Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Søgning på Irak i medier

Uret i krigenes skygge

I sidste uge afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Green Desert-sag. Dommen fastslog, at de danske myndigheder har et ansvar for den inhumane behandling, 18 civile fanger blev udsat for, efter at danske styrker havde overladt fangerne til de irakiske sikkerhedsstyrker.

Krigen i Irak bragte Danmark i konflikt med FN's torturkonvention.

Operation Green Desert fandt sted tilbage i 2004. De danske styrker tog mange fanger under aktionen, der var en af de største operationer, de danske styrker ledte i Irak. I første omgang blev aktionen fremstillet som en stor succes. I dag kender vi sandheden.

I op til 70 dage blev uskyldige civile tilbageholdt og mishandlet af de irakiske sikkerhedsstyrker. I syv år har de mishandlede irakere og deres advokater kæmpet for overhovedet at få lov til at rejse sagen.

>> LÆS OGSÅ: Den danske stat var ansvarlig for mishandling af torturofre

De danske myndigheder har brugt alle metoder for at forhindre sandheden i at komme for en dag. Det er en konkret og meget vigtig erfaring, når man ser tilbage på denne sag. Set i det lys er der mange lighedspunkter med Tibetsagen, hvor grundlovssikrede rettigheder systematisk blev tilsidesat for at fremme Dansk Industris eksport.

Dommen i Østre Landsret bekræfter, at krigen i Irak bragte Danmark i konflikt med FN's torturkonvention, fordi danske soldater udleverede civile irakere til de irakiske sikkerhedsstyrker, der var berygtede for deres brutale behandling af fanger.

Efter dommen fandt forsvarsministeren det ikke relevant at beklage behandlingen af de irakiske fanger. Han ankede dommen med den begrundelse, at den opstiller standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til, når danske soldater udstationeres.

Det lyder som en tilståelsessag, hvor ministeren erkender, at torturkonventionen ikke nødvendigvis skal overholdes, når danske styrker sendes i krig.

Danmarks deltagelse i krigen mod Irak har haft vidtrækkende konsekvenser for Danmark, først og fremmest for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Selve beslutningen om at gå i krig var i sig selv en krænkelse af international ret, fordi den amerikansk ledte invasion ikke skete med mandat fra FN's Sikkerhedsråd.

Avisnummer: 091Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Sager som Green Desert er vigtige og nødvendige for retssikkerheden

Rimeligt, at irakere fik erstatning.
Læs mere [Politiken]

Irakere kan få dobbelt beløb i retssag om overgreb

Advokat Harlang er sat under konkursbehandling. Et benspænd i forhold til sag om Green Desert, mener han.
Læs mere [Berlingske indland]

Irakere kan få dobbelt beløb i retssag om overgreb

Advokat Harlang er sat under konkursbehandling. Et benspænd i forhold til sag om Green Desert, mener han.
Læs mere [Avisen.dk]

Teknologipagt forpligter, men er ikke et mirakelmiddel

Hollands teknologipagt er forbillede for den danske pagt, for hollænderne har kæmpet for flere unge med STEM-kompetencer i 15 år.
Læs mere [Ing.dk]

De dopede mirakeltyskere og den farlige franskmand med de slidte støvler

Fra fascisthilsen til Guds hånd. Roald Als tegner og Jeppe Laursen Brock fortæller i 10 kapitler fodboldens VM-historie.
Læs mere [Politiken]

Stort nederlag til Forsvarsministeriet i irakisk fangesag

Forsvarsministeriet var ansvarligt for, at 18 irakiske fanger blev mishandlet i irakisk varetægt efter en operation med dansk deltagelse i 2004 i Irak. Det afgjorde Østre Landsret fredag i en sag, der kan få store konsekvenser for det danske militær i fremtiden. Forsvarsministeriet har meddelt, at det anker sagen til Højesteret, mens sagsøgerne også overvejer at anke
Læs mere [Information.dk]

Minister anker dom, der giver irakere erstatning efter 14 år

Danske soldater blev frikendt, men forsvaret burde have vidst, at irakere kunne blive udsat for inhuman behandling i irakisk varetægt.
Læs mere [Politiken]

1.000 IS-krigere er koldblodigt blevet myrdet i Irak

Human Rights Watch efterlyser retfærdig og åben rettergang i Irak og bemærker, at udenlandske IS-krigere er myrdet, uden at deres regeringer gør anmærkninger.
Læs mere [Politiken]

Forsvaret gjorde intet for at tjekke irakeres skæbne

Juridisk fejl i direktiv hos Forsvaret. Dansk ja til operation var årsag til hårdhændet behandling af irakere.
Læs mere [Berlingske indland]

Forsvaret gjorde intet for at tjekke irakeres skæbne

Juridisk fejl i direktiv hos Forsvaret. Dansk ja til operation var årsag til hårdhændet behandling af irakere.
Læs mere [Avisen.dk]

Forsvarsministeriet anker dom i irakisk tortursag

18 irakiske torturofre vandt sagen i Østre Landsret og fik tildelt erstatning.
Læs mere [DR Online]

Her er videoen, der fik sagen om tortur mod irakere til at rulle

18 irakere fik i dag tildelt erstatning fra den danske stat - en lækket video spillede en central rolle.
Læs mere [DR Online]

Irakeres advokater overvejer at anke "ekstremt vigtig" sejr

Advokater kalder landsrets afgørelse for meget, meget vigtig. Alligevel er de fristet af en tur i Højesteret.
Læs mere [Berlingske indland]

Landsret: Irakeres talsmand i sag om tortur er utroværdig

Iraker, som fik betaling af advokat Christian Harlang, kan have bidraget til andres urigtige erindringer.
Læs mere [DR Online]

Landsret: Irakeres talsmand i sag om tortur er utroværdig

Iraker, som fik betaling af advokat Christian Harlang, kan have bidraget til andres urigtige erindringer.
Læs mere [Berlingske indland]

Irakeres advokat: Dom i tortursag er vigtig for hele Danmark

Christian Harlang undrer sig dog over flere elementer i dommen.
Læs mere [DR Online]

Advokater: Dom får betydning for danske soldater i udlandet

Glæde og tilfredshed hos to advokater, der førte retssagen om operation Green Desert i Irak i 2004.
Læs mere [Berlingske indland]

Her er anklagerne fra 23 irakere om danske soldaters overgreb og ansvar for tortur

OVERBLIK Spark, slag, tis og verbale krænkelser strømmede ned over anholdte irakere, lyder anklagen.
Læs mere [DR Online]

Danmark dømt i fangesag: 18 irakere skal have 30.000 i erstatning

Danske soldater burde have vidst, at der var risiko for, at irakere ville få inhuman behandling i irakisk fangenskab.
Læs mere [Politiken]

Landsret dømmer Forsvarsministeriet i sag om overgreb

18 irakere får delvist medhold i Østre Landsret i sagen om militær operation i 2004.
Læs mere [Berlingske indland]

Landsret dømmer Forsvarsministeriet for overgreb på 18 irakere

18 irakere får delvist medhold i Østre Landsret i sagen om militær operation i 2004
Læs mere [Information.dk]

Østre Landsret: 18 irakiske torturofre får erstatning af Danmark

Retten fandt det dog ikke bevist, at danske soldater kunne vide, at de irakiske fanger ville blive tortureret.
Læs mere [DR Online]

Landsret afgør sag om torturbehandling af irakere

Næsten 14 år efter operation Green Desert i Irak afgør Østre Landsret i dag, om forsvaret har ansvar for hårdhændet behandling og tortur af irakere.
Læs mere [Politiken]

Rusland risikerer at blive VM-historiens værste vært

Russisk fodbold er på et historisk lavpunkt, og de færreste forventer mirakler af VM-værterne.
Læs mere [Politiken]

Indlæg her på siden: Irak

Dette er en søgning på Irak i Online nyhedskilder fra medier.

XML kilde