Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

defacto kup fra EU-elitens side af ved at forcere ratificeringen

I en kommentar på Ekstrabladet.dk skriver jeg:

Jeg er enig med #63 fra carl-heinz feddersen om, at EU-eliten opfører sig som en mafia.

Det tætteste, som jeg kan beskrive EU-elitens ønske om at fortsætte som om intet var hændt med Nej'et i Irland er, at det er et kup imod befolkningen ! Ved at vælge at udtrykke ønske om at de resterende 8 lande skal fortsætte - (som mangler at ratificere Lissabon-traktaten) - er det i realiteten det som er faktum. Det er et åbenlyst forsøg på at kuppe en traktat igennem. En traktat, som bliver solgt på at skulle strømline beslutningsprocessen i EU. Men som i realiteten giver de store EU-lande mere magt til at styre den. Alle lande mister godt nok en kommissær, men eksempelvis får danske vælgere reduceret sin repræsentation i EU-parlamentet med én. Hvis traktaten bliver holdt kunstigt i live, så har danske vælgere kun 13 EU-medlemmer i et større Europa-parlament. Dette faktum bliver altid udeladt, når de EU-positive medier skal opresumere fakta om Lissabon-traktaten.

Nej, det eneste modsvar som vi som vælgere har tilbage er Nej'et over for et liberalt korporativt projekt med det ene formål at dele ud af kagen. Ikke til borgernes bedste, men for at sikre en stadig større del af kagen kommer over i private hænder. Alt kan i EU-regi defineres som værende i strid med det indre marked og de fire bevægelsesfriheder (varer, tjenesteydelser, arbejdskraftens og valuta.) Alt som behøves er lidt kreativ juridisk tænkning i forhold til de ialt 80.000 siders EU-lovgivning, der idag findes.

Et flertal i Folketinget har netop i disse dage bøjet af overfor et EU-diktat på spilområdet i forbindelse med Danske Spil. Danske Spils monopol bliver af EU betragtet som i modstrid med det indre markeds regler. Modsvaret fra Folketinget er liberalisering af spil området ! Ingen - Selv ikke Dansk Folkeantiparti - vil kæmpe for at Folketinget frit kan bestemme landets indretning.