Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

officielle ledighedstal og arbejdsløshedstal

Færre går uden job: Ledigheden er på laveste niveau i ti år

Færre går uden job: Ledigheden er på laveste niveau i ti år.
Læs mere [Avisen.dk]

Danskerne bruger færre penge t rods lav ledighed og højere løn

Detailsalget faldt med 0,3 procent i januar. Forbrugsvæksten er gået i stå, vurderer cheføkonom.
Læs mere [Politiken]

Pas på med håndfaste konklusioner om reformers effekt på ledigheden

Når man sammenholder udviklingen i den strukturelle ledighed i Danmark med udviklingen i andre EU-lande, ser der ud til at være en tæt sammenhæng. Man skal derfor være varsom med forklare udviklingen i den strukturelle ledighed alene ud fra snævre danske forhold, fx politiske reformer.
Læs mere [Arbejderbevægelsens Erhvervsråd]

Simon Emil Ammitzbøll-Bille om 3F-kampagne: I 1992 voksede hundredtusinder af børn op med arbejdsløse forældre

Bagstræberisk ønsker 3F sig tilbage til det økonomiske morads i 1992, hvor fattigdommen var lige fordelt og spredte sig over hele landet. Hvor Danmark fattedes penge. Hvor generationer voksede op i arbejdsløshed med bristede illusioner og trang økonomi. Hvor levetiden var kortere og fremtiden uvis
Læs mere [Information.dk]

Langtidsledigheden er næsten halveret

Antallet af langtidsledige er næsten blevet halveret fra 63.000 personer til 32.000 personer de sidste seks år. I Danmark er der hele tiden stor udskiftning i arbejdsløshedskøen – også blandt de langtidsledige.
Læs mere [Arbejderbevægelsens Erhvervsråd]

Ledigheden faldt marginalt i november og holder lavt niveau

Med et lille fald i ledigheden i november er den stadig på det laveste niveau siden 2009, viser nye tal.
Læs mere [Politiken]

Sort dag for Brasilien

Den 1. januar tiltrådte Jair Bolsonaro som præsident for Latinamerikas største land, Brasilien, og verdens ottendestørste økonomi. Og han viste allerede på sin første dag, at han er en dedikeret ven af Brasiliens økonomiske elite og en indædt fjende af landets arbejdere, de oprindelige folk og klimaet.

På førstedagen udstedte præsidenten, den 63-årige tidligere kaptajn i hæren, en stribe ildevarslende dekreter:

Spørgsmålet er, om Brasiliens arbejdere og oprindelige folk stiltiende vil acceptere Bolsonaros politik, eller om de vil bekæmpe den.

En planlagt forhøjelse af mindstelønnen, vedtaget af parlamentet, bliver sænket fra 1006 til 998 real om måneden. Ikke meget, vil nogle måske indvende, men meget for dem, der i forvejen har lidt.

Ifølge instituttet Dieese bør mindstelønnen være 3960 real om måneden for at dække de daglige fornødenheder for en familie på fire personer, så selv den planlagte forhøjelse forslår som en skrædder i helvede.

Dertil kommer, at Brasiliens mindsteløn også er rammen for fastsættelsen af pensioner, arbejdsløshedsforsikring og socialhjælp, så nedsættelsen rammer langt flere end de 48 millioner brasilianere, der må nøjes med mindstelønnen.

Klimaet og Brasiliens oprindelige folk fik også et gevaldigt tilbageslag. Bolsonaro flytter reguleringen og oprettelsen af nye områder for de oprindelige folk til landbrugsministeriet, der kontrolleres af landets magtfulde landbrugslobby. Det vil uden tvivl øge fældningen i Amazonas regnskov, som allerede er godt i gang.

Og LGBT-rettigheder skal ikke længere være en del af menneskerettighederne, har Bolsonaro dekreteret. Og det er blot begyndelsen.

Bolsonaros finansminister Paulo Guedes studerede økonomi i Chicago under den ultraliberale økonom Milton Friedman, der var kæledægge hos Chiles diktator Augusto Pinochet. Guedes lægger op til privatiseringer, massive nedskæringer i pensionerne og halvering af skatterne.

Det overrasker ikke, at USA's præsident Donald Trump hyldede Bolsonaro på indsættelsesdagen.

Spørgsmålet er, om Brasiliens arbejdere og oprindelige folk stiltiende vil acceptere Bolsonaros politik, eller om de vil bekæmpe den.

Avisnummer: 002Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Rygterne om Europas krise er stærkt overdrevne

Brexit, Merkels afgang som CDU-leder og Macrons legitimitetskrise har givet næring til dommedagsprofetier om det europæiske samarbejde. Men økonomien vokser i EU-landene, arbejdsløsheden har ikke været lavere siden 2000, og selv blandt EU-skeptiske populister er det nu de færreste, som ønsker at forlade unionen
Læs mere [Information.dk]

I dag mistede Bente dagpengeretten: Jeg føler mig som en andenrangsborger

Som modtræk til regeringens opholdskrav har 55-årig i lederstilling tegnet privat forsikring mod arbejdsløshed.
Læs mere [DR Online]

Alt bliver bedre, når robotterne kommer

Drop nu frygten for, at kunstig intelligens og robotter vil skabe massearbejdsløshed og udfordre menneskeheden. Robotter fører os mod bedre tider, siger den internationalt anerkendte amerikanske forsker Manuela Veloso.
Læs mere [Politiken]

Støt kampen for dagpenge

I dag fredag starter en ugelang demonstration foran Christiansborg. Alle hverdage til og med torsdag i næste uge vil en gruppe fagligt aktive fra klokken 9 til 16 demonstrere foran hovedtrappen ind til Folketinget.

Danske A-kassers protest fortjener opbakning fra hele fagbevægelsen.

Det er Danske A-Kasser, der repræsenterer 23 statsanerkendte a-kasser, som arrangerer protesten. Det er første gang, at organisationen tager sådan et kampskridt. Det sker i et sidste forsøg på at forhindre Folketinget i at vedtage loven om det såkaldte opholdskrav. 

Opholdskravet betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark i syv ud af de sidste otte år for at have ret til dagpenge.

Det kommer til at virke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at tusindvis af danske statsborgere, der har boet og arbejdet flere år i udlandet, mister deres ret til dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse efter at være vendt hjem til Danmark.

De mister dagpengeretten med tilbagevirkende kraft, selvom de i alle årene i god tro har betalt til deres a-kasse for at forsikre sig selv mod arbejdsløshed.

Og ikke kun dagpengene bliver ramt. Lovforslaget omfatter også retten til sygedagpenge, barselsdagpenge, feriedagpenge og efterløn.

Vores dagpengesystem har været under massivt angreb i årevis. Det her er endnu en voldsom forringelse, som kræver maksimal modstand.

Derfor fortjener Danske A-kassers protest opbakning fra hele fagbevægelsen. Mød op inde foran Christiansborg og vis din støtte.

Det er lykkedes at overbevise Socialdemokratiet om, at de skal stemme nej til lovforslaget, der står til at blive endeligt vedtaget på torsdag den 13. december. Nu må der lægges et massivt pres på Dansk Folkeparti, der ynder at fremstille sig selv som et arbejderparti.

Mens Socialdemokratiet omkring opholdskravet efter lidt tøven har valgt at stille sig på fagbevægelsens side, gælder det samme ikke i forhold til fagbevægelsens kamp for højere dagpenge.

Som omtalt i dagens avis stemte Socialdemokratiet i tirsdags nej til et beslutningsforslag fra Enhedslisten om at forhøje dagpengene. Det skete, selvom forslaget er identisk med det krav, som LO har rejst.

Avisnummer: 176Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Nødvendig solidaritet

APM-Terminals er et selvstændigt selskab i danske A.P. Møller-Mærsk koncernen, som opererer i 40 lande over hele kloden. Selskabet tjente sidste år mere end én million kroner på hver af de 22.000 ansatte i havneterminalerne.

Billedet er ikke entydigt, men generelt er udbytningen stor og toppes i mange lande af, at Møller-Mærsk aktivt modarbejder fagforeninger og kollektive overenskomster. 

I Danmark var Møller-Mærsk en nøglespiller bag oprettelsen af Dansk Internationalt Skibsregister, der muliggjorde organiseret løndumping.

Det billede blev bekræftet, da tillidsfolk fra fem latinamerikanske lande forleden deltog i en konference, som var arrangeret af Havne- og Terminalarbejdernes landsklub i 3F.

De latinamerikanske kolleger berettede om, at fagforeninger er forbudt adgang til APM-terminalerne, og at arbejdsforholdene er elendige. Flere påpegede, at  APM-terminalerne ofte skaber både fattigdom og arbejdsløshed.

A.P.Møller-Mærsk er ikke bare Danmarks største virksomhed. Det er et gigantisk globalt monopol – et af verdens 500 største, målt efter omsætning.  År efter år ruller milliarderne ind i aktionærernes bugnende pengetanke. Det er profit skabt gennem udbytningen af en hær af ansatte, som i mange år har rundet 100.000 mennesker i 130 lande.

Igennem årene har koncernen haft mange konflikter med 3F og det Internationale Transporterforbund på grund af løndumping og fagforeningsfjendtlig virksomhed. I Danmark var rederiet en nøglespiller bag oprettelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der med et slag muliggjorde organiseret løndumping i de danske rederier.

Overfor en global arbejdsgiver som Møller-Mærsk er den internationale solidaritet utroligt vigtig for at forhindre, at en stærk arbejdsgiver kan angribe arbejderklassens løn- og arbejdsforhold. Det har havne- og terminalarbejderne stor erfaring med.

Havnearbejderne i EU har i mange år kæmpet imod EU-kommissionens såkaldte havnedirektiv, som vil tillade, at dårligt betalte søfolk kan overtage havnearbejdernes arbejde. Med international solidaritet har man modstået arbejdsgivernes pres indtil nu. Det er et inspirerende eksempel.

Avisnummer: 174Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Finanskrisen sendte betalingskortene dybt ned i lommen - og vi passer stadig på pengene

Skrækken sidder tilsyneladende stadig i danskernes betalingskort på trods af lav arbejdsløshed, stigende boligpriser og løn samt billige varer. Ti år efter finanskrisen sætter den stadig sine spor i vores økonomiske vaner. Det er blandt andet gået voldsomt ud over kirkebryllupper.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Ledigheden dykker endnu et nøk

Der er stadig færre arbejdsløse i Danmark.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Ledigheden falder til det laveste niveau siden 2009

Antallet af ledige dykkede igen i juni. Og dermed skal man mere end ni år tilbage, siden tallet var så lavt.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Jobrapport i USA viser flere nyskabte job end ventet

Arbejdsløsheden er steget, men der er skabt flere job end ventet i USA, meddeler beskæftigelsesministerium.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Østrig bryder med EU’s ”fri bevægelighed”

Den østrigske regering vil favorisere indenlandsk arbejdskraft for at stoppe dumping og stigende arbejdsløshed
Læs mere [Fagbevægelsen Mod Unionen (Eufagligt.dk)]

Grækenland synker dybere

Mens Trojkaen har sat kniven på struben, synker grækenland dybere og dybere ned i fattigdom og arbejdsløsheden er igen på vej op
Læs mere [Fagbevægelsen Mod Unionen (Eufagligt.dk)]

Grækenland: Gode jobudsigter for de ufødte

IMF’s mand i Europa forudser at den græske arbejdsløshed falder til førkrise-niveau i 2038
Læs mere [Fagbevægelsen Mod Unionen (Eufagligt.dk)]

Danmarks største demonstration mod TTIP og CETA

‘Vores demokrati er ikke til salg' stod der på et banner til Danmarks hidtil største demonstration mod handelsaftalerne TTIP og CETA. Og budskabet var en rammende overskrift for hele demonstrationen, der var arrangeret af omtrent 50 fagforeninger, politiske partier, miljø- og udviklingsorganisationer, samt andre aktører i det danske civilsamfund.

"Vi er imod TTIP og CETA, fordi vi er for demokrati.”

Søren Søndergaard

Blandt de mange taleres hyppigste kritikpunkter var bekymringen for miljø, arbejdsmiljø, og arbejdsrettigheder, samt handelsaftalernes negative konsekvenser for fattige udviklingslande.

Claus Westergreen, der er formand f 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening understregede, udtrykte bekymring for, at CETA og TTIP vil medføre stigende social dumping.

Han roste 3F, FOA og andre dele af fagbevægelsen for at tage afstand fra CETA og TTIP, men mente omvendt, at LO har svigtet sine medlemmer ved sin CETA- & TTIP-begejstrede linje.

Kritik af dansk regering CETA-tilslutning

Søren Søndergaard, der sidder i Folketinget for Enhedslisten og er medlem af Folkebevægelsens Landsledelse, kritiserede den danske regering for at have indført CETA midlertidigt uden at have aftalen til debat eller afstemning i Folketinget. Angiveligt fordi regeringen ikke mener, at aftalen er særlig vigtig.

”Det er mærkeligt for, når vi antyder, at vi måske skulle droppe CETA-aftalen, så er der ingen grænser for, hvor vigtig den er. Så er det CETA-aftalen, som skal redde den danske økonomi og afskaffe arbejdsløsheden. Hvordan hænger det sammen? Hvis aftalen er så vigtig, hvorfor har regeringen så ikke ville fremlægge den for Folketinget? Det hænger overhovedet ikke sammen,” sagde Søren Søndergaard.

Meget mere end handel

Imidlertid mener Søren Søndergaard ikke, at CETA og TTIP kun handler om frihandel og toldsatser.

”Det handler om at multinationale selskaber fra USA, Canada og Europa skal have bedre muligheder for at stikke en kæp i hjulet på lønmodtageres, forbrugeres og miljøorganisationers kamp for ordentlige vilkår,” sagde Søren Søndergaard.

Ifølge Søndergaard har regeringen i et notat til Folketinget indrømmet, at en dansk tilslutning til CETA kan få ”negative statsfinansielle konsekvenser.”

”Vi er imod TTIP og CETA fordi vi er imod mere uhæmmet liberalisme, hvor markedet kommer før mennesket. Vi ønsker ikke at styrke de multinationale selskaber på bekostning af menneskers mulighed for at få et ordentligt liv. Vi er imod TTIP og CETA, fordi vi er for demokrati,” sagde Søren Søndergaard.


Læs mere [Folkebevægelsen Mod EU]

EU vil give bøder til Spanien og Portugal for underskud

Spanien og Portugal har været to af Europas hårdest ramte lande siden finanskrisen i 2008, men nu kan de se frem til at blive ramt endnu hårdere.

”Det er økonomisk absurd, fordi disse regionale fonde skaber øget beskæftigelse og vækst i nedskæringsramte medlemsland.”

Younous Omarjee

EU-kommissionen har fremstillet forslag om at skære i midlerne fra regionalfonde til de to lande på Den Iberiske Halvø. Forslaget kommer angiveligt, fordi landenes individuelle statsunderskud overstiger 3%.

Jævnfør EU's stabilitetspagt, må underskuddet nemlig ikke overstige den grænse. Alligevel har flere medlemslande overtrådt reglen i årevis uden at blive sanktioneret. Hvis midlerne bliver skåret, vil det være de første medlemslande i EU, der bliver pålagt en sådan sanktion.

Meningsløst og farligt

Jyri Katainen, der er ansvarlig for jobskabelse for EU-kommissionen, siger, at det handler om at følge de gældende regler for medlemslandenes statsbudgetter. Men medlemmer af parlamentet, på tværs af det politiske spektrum, kalder sanktionerne absurde.

”Det, vi ser her i dag, er ren sabotage: en strategi som bevidst vil holde Portugal og Spanien i økonomiske dødvande, bare så kommissionen kan forsætte med at påtvinge sin forhadte politik, som længe har været afvist af vælgerne” udtaler Marisa Mathias, der er medlem af EU-Parlamentet for det portugisiske venstrefløjsparti Bloco de Esquerda.

Absurd

Det franske EU-parlamentsmedlem Younous Omarjee fra venstrefløjspartiet Union pour les Outre-Mer er af samme holdning.

”Det er økonomisk absurd, fordi disse regionale fonde skaber øget beskæftigelse og vækst i nedskæringsramte medlemsland,” udtaler Omarjee.

Disse meninger kan dog meget vel blive overhørt, for i denne type sager har parlamentsmedlemmerne nemlig kun en konsulterende rolle, og beslutningsmagten ligger hos EU-kommissionen.

Massiv ungdomsarbejdsløshed

I Spanien og Portugal er arbejdsløsheden stor. Ungdomsarbejdsløsheden er i følge OECD på 31,9% i Portugal, mens den i Spanien er på hele 48,4%.

Om suspenderingen bliver effektueret eller ej, skal besluttes efter den 15. oktober, hvor medlemslandene skal havde indleveret deres budgetter for det kommende år.

(Kilder: OECD, EU Fagligt Netværk, EU Observer)


Læs mere [Folkebevægelsen Mod EU]

Brexit er skyld i alt

Intet problem er for stort - eller småt - til at passe i Brexit-gryden. Og hvem ved - måske var det voldsomme regnskyl i weekenden også begrundet i BREXIT?

Enden på vestens civilisation
Inden afstemningen sagde EU's præsident Donald Tusk, at det ville blive enden på vestens politiske civilisation, hvis Storbritannien meldte sig ud af EU. Hvad et utal af krige og epidemier ikke formåede at gøre kål på, skulle en simpel folkeafstemning altså kunne pulverisere på en enkelt aften.

To måneder senere er EU-elitens retorik ærlig talt ikke blevet meget mere afbalanceret, selvom hverken EU-Parlamentet eller Akropolis styrtede i grus den 23. juni.

Fordi jeg er EU-modstander, betyder det ikke, at jeg sympatiserer med højreorienterede voldspsykopater.

Når man lytter til EU-eliten, så er det svært at konstatere andet end, at den er dybt skuffet over resultatet af folkeafstemningen. Men samtidig også vældig opsat på at bruge den som undskyldning og forklaring på alt.

Økonomien har det faktisk ikke så slemt

Over de sidste par uger har der været en sand stribe af historier om, hvor elendigt den britiske økonomi har det efter afstemningen. Det britiske pund er f.eks. faldet og ligger nu lavt sammenlignet med den amerikanske dollar. Samtidig glemmer man, at pundet tidligere har taget dyk i forhold til euroen.

Det har både fordele og ulemper, selv om EU-eliten og pressen tilsyneladende gør en dyd ud af ignorere dette forhold.

DR havde f.eks. en fin artikel om, hvordan baconpriserne er eksploderet i Storbritaninen (læs her), det skyldes netop det britiske punds mindre værdig. Men man kunne også have skrevet den næsten omvendte historie; et lavere pund betyder mere eksport.

Eksport af vare er som bekendt godt for arbejdsløsheden, da det skaber vækst og arbejdspladser. Det kan ovenikøbet på bare lidt længere sigt være rigtig gavnligt, fordi det betyder at den nationale efterspørgsel også stiger, og dermed kan der skabes endnu flere arbejdspladser. Og er der noget Storbritannien mangler, så er det arbejdspladser!

Selvfølgelig er det også træls for især middelklassen, når det bliver dyre at købe især varer fra udlandet. Pointen i dette er ikke at sige, at det altid er godt med en lav valuta, men at der faktisk er både fordele og ulemper - selv om de EU-begejstrede kredse aktivt forsøger at glemme det.

I sidste uge kom der i øvrigt en historie om, at mange af de kortvarige økonomiske bump, der kom efter BREXIT allerede er aftaget helt eller næsten. Desværre glemte de fleste journalister i Danmark ganske vist at skrive om det, men her kan man læse mere her.

Handelsaftaler med USA

I den netop overståede weekend har vi så hørt om, hvordan briterne får overordentligt svært ved at få en handelsaftale med USA, når de ikke bliver dækket af EU's forhandlinger, TTIP. En lidt sjov historie, når man tænker på, at flere ledende lande allerede har erklæret TTIP for død.

På samme måde vil Canada gerne have CETA-handelsaftalen mellem Canada og EU godkendt, før de ser på en aftalen med UK. Men mon ikke det lige går an? CETA skal behandles i EU-systemet allerede i dette efterår, så der er ikke tale om langvarige processer længere.

UK har endnu ikke indgivet deres ønske om udmeldelse, og derfor ville det også være noget besynderligt, hvis Canada og Storbritannien skulle sætte sig ned og forhandle netop nu. Den tid, den sorg.

Vold og højreekstremisme

De værste beskyldninger jeg til dato er stødt på er dog dem om, at afstemningen er skyld i mere vold i Storbritannien, og at dette postulerede forhold skulle få os andre til at holde op med at ønske en udmeldelse af EU.

Igennem længere tid har medierne bragt mange uhyggelige beretninger fra Storbritannien om racistisk motiveret vold. Det gør helt ondt at læse og høre om disse begivenheder. Og enhver form for vold må naturligvis fordømmes på det kraftigste, ikke mindst hvis den bygger på racisme og fremmedhad.

Men fordi jeg er EU-modstander, betyder det ikke, at jeg sympatiserer med højreorienterede voldspsykopater. Jeg nægter at acceptere den præmis, at fordi jeg agiterer for mere demokrati uden for EU, så må jeg nødvendigvis dele synspunkter med alle EU-modstandere.

Vi lever i en tid med komplekse problemstillinger, der ikke kan løses med forsimplede udlægninger og billig demagogi.

Jeg hverken kan eller vil acceptere, at almindelige demokratiske EU-modstandere, som ønsker mere indflydelse på beslutningsprocesserne i deres samfund, skal kædes sammen med denne vanvittige form for ekstremisme.

I et demokratisk samfund må vi ikke lade ekstremister og højreradikale terrorister kidnappe den politiske dagsorden. Vi må aldrig overlade det til dem, at definere vores andres politik. Hvad bliver det næste?

Må jeg så heller ikke protestere mod TTIP-handelsaftalen bare fordi Front National fra Frankrig også er modstandere? Som EU modstander vil jeg kunne tale både EU's udemokratiske strukturer og ekstremismens undertrykkende vold og ideologier imod.

Ikke fomsimplede løsninger

Vi lever i en tid med komplekse problemstillinger, der ikke kan løses med forsimplede udlægninger og billig demagogi. Vi skylder ofrene for racistisk vold - både dem der er direkte ramt, og dem der er seriøst bange og bekymrede - at vi som samfund tager problemstillingen med højre-radikalisering og fremmehad dybt seriøst.

Det gør vi først og fremmest ved at sige klart og utvetydigt fra over for enhver type vold og undertrykkelse. Samt ved at analysere de bagvedliggende årsager til volden. Rigtig mange borgere lever i fattigdom og angst for fremtiden. De ser ingen muligheder for sig, og så søger de forklaringer. Nogle af dem er blevet overbevist om, at det er “de fremmedes” skyld.

Selvindsigt og selvrefleksion er en vigtig måde at blive bedre på. Men når man ikke formår at indse sine egne fejl, så bliver man hurtigt til en dårlig taber. Man har aldrig selv gjort noget forkert, for det er altid de andre, der snyder og spiller beskidt.

Netop derfor bliver EU ikke bedre - og netop derfor er EU-eliten ikke særligt gode tabere: den ignorerer nemlig sine egne mangler og undskylder sit nederlag ved at skyde skylden for alle verdens problemer på modstanderne, som altså i dette tilfælde er Brexit-tilhængerne.

Men ærlig talt, er det så ikke på høje tid, at vi kommer videre og anlægger en mere nuanceret tilgang til verden?

(Dette blog-indlæg blev oprindeligt offentligjort af Berlingske Tidendes Politiko)


Læs mere [Folkebevægelsen Mod EU]

Torbens tarme skriger: 700 kr. til mad pr. måned

Forleden fortalte Martin D. nationen! hvordan arbejdsløshed, kan drive modne mænd til selvmord. Nu skriver folkepensionist Torben, at han har så få penge til mad, at han gør sig sine overvejelser.


Læs mere [ekstrabladet.dk]

Ledigheden er nu den laveste i fem år

Ledigheden fortsætter med at dykke. I april røg ledigheden ned på 5,0 procent - det laveste niveau i fem år
Læs mere [ekstrabladet.dk]

Ledigheden falder igen i april

Ledigheden fortsætter med at dykke. I april røg ledigheden ned på 5,0 procent
Læs mere [ekstrabladet.dk]

Løgnen om ledighedstal og arbejdsløshedstal

Indlæg her på siden: ledighedstal * arbejdsløshedstal
XML kilde