Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

officielle ledighedstal og arbejdsløshedstal

Ledighed i USA sendt ned på laveste niveau siden 1969

Den amerikanske ledighed er nu på 3,7 procent - det laveste niveau i næsten 50 år.
Læs mere [Politiken]

Flere forsikrer sig mod ledighed: »Heldigvis går jeg ikke på røven lige med det samme«

Arbejdsløsheds-dagpenge dækker så lille en del af lønnen, at mange lønmodtagere frygter konsekvensen af en fyreseddel. Det har været med til at udløse et boom i arbejdsløsheds-forsikringer midt i en økonomiske optur.
Læs mere [Politiken]

Dagpenge er ikke nok: Flere og flere tegner ekstra forsikringer

Trods faldende arbejdsløshed vælger stadig flere at tegne ekstra forsikringer mod arbejdsløshed.
Læs mere [DR Online]

Diskriminerende ghettopakke

Demonstrationerne i denne weekend mod regeringens såkaldte "ghettoplan" fortjener al mulig opbakning.

"Ghettoplanen" er omfattende og består af en række meget vidtrækkende og diskriminerende love, som anfægter helt grundlæggende rettigheder i samfundet. 

De såkaldte "ghettokriterier" sætter i system, at "sorte" områder med mange indvandrere behandles anderledes end "hvide" områder.

Bliver lovene vedtaget, kommer der fremover til at gælde særlige regler for mennesker, ofte med lav indkomst, der bor i "udsatte boligområder" eller i "ghettoområder".

Her er det eksempelvis ikke længere op til forældrene at beslutte, om deres et-årige børn skal i daginstitution. Det vil fremover være obligatorisk, og hvis de ikke makker ret, bliver de trukket i børneydelse.

Her kan der også være særlige regler for straf, hvis politiet - og ikke domstolen - udpeger området som "en skærpet strafzone". I så fald vil straffen blive fordoblet.

I "ghettoområder" mener regeringen også, det skal være tilladt at ekspropriere boligforeningers ejendom. Boligforeningerne skal kunne sættes under administration, beboerdemokratiet afskaffes med en håndbevægelse, og tusindvis af mennesker står til at blive sat ud af deres bolig med tvang. Efterfølgende skal boligerne sælges til private eller nedrives.

Det er så dramatisk, at de færreste har fattet omfanget af det kæmpe angreb på den almene boligsektor, som ligger gemt i ghettoplanerne.

Bemærkelsesværdigt er også, at de såkaldte "ghettokriterier", som før sommeren blev opdateret med opbakning fra både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF, sætter i system, at "sorte" områder med mange indvandrere behandles anderledes end "hvide" områder.

Høj arbejdsløshed, lav indkomst, dårlig uddannelse og høj kriminalitet er kriterier, som kan medføre, at et område kommer på en liste over "udsatte boligområder", hvis blot to af de fire kriterier er opfyldt. Hvis området også har over 50 procent indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, betegnes det som et "ghettoområde", og kan blive pålagt at rive boliger ned.

Det er diskrimination sat i system. 

Avisnummer: 136Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Finanskrisen sendte betalingskortene dybt ned i lommen - og vi passer stadig på pengene

Skrækken sidder tilsyneladende stadig i danskernes betalingskort på trods af lav arbejdsløshed, stigende boligpriser og løn samt billige varer. Ti år efter finanskrisen sætter den stadig sine spor i vores økonomiske vaner. Det er blandt andet gået voldsomt ud over kirkebryllupper.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Ledigheden dykker endnu et nøk

Der er stadig færre arbejdsløse i Danmark.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Robotterne kommer! For at undgå massearbejdsløshed og øget ulighed må vi indføre 25-timersarbejdsuge og basisindkomst

Den teknologiske udvikling betyder, at der om få år vil være rigtigt mange mennesker, der ikke er arbejde til. Hvis ikke udviklingen skal ende i massearbejdsløshed og øget ulighed skal venstrefløjen gå i offensiven og kræve større andel i produktivitetsstigningerne, basisindkomst og kortere arbejdstid. Det foreslår to SF’ere i ny bog
Læs mere [Information.dk]

Ledigheden blandt elektrikere, VVS'ere og malere styrtdykker

Det er meget svært at opdrive en ledig elektriker i hele Midtjylland. Og du skal lede længe for at finde en arbejdsløs metalarbejder i Silkeborg. Ledigheden blandt håndværkere nærmer sig nul. Så sæt turbo på uddannelse af faglærte, lyder opfordringen fra fagbevægelsen til regeringen.
Læs mere [Avisen.dk]

Ledigheden falder til det laveste niveau i ni år

Antallet af ledige faldt igen i juni, så tallet nu er 107.300 ledige.
Læs mere [DR Online]

Ledigheden falder til det laveste niveau siden 2009

Antallet af ledige dykkede igen i juni. Og dermed skal man mere end ni år tilbage, siden tallet var så lavt.
Læs mere [Politiken]

Ledigheden falder til det laveste niveau siden 2009

Antallet af ledige dykkede igen i juni. Og dermed skal man mere end ni år tilbage, siden tallet var så lavt.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Jobrapport i USA viser flere nyskabte job end ventet

Arbejdsløsheden er steget, men der er skabt flere job end ventet i USA, meddeler beskæftigelsesministerium.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Vi har en kuffert med internationale erfaringer, men intet dansk sikkerhedsnet 

Vi har tidligere med stolthed fortalt om det danske dagpengesystem. Nu står vi måske i samme situation som amerikanerne uden ret til dagpenge ved arbejdsløshed, sygdom eller barsel.
Læs mere [Politiken]

Østrig bryder med EU’s ”fri bevægelighed”

Den østrigske regering vil favorisere indenlandsk arbejdskraft for at stoppe dumping og stigende arbejdsløshed
Læs mere [Fagbevægelsen Mod Unionen (Eufagligt.dk)]

Grækenland synker dybere

Mens Trojkaen har sat kniven på struben, synker grækenland dybere og dybere ned i fattigdom og arbejdsløsheden er igen på vej op
Læs mere [Fagbevægelsen Mod Unionen (Eufagligt.dk)]

Grækenland: Gode jobudsigter for de ufødte

IMF’s mand i Europa forudser at den græske arbejdsløshed falder til førkrise-niveau i 2038
Læs mere [Fagbevægelsen Mod Unionen (Eufagligt.dk)]

Danmarks største demonstration mod TTIP og CETA

‘Vores demokrati er ikke til salg' stod der på et banner til Danmarks hidtil største demonstration mod handelsaftalerne TTIP og CETA. Og budskabet var en rammende overskrift for hele demonstrationen, der var arrangeret af omtrent 50 fagforeninger, politiske partier, miljø- og udviklingsorganisationer, samt andre aktører i det danske civilsamfund.

"Vi er imod TTIP og CETA, fordi vi er for demokrati.”

Søren Søndergaard

Blandt de mange taleres hyppigste kritikpunkter var bekymringen for miljø, arbejdsmiljø, og arbejdsrettigheder, samt handelsaftalernes negative konsekvenser for fattige udviklingslande.

Claus Westergreen, der er formand f 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening understregede, udtrykte bekymring for, at CETA og TTIP vil medføre stigende social dumping.

Han roste 3F, FOA og andre dele af fagbevægelsen for at tage afstand fra CETA og TTIP, men mente omvendt, at LO har svigtet sine medlemmer ved sin CETA- & TTIP-begejstrede linje.

Kritik af dansk regering CETA-tilslutning

Søren Søndergaard, der sidder i Folketinget for Enhedslisten og er medlem af Folkebevægelsens Landsledelse, kritiserede den danske regering for at have indført CETA midlertidigt uden at have aftalen til debat eller afstemning i Folketinget. Angiveligt fordi regeringen ikke mener, at aftalen er særlig vigtig.

”Det er mærkeligt for, når vi antyder, at vi måske skulle droppe CETA-aftalen, så er der ingen grænser for, hvor vigtig den er. Så er det CETA-aftalen, som skal redde den danske økonomi og afskaffe arbejdsløsheden. Hvordan hænger det sammen? Hvis aftalen er så vigtig, hvorfor har regeringen så ikke ville fremlægge den for Folketinget? Det hænger overhovedet ikke sammen,” sagde Søren Søndergaard.

Meget mere end handel

Imidlertid mener Søren Søndergaard ikke, at CETA og TTIP kun handler om frihandel og toldsatser.

”Det handler om at multinationale selskaber fra USA, Canada og Europa skal have bedre muligheder for at stikke en kæp i hjulet på lønmodtageres, forbrugeres og miljøorganisationers kamp for ordentlige vilkår,” sagde Søren Søndergaard.

Ifølge Søndergaard har regeringen i et notat til Folketinget indrømmet, at en dansk tilslutning til CETA kan få ”negative statsfinansielle konsekvenser.”

”Vi er imod TTIP og CETA fordi vi er imod mere uhæmmet liberalisme, hvor markedet kommer før mennesket. Vi ønsker ikke at styrke de multinationale selskaber på bekostning af menneskers mulighed for at få et ordentligt liv. Vi er imod TTIP og CETA, fordi vi er for demokrati,” sagde Søren Søndergaard.


Læs mere [Folkebevægelsen Mod EU]

EU vil give bøder til Spanien og Portugal for underskud

Spanien og Portugal har været to af Europas hårdest ramte lande siden finanskrisen i 2008, men nu kan de se frem til at blive ramt endnu hårdere.

”Det er økonomisk absurd, fordi disse regionale fonde skaber øget beskæftigelse og vækst i nedskæringsramte medlemsland.”

Younous Omarjee

EU-kommissionen har fremstillet forslag om at skære i midlerne fra regionalfonde til de to lande på Den Iberiske Halvø. Forslaget kommer angiveligt, fordi landenes individuelle statsunderskud overstiger 3%.

Jævnfør EU's stabilitetspagt, må underskuddet nemlig ikke overstige den grænse. Alligevel har flere medlemslande overtrådt reglen i årevis uden at blive sanktioneret. Hvis midlerne bliver skåret, vil det være de første medlemslande i EU, der bliver pålagt en sådan sanktion.

Meningsløst og farligt

Jyri Katainen, der er ansvarlig for jobskabelse for EU-kommissionen, siger, at det handler om at følge de gældende regler for medlemslandenes statsbudgetter. Men medlemmer af parlamentet, på tværs af det politiske spektrum, kalder sanktionerne absurde.

”Det, vi ser her i dag, er ren sabotage: en strategi som bevidst vil holde Portugal og Spanien i økonomiske dødvande, bare så kommissionen kan forsætte med at påtvinge sin forhadte politik, som længe har været afvist af vælgerne” udtaler Marisa Mathias, der er medlem af EU-Parlamentet for det portugisiske venstrefløjsparti Bloco de Esquerda.

Absurd

Det franske EU-parlamentsmedlem Younous Omarjee fra venstrefløjspartiet Union pour les Outre-Mer er af samme holdning.

”Det er økonomisk absurd, fordi disse regionale fonde skaber øget beskæftigelse og vækst i nedskæringsramte medlemsland,” udtaler Omarjee.

Disse meninger kan dog meget vel blive overhørt, for i denne type sager har parlamentsmedlemmerne nemlig kun en konsulterende rolle, og beslutningsmagten ligger hos EU-kommissionen.

Massiv ungdomsarbejdsløshed

I Spanien og Portugal er arbejdsløsheden stor. Ungdomsarbejdsløsheden er i følge OECD på 31,9% i Portugal, mens den i Spanien er på hele 48,4%.

Om suspenderingen bliver effektueret eller ej, skal besluttes efter den 15. oktober, hvor medlemslandene skal havde indleveret deres budgetter for det kommende år.

(Kilder: OECD, EU Fagligt Netværk, EU Observer)


Læs mere [Folkebevægelsen Mod EU]

Brexit er skyld i alt

Intet problem er for stort - eller småt - til at passe i Brexit-gryden. Og hvem ved - måske var det voldsomme regnskyl i weekenden også begrundet i BREXIT?

Enden på vestens civilisation
Inden afstemningen sagde EU's præsident Donald Tusk, at det ville blive enden på vestens politiske civilisation, hvis Storbritannien meldte sig ud af EU. Hvad et utal af krige og epidemier ikke formåede at gøre kål på, skulle en simpel folkeafstemning altså kunne pulverisere på en enkelt aften.

To måneder senere er EU-elitens retorik ærlig talt ikke blevet meget mere afbalanceret, selvom hverken EU-Parlamentet eller Akropolis styrtede i grus den 23. juni.

Fordi jeg er EU-modstander, betyder det ikke, at jeg sympatiserer med højreorienterede voldspsykopater.

Når man lytter til EU-eliten, så er det svært at konstatere andet end, at den er dybt skuffet over resultatet af folkeafstemningen. Men samtidig også vældig opsat på at bruge den som undskyldning og forklaring på alt.

Økonomien har det faktisk ikke så slemt

Over de sidste par uger har der været en sand stribe af historier om, hvor elendigt den britiske økonomi har det efter afstemningen. Det britiske pund er f.eks. faldet og ligger nu lavt sammenlignet med den amerikanske dollar. Samtidig glemmer man, at pundet tidligere har taget dyk i forhold til euroen.

Det har både fordele og ulemper, selv om EU-eliten og pressen tilsyneladende gør en dyd ud af ignorere dette forhold.

DR havde f.eks. en fin artikel om, hvordan baconpriserne er eksploderet i Storbritaninen (læs her), det skyldes netop det britiske punds mindre værdig. Men man kunne også have skrevet den næsten omvendte historie; et lavere pund betyder mere eksport.

Eksport af vare er som bekendt godt for arbejdsløsheden, da det skaber vækst og arbejdspladser. Det kan ovenikøbet på bare lidt længere sigt være rigtig gavnligt, fordi det betyder at den nationale efterspørgsel også stiger, og dermed kan der skabes endnu flere arbejdspladser. Og er der noget Storbritannien mangler, så er det arbejdspladser!

Selvfølgelig er det også træls for især middelklassen, når det bliver dyre at købe især varer fra udlandet. Pointen i dette er ikke at sige, at det altid er godt med en lav valuta, men at der faktisk er både fordele og ulemper - selv om de EU-begejstrede kredse aktivt forsøger at glemme det.

I sidste uge kom der i øvrigt en historie om, at mange af de kortvarige økonomiske bump, der kom efter BREXIT allerede er aftaget helt eller næsten. Desværre glemte de fleste journalister i Danmark ganske vist at skrive om det, men her kan man læse mere her.

Handelsaftaler med USA

I den netop overståede weekend har vi så hørt om, hvordan briterne får overordentligt svært ved at få en handelsaftale med USA, når de ikke bliver dækket af EU's forhandlinger, TTIP. En lidt sjov historie, når man tænker på, at flere ledende lande allerede har erklæret TTIP for død.

På samme måde vil Canada gerne have CETA-handelsaftalen mellem Canada og EU godkendt, før de ser på en aftalen med UK. Men mon ikke det lige går an? CETA skal behandles i EU-systemet allerede i dette efterår, så der er ikke tale om langvarige processer længere.

UK har endnu ikke indgivet deres ønske om udmeldelse, og derfor ville det også være noget besynderligt, hvis Canada og Storbritannien skulle sætte sig ned og forhandle netop nu. Den tid, den sorg.

Vold og højreekstremisme

De værste beskyldninger jeg til dato er stødt på er dog dem om, at afstemningen er skyld i mere vold i Storbritannien, og at dette postulerede forhold skulle få os andre til at holde op med at ønske en udmeldelse af EU.

Igennem længere tid har medierne bragt mange uhyggelige beretninger fra Storbritannien om racistisk motiveret vold. Det gør helt ondt at læse og høre om disse begivenheder. Og enhver form for vold må naturligvis fordømmes på det kraftigste, ikke mindst hvis den bygger på racisme og fremmedhad.

Men fordi jeg er EU-modstander, betyder det ikke, at jeg sympatiserer med højreorienterede voldspsykopater. Jeg nægter at acceptere den præmis, at fordi jeg agiterer for mere demokrati uden for EU, så må jeg nødvendigvis dele synspunkter med alle EU-modstandere.

Vi lever i en tid med komplekse problemstillinger, der ikke kan løses med forsimplede udlægninger og billig demagogi.

Jeg hverken kan eller vil acceptere, at almindelige demokratiske EU-modstandere, som ønsker mere indflydelse på beslutningsprocesserne i deres samfund, skal kædes sammen med denne vanvittige form for ekstremisme.

I et demokratisk samfund må vi ikke lade ekstremister og højreradikale terrorister kidnappe den politiske dagsorden. Vi må aldrig overlade det til dem, at definere vores andres politik. Hvad bliver det næste?

Må jeg så heller ikke protestere mod TTIP-handelsaftalen bare fordi Front National fra Frankrig også er modstandere? Som EU modstander vil jeg kunne tale både EU's udemokratiske strukturer og ekstremismens undertrykkende vold og ideologier imod.

Ikke fomsimplede løsninger

Vi lever i en tid med komplekse problemstillinger, der ikke kan løses med forsimplede udlægninger og billig demagogi. Vi skylder ofrene for racistisk vold - både dem der er direkte ramt, og dem der er seriøst bange og bekymrede - at vi som samfund tager problemstillingen med højre-radikalisering og fremmehad dybt seriøst.

Det gør vi først og fremmest ved at sige klart og utvetydigt fra over for enhver type vold og undertrykkelse. Samt ved at analysere de bagvedliggende årsager til volden. Rigtig mange borgere lever i fattigdom og angst for fremtiden. De ser ingen muligheder for sig, og så søger de forklaringer. Nogle af dem er blevet overbevist om, at det er “de fremmedes” skyld.

Selvindsigt og selvrefleksion er en vigtig måde at blive bedre på. Men når man ikke formår at indse sine egne fejl, så bliver man hurtigt til en dårlig taber. Man har aldrig selv gjort noget forkert, for det er altid de andre, der snyder og spiller beskidt.

Netop derfor bliver EU ikke bedre - og netop derfor er EU-eliten ikke særligt gode tabere: den ignorerer nemlig sine egne mangler og undskylder sit nederlag ved at skyde skylden for alle verdens problemer på modstanderne, som altså i dette tilfælde er Brexit-tilhængerne.

Men ærlig talt, er det så ikke på høje tid, at vi kommer videre og anlægger en mere nuanceret tilgang til verden?

(Dette blog-indlæg blev oprindeligt offentligjort af Berlingske Tidendes Politiko)


Læs mere [Folkebevægelsen Mod EU]

Torbens tarme skriger: 700 kr. til mad pr. måned

Forleden fortalte Martin D. nationen! hvordan arbejdsløshed, kan drive modne mænd til selvmord. Nu skriver folkepensionist Torben, at han har så få penge til mad, at han gør sig sine overvejelser.


Læs mere [ekstrabladet.dk]

Ledigheden er nu den laveste i fem år

Ledigheden fortsætter med at dykke. I april røg ledigheden ned på 5,0 procent - det laveste niveau i fem år
Læs mere [ekstrabladet.dk]

Ledigheden falder igen i april

Ledigheden fortsætter med at dykke. I april røg ledigheden ned på 5,0 procent
Læs mere [ekstrabladet.dk]

Ledigheden dykker i industrien

To store fagforbund melder om faldende arbejdsløshed. Der er dog stadig behov for vækstpakke, mener politikere
Læs mere [ekstrabladet.dk]

Analyse: EU's sociale krise buldrer afsted

Mens den økonomiske krise er ved at slippe sit tag i Europa, buldrer den sociale krise fortsat afsted med rekordhøje arbejdsløshedstal og et alarmerende antal langtidsledige.
Læs mere [Notat.dk]

Løgnen om ledighedstal og arbejdsløshedstal

Indlæg her på siden: ledighedstal * arbejdsløshedstal
XML kilde