You are here

Passiv rygning skader, Haarder

Bente Klarlund Pedersen skriver idag i Politiken.dk:

At tillade rygerum står i skarp kontrast til vor viden om, at rygepartikler ikke respekterer selv lukkede døre. Det svarer til at tillade, at man må tisse i den ene ende af badebassinet og ikke i den anden. Røg inden døre breder sig fra rum til rum. Røgpartiklerne sætter sig i møbler, tæpper, tapet med mere og forurener luften, længe efter at røgen ikke længere er synlig.

På engelsk kalder man fænomenet third-hand smoke, det vil sige rygning på tredje hånd, hvilket er en forlængelse af det engelske udtryk for passiv rygning: second-hand smoke. Når der lugter af røg, betyder det, at man bliver udsat for skadelige småpartikler i tredjehåndsrøgen. De partikler kan man indånde, og det kan give skader på samme måde som den røg, man kan se. 

En effektiv rygelov har sundhedseffekt for alle, både rygere og ikkerygere. I de lande, hvor man har indført en rygelov, der faktisk begrænser den passive rygning, kan man allerede et til to år efter se en reduktion i risikoen for blodprop i hjertet med 10 til 40 procent. Der er viden nok, når det gælder den passive rygnings farlighed. Det er tid at handle og sikre en effektiv rygelov. De trodsige sjæle må søge andre udfordringer.

/ Passiv rygning skader, Haarder (Politiken.dk)

Jeg skal da vist have gjort noget ved den passiv røg, som kommer fra genboen i opgangen ved siden af. Nogle gange kan jeg ikke opholde mig i min egen stue på grund af hans rygning - i sin egen stue !

Kommentarer

At tænke sig at i 1953 røg ca. 70 % af den samlede danske befolkning, og ingen iøjnefaldende stigning i forekomsten af kræft.
I dag ser det ud til, at der bliver færre og færre rygere, men flere og flere kræftpatienter.

FlemmingLeer
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har kun et link til en læge Wilson
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/Artikelvisning?pUrl=/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2007/UFL_EKCMA_2007_11/UFL_EKCMA_2007_11_51575