Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Rettidig omhu!

Peter Pagh, Dr.jur., professor i miljøret, Københavns Universitet skriver i Weekendavisen idag:

EF-domstolen. Overfladiskhed præger kritikken af EF-domstolen for politisk aktivisme. Allerede i 2003 stemte den danske regering for et direktiv, der giver vandrende unionsborgere ret til at medtage ægtefæller. Så hvis noget er gået galt, må det være, fordi man ikke var omhyggelig nok ved direktivets vedtagelse.

Efter at Berlingske Tidende i løbet af juli har bragt en række artikler om, at den danske udlændingelovgivning ikke passer med EF-domstolens praksis, har en dom fra 25. juli fra EF-domstolen udløst et politisk stormvejr. Flere politikere kræver et opgør med EF-domstolen, der anklages for at være udemokratisk og handle i modstrid med de danske EU-forbehold og den danske grundlov. I Politiken udtaler flere eksperter, at dommen af 25. juli gør det lettere for danskere at få familiesammenføring.

Studeres dommen nærmere, er reaktionerne uforståelige. Hverken direkte eller indirekte angår dommen danskeres adgang til familiesammenføring i Danmark. Derimod har den seneste dom betydning for unionsborgere fra andre medlemsstaters ret til familiesammenføring i Danmark.

Rettidig omhu! (Weekendavisen.dk) (Nr. 31 - 1. - 7. august 2008)

Jeg mener, at Peter Pagh lægger et forkert snit. For EF-dommen er også retsgyldig for danske statsborgere i kraft af vedkommendes unionsborgerskab. Det såkaldte forbehold for unionsborgerskab fra 1993 slår alene fast, at unionsborgerskabet er et supplement og ikke erstatter det nationale statsborgerskab. (Læs mere på Folketingets EU-oplysing om Unionsborgerskabsforbeholdet)

Danskere kan med EF-dommen fra den 25. juli 2008 i hånden kræve og få deres ægtefælle med til Danmark.