Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Politianme​​​ldelse imod AAB Vejle for overtrædel​​se af tv-overvåg​​​nings loven

Pressemeddelelse:
Vejle, den 15. maj 2012

Der er indgivet politianmeldelse af AAB Vejle for overtrædelse af bekendtgørelse om tv-overvågning igennem nyligt opsatte dørtelefoner med indbygget videokamera i Mindegade i Vejle til Sydøstjyllands Politi af Flemming Leer Jakobsen, medlem af Enhedslisten Vejle.

Dørtelefonen giver beboerne adgang til ved manuel aktivering fra lejligheden at tv-overvåge offentlig vej i 30 sekunder i strid med gældende lovgivning om tv-overvågning.

Den gældende bekendtgørelse om TV-overvågning §1, stk. 2 forbyder private muligheden for at overvåge offentlig vej igennem fjernbetjent udstyr.

"§ 1. Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Stk. 2. Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat med henblik på overvågning."

Enhedslisten arbejder for at fjerne boligforeningers adgang til tv-overvågning, da der ikke er nogen dokumenteret effekt af kameraovervågning. Der har været eksempler fremme om at boligforeninger bruger det til at holde øje med affaldscontainere & at boligforeninger selv har adgang til at video materialet fra tv-overvågningen igennem et hul i lovgivningen ved eksempelvis hærværk.

"Dette koblet med hensynet til den personlige frihed & retten til privatliv er meget retssikkerhedsmæssigt betænkeligt", fortsætter Flemming Leer Jakobsen.

"Samtidigt ville noget så enkelt som en paraply jo gøre tv-overvågning fuldstændigt nyttesløst.", fortsætter Flemming Leer Jakobsen.

Sydøstjyllands Politi har bekræftet, at der ikke er givet nogle tillladelser til boligforeninger i Vejle kommune til at opsætte kameraer efter bekendtgørelsen om tv-overvågning.

Yderligere oplysninger fås på: 20 188 264 Flemming Leer Jakobsen