Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Søgning på Efterløn

Flere end ventet hæver efterlønsbidrag

Det skønnes, at der er blevet udbetalt i alt fire milliarder kroner i efterlønsbidrag til danskerne.
Læs mere [Kristeligt-dagblad.dk]

Bryd med budgetloven

Det var den tidligere socialdemokratisk ledte regering, som frivilligt valgte at tilslutte Danmark EU's finanspagt. Gennem budgetloven indskrev man pagten i dansk lovgivning. Det betød, at EU direkte sætter loftet for et eventuelt underskud på de offentlige budgetter.

Disse rammer accepteres af alle EU-partierne i det danske Folketing og har været et fælles afsæt for nedskæringer på den kollektive velfærd og fyringer af offentligt ansatte, blandt andet gennem økonomiaftalerne med kommuner og regioner.

På grund af den forbedrede danske økonomi har EU – siden lovens vedtagelse – lempet sine krav Danmark. Loftet for underskuddet på de offentlige finanser (det såkaldte saldokrav) er lempet fra 0,5 procent til én procent. Men tallet er ikke tilsvarende justeret i budgetloven.

Hvorfor skal EU overhovedet blandes ind i den danske finanslov?

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for LO beregnet, at EU's ændrede krav betyder, at der er plads til at udvide det offentlige forbrug med 11 milliarder kroner uden at bryde finanspagtens bestemmelser.

I det kommende finansår skal budgetloven revideres. Derfor foreslår LO, at den ændres således, at loftet for de offentlige udgifter løbende beregnes på baggrund af de aktuelle krav fra EU til Danmark. Det vil muliggøre, at man kan udvide de offentlige aktiviteter til det EU-fastlagte loft.

På den korte bane kan LO's forslag skabe en udvidet ramme for øget offentlig aktivitet. Men grundlæggende lader LO et helt afgørende spørgsmål stå ubesvaret:

Hvorfor skal EU overhovedet blandes ind i den danske finanslov? Hvorfor skal EU lægge rammerne for de offentlige udgifter og komme med anbefalinger om alt fra efterløn, dagpenge og de offentligt ansattes løn til indretningen af den offentlige sektor?

Med henvisning til budgetloven vasker politikerne hænderne, når der skæres ned. Deponeringen af Danmarks økonomiske handlefrihed i EU er en alvorlig indskrænkning af selvbestemmelsesretten og demokratiet, som har fået meget store konsekvenser i lande, hvor kapitalismens krise har slået hårdere igennem, end den har i Danmark. Derfor må budgetloven bekæmpes.

Avisnummer: 116Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Dobbelt så mange over 60 år er kommet på førtidspension

Gennem de senere år har det ofte lydt, at indfasningen af den højere efterlønsalder gik godt. Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at tilgangen til førtidspension blandt de +60-årige er steget markant mere end blandt de øvrige aldersgrupper.
Læs mere [Arbejderbevægelsens Erhvervsråd]

Flere går på førtidspension efter reform af efterlønnen

At flere får tildelt førtidspension, er bagsiden af efterlønsreformen, mener senioranalytiker.
Læs mere [Politiken]

Flere går på førtidspension efter reform af efterlønnen

At flere får tildelt førtidspension, er bagsiden af efterlønsreformen, mener senioranalytiker.
Læs mere [Kristeligt-dagblad.dk]

Flere går på førtidspension efter reform af efterlønnen

Flere går på førtidspension efter reform af efterlønnen.
Læs mere [Avisen.dk]

Flere går på førtidspension efter reform af efterlønnen

At flere får tildelt førtidspension, er bagsiden af efterlønsreformen, mener senioranalytiker.
Læs mere [Berlingske indland]

Nedslidte lønmodtagere: Flere sygedage til folk over 60 år

I de seneste år er sygefraværet hos folk over 60 år steget voldsomt. Ifølge professor er efterlønsreformen den store synder.
Læs mere [Avisen.dk]

Tusindvis af danskere hæver deres efterløn: Får i gennemsnit 70.000 kroner

Omkring 57.000 danskere har benyttet sig af muligheden for at hæve pengene fra efterlønsbidraget. Noget tyder på, at især de yngre har valgt at få pengene udbetalt, oplyser Danske A-kasser.
Læs mere [Avisen.dk]

Danskere har masser af iværksætter-ideer, men vi vil hellere have BMW og efterløn end at tage chancen

Danmark er et verdens førende lande for nye ideer, men vi formår ikke at omsætte udviklingen til virksomheder og vækst. Vi vil hellere sælge opfindelserne til udlandet eller store virksomheder. Der skal ikke reformeres på området, siger minister.
Læs mere [Politiken]

I 2035 vil hver 10. person i arbejde være over 65 år

En højere efterløns- og folkepensionsalder vil sammen med en dramatisk stigning i antallet af raske og rørige ældre medføre radikale ændringer i medarbejdersammensætningen på danske arbejdspladser i de kommende år.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Ældre på landet bliver længere i jobbet end arbejderne i byerne

I de københavnske vestegnskommuner går arbejderne på efterløn efter et slidsomt arbejdsliv, mens landmanden, fiskeren og andre selvstændig ikke sådan giver op, vurderer arbejdsmarkedsforsker med speciale seniorarbejdsliv.
Læs mere [Politiken]

I dag er det sidste chance for at hæve efterlønsbidraget og få 105.000 kroner

Helbred, alder, og pensionsopsparingens størrelse er bare nogle af de forhold, som afgør, hvor attraktiv efterlønsordningen er for den enkelte.
Læs mere [Politiken]

Penge her og nu - flere hæver deres efterløn

Over 44.000 har siden januar fået deres efterløn udbetalt.
Læs mere [DR Online]

I denne uge er det sidste chance for at hæve 105.000 kroner i efterlønsbidrag

Alder, helbred og pensionsopsparingens størrelse er bare nogle af de forhold, som afgør, hvor attraktiv efterlønsordningen er for den enkelte.
Læs mere [Politiken]

I næste uge er det sidste chance for at hæve 105.000 kroner i efterlønsbidrag

Alder, helbred og pensionsopsparingens størrelse er bare nogle af de forhold, som afgør, hvor attraktiv efterlønsordningen er for den enkelte.
Læs mere [Politiken]

40 år med efterløn


Læs mere [Politiken]

Sidste chance for skattefrit efterlønsbidrag: Derfor skal du tjekke din efterløn og pension

Sidste chance. Muligheden for at hæve dine efterlønsbidrag skattefrit forsvinder med udgangen af juni måned 2018. Derfor skal du tjekke efterløn og pension.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

De ældre lærere flygter fra folkeskolen

Pensionsbølge truer folkeskolen. De ældre lærere orker ikke folkeskolereform og nye arbejdstider. Lærerkredse over hele landet melder om stor interesse for pension og efterløn


Læs mere [ekstrabladet.dk]

Højesteret giver a-kasser medhold i ferie-efterlønssag

A-kasserne skal have op mod 22 millioner kroner tilbage i ferie-efterlønssag. Det afgjorde Højesteret mandag.
Læs mere [ekstrabladet.dk]

Færre på efterløn - men her er der flest

Flest bornholmere er på efterløn. Men generelt trækker færre og færre ældre sig tilbage før pensionsalderen
Læs mere [ekstrabladet.dk]

Indlæg her på siden: Efterløn

Søgning på Efterløn i online nyhedskilder.

XML kilde