Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Grønlændere og kontanthjælp II plus satspulje

Jeg faldt over et indlæg om grønlændere og kontanthjælp, som Helle Thorning Schmidt og Mette Frederiksen har skrevet på Mette Frederiksens hjemmeside:

"Grønlandske borgere i Danmark er danske statsborgere og skal selvfølgelig behandles som sådan. Et rigsfællesskab bygger på en grundlæggende respekt for de respektive lande og befolkninger – og dermed forskelle i kultur og sprog."

og

"Det skal stå helt klart, at de grønlændere, som udover ledighed også har tunge sociale problemer, hverken kan eller skal fratages deres kontanthjælp. Heller ikke, hvis de har problemer med det danske sprog. Det tillader lovgivningen – heldigvis - ikke. Og det støtter Socialdemokraterne ikke."

Jeg har tidlgere skrevet et indlæg fra d. 17. august, hvor jeg går i rette med Anne Marie Meldgaards udmelding. Indlægget fra HTS og MF er vel nok den mest raffinerede irettesættelse, jeg har set i nyere dansk politik.

Satspulje
De to skriver også, at

"Derfor vil Socialdemokraterne til de kommende forhandlinger om satspulje arbejde for en yderligere indsats for socialt udsatte grønlændere."

Der tror jeg bare ikke, at Socialdemokraterne får held med over for regeringen. I den seneste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet fra august står der nemlig, at

"Udgifterne til indkomstoverførsler skønnes at falde fra 17,2 pct. af BNP i 2004 til 16,9 pct. af BNP i 2005 og 16,7 pct. af BNP i 2006. Faldet afspejler blandt andet et forventet fald i ledigheden og en afdæmpet satsregulering. " Kommentar til tabel 5.5 (5. afsnit under den tabel) Økonomisk redegørelse, august 2005

Det tolker jeg som, at regeringen ikke agter at komme Socialdemokraterne imøde under de kommende finanslovsforhandlinger. Men HTS og MF skal da have et godt ord med på vejen for at forsøge. Jeg håber ikke, at jeg får ret i mine betragtninger om satspuljemidlerne og finanslovsforhandlingerne. Men det ser ud til, at Fogh har lukket den pulje. Og med Dansk Folkepartis opbakning har han 90 mandater til at gøre det.