Anti terror loven 2002 og data logning

Jeg tænkte egentlig på at lave en oversigt over den første danske terror pakke, som blev vedtaget tilbage i 2002. Den blev bl.a. vedtaget som L35 i Folketinget sammen med 3 andre love. Men jeg faldt over denne side, som har links til Folketingets debatter om de 4 love. ­
Siden er her: http://www.undermistanke.dk/index2.php?f=kat&kid=7 (Ikke online mere)

Det er disse love, som Foreningen Oprør er under anklage for at bryde i forbindelse med indsamling og som Greenpeace er blevet dømt for at bryde i forbindelse med en demonstration imod GMO på Axelborg. Data logning Justitsministeriet har også lavet bestemmelser, der kan logge internet trafik:

I den anledning kan Justitsministeriet oplyse, at ministeriet i foråret 2004 sendte vedhæftede bekendtgørelse og vejledning i høring hos en lang række myndigheder og organisationer mv.

Disse administrative regler om logning vil i givet fald have hjemmel i retsplejelovens § 786, stk. 4 og 5 (om bl.a. internetudbyderes pligt til at foretage registrering og opbevaring af teletrafik), der blev indsat i loven i 2002 som led i den såkaldte anti-terror lov.

På baggrund af de modtagne høringssvar besluttede Justitsministeriet i efteråret 2004 at nedsætte en ekspertgruppe med repræsentanter fra Videnskabsministeriet, IT- og Telestyrelsen, IT- og telebranchen samt boligforeningerne.

Ekspertgruppen drøfter for tiden behovet for at foretage justeringer i det nævnte udkast til bekendtgørelse og vejledning. Der er således endnu ikke i medfør af de nævnte bestemmelser i retsplejeloven indført administrative regler om IT- og teleudbyderes pligt til at logge trafikdata. Svar fra Justitsministeriet 11. maj 2005 vedr. data logning.

lognings bekendtgørelse Justitsministeriet 24. marts 2004 Udkast i pdf format
Logningsvejledning 24. marts 2004 Udkast i pdf format

Læs den gældende logningsbekendtgørelse her:

/ Logningsbekendtgørelsen (Retsinformation.dk)
 

Gennemført på baggrund af følgende EU-direktiver:

/ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (eur-lex.europa.eu)

/ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (eur-lex.europa.eu)

Links vedr. Greenpeace: Greenpeace tiltalt etter terrorparagraf: angrep på demokratiske rettigheter (Greenpeace.org/Norway) (12. maj 2005)

Pressemedelelse om ankning af dommen fra Greenpeace Danmark

Var tidligere online her:
www.greenpeace.dk/np/s/NP_onepr.asp?g=gmo&number=3787&lang=D

Se fælles NGO-protest her:
/ Bred NGO-protest mod terrorpakke (Greenpeace.org) (28. marts 2006)

DR online om at Greenpeace blev dømt efter terror paragraffen (DR Online)

Tidligere online her:
http://www.dr.dk/nyheder/kriminalitet/article.jhtml?articleID=258491 (10. juni 2005). Greenpeace har anket den dom d. 23. juni 2005 til landsretten

Se også postyret vedr. Foreningen Oprør og Justitsminister Lene Espersens nye forslag til terror lov 2005 plus Gud, Konge og Frygt