Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Hemmelige advokater i flere straffesager ved udvidet brug af paragraf i rockerloven

Flere jurister kritiserer nu den mulighed, som anklagere har for at holde dele af politiets materiale hemmeligt for forsvareren i grove straffesager.

For første gang får offentligheden nu et indblik i, hvordan de hemmelige advokater i grove straffesager - de såkaldte tys-tys advokater - varetager deres arbejde. Og det er ikke just betryggende oplysninger.

Normalt har forsvareren og anklageren ret til at se alt relevant materiale fra politiet. Men siden rockerloven i 2003 har anklagerne undtagelsesvis fået lov til at holde dele af politiets materiale hemmeligt for forsvareren i grove straffesager.

For at få lov til det skal anklageren en tur forbi en dommer og da forsvareren i sagens natur ikke skal have noget at vide om materialet, skal en særlig beskikket forsvarer i stedet agere forsvarer for den ‘rigtige’ forsvarer.

Men den hemmelige forsvarer må ikke tale med den rigtige forsvarer. Derfor kender hun ikke sagen til bunds og kan derfor have svært ved at argumentere for, hvorfor materialet vil kunne gavne den anklagede i sagen.

(...)

De hemmelige advokater udpeges, når anklageren bruger Retsplejelovens §729c. Af en redegørelse fra Rigsadvokaten fra 2006 fremgår det, at der har været 24 sager fra 2003 til 2005. 12 har været rockerrelaterede. Samtlige sager har generelt handlet om narko, sigtelser for manddrab, grov vold, røveri, berigelsesforbrydelser, brandstiftelse, seksuelle overgreb og bestikkelse. Rigsadvokaten konkluderer, at der derfor ikke er grund til bekymring, fordi reglerne kun bruges undtagelsesvis, hvilket også er meningen.

P1 Dokumentar har kontaktet landets politikredse for at se udviklingen. Syv kredse har i alt brugt reglerne 65 gange fra 2006 - 2009. Fire kredse ønsker ikke at medvirke - herunder Københavns Politi og Vestegnens Politi - hvorfor de 65 sager må siges at være et konservativt skøn.

Hemmelige advokater i flere straffesager (Information.dk)

Afsløret af DR P1 Dokumentar igår:

Den syv år gamle rockerlov bliver også brugt til straffesager, som ikke omhandler organiseret kriminalitet. Anklagere får i stigende grad lov til at hemmeligholde sagsakter i grove straffesager.

I en sag fra Århus blev en advokat nægtet materiale, som han selv senere fremskaffede og som var afgørende for at hans klient blev frikendt.

Både loven og praksis får skarp kritik fra en række fremtrædende forsvarere.

- Jeg synes, det er en skandale. Det her forringer den sigtedes retsstilling betydeligt. Det hemmeligholdte materiale kan være dokumenter, som kunne have hjulpet den sigtede til en frikendelse, siger advokat Sysette Vinding Kruse, som er formand for de beskikkede advokater i København.

Hør indslaget her:

Materiale bliver i stigende grad holdt hemmeligt for forsvarere (DR Online) (14. januar 2010)

Retfærdigvis skal det siges, at Peter Skaarup fra DF kræver tal af rigsadvokaten på området. Set i gårsdagens tv-aviser på DR.