skattereform 2012.

Samtidigt har skattestoppet & skattelettelser givet tilført Kr. 257 Mia. til middelklassen & topskattebetalere fra 2001 til 2010. Det viser en beregning foretaget af økonom Henrik Herløv Lund:

/ Fogh: Skattestoppet & skattelettelser har tømt skattekassen for Kr. 257 Mia. fra 2002 - 2010 (Denmarkonline.dk) (9. maj 2012)

Min egen beregning af andelen af gæld, som EU/ IMFs gigantiske finansielle pakker dækker er

/ EUs lånepakke garanterer kun 28,7 procent af EU bankernes samlede udlån til PIIGS landene (Denmarkonline.dk) (13. maj 2010)

PIIGS landene er Portugal, Italien, Irland, Grækenland & Spanien.

Det som sker iøjeblikket er, at staterne overtager & garanterer for de afdrag som udlån der forfalder med jævne mellemrum fra staterne. EU yder lån for de afdrag, der forfalder til... bankerne.

Hvis en privat gjorde det samme skulle en rig onkel gå ind & afbetale lån for kreditkort, betaler terminer til huslån, billån mm.

Men gælden forbliver samlet set det samme. Den bliver bare flyttet fra en part til en anden.

Det er jo ikke holdbart i længden.

Som der bliver pointeret i videoen skal finanssektoren reguleres, så dette vilde spekulation uden hold i virkelige reelle værdier stoppes.

Du kan jo evt. skifte Danske bank ud med en mere lokal sikker bank som modsvar. Danske Bank fik jo Kr. 24 Mia. af staten & været nogle svin over for fattige kunder.

/ Bankerne tørrer regningen for krisen af på de fattige kunder (Politiken.dk) (27. februar 2012)

&

De har jo blandt andet indefrosset Roj TVs penge af egen drift & tager ekstrarenter fra socialt svage.

/ Roj TV under administration (Arbejderen.dk) (8. februar 2012)