Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Fagforening i nyhederne

Ny overenskomst sikrer sygeplejersker og bioanalytikere lønstigning i almen praksis

De Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening har indgået aftale om en ny overenskomst for sygeplejersker og bioanalytikere ansat i en lægepraksis, der sikrer lønstigninger de næste år.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Et forkert signal

I forbindelse med årsskiftet blev LO og FTF sammenlagt i den nye hovedorganisation Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Som en af sine sidste handlinger valgte LO at indgå en aftale med Dansk Arbejdsgiverforening, som indebærer, at boden for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hæves markant. For faglærte arbejdere med hele 40 procent, fra 40 til 56 kroner per strejketime.

Når man hæver boden for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, så er det for at holde strejkeaktiviteten nede.

Aftalen er en del af en pakkeløsning, hvor man også aftalte at regulere godtgørelsen for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftaler samt regulere boden for de sager, hvor det er arbejdsgiverne, der bryder overenskomsten.

LO's Hovedbestyrelse godkendte aftalepakken med henvisning til, at den samlet set var til "fordel for lønmodtagerne".

Det interessante i denne sammenhæng er imidlertid ikke et snævert økonomisk skøn. En aftale om markant hævede bøder for overenskomststridige arbejdsnedlæggelser må naturligvis også bedømmes efter politiske kriterier.

Under OK18 så vi et markant stigende fagligt sammenhold. Generelt har der i nogen tid været en stigende faglig aktivitet, både på det private og offentlige arbejdsmarked. Det fremgår direkte af aftaleteksten, at størrelsen af bøderne ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser skal være så høje, at de "har en præventiv virkning".  Når bøderne i Arbejdsretten bliver større, så er det for at holde strejkeaktiviteten nede.

Arbejderklassen får intet foræret og har aldrig fået gaver af arbejdsgiverne. Hver eneste landvinding har krævet kamp. Som situationen er i dag på arbejdsmarkedet, presser arbejdsgiverne på alle fronter. Senest er det de ansatte i DSB, som må kæmpe. I morgen står andre grupper for tur.

Udfordringen på landets arbejdspladser og for den samlede fagbevægelse er at fortsætte i sporet efter OK18, at hæve aktiviteterne og gøre solidariteten konkret med henblik på at lægge optimalt pres på arbejdsgiverne.

Det har ofte krævet overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Hævet bod i Arbejdsretten er derfor et helt forkert signal at sende ved starten af OK20.

Avisnummer: 008Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Fagforeninger klar til kamp mod Amazons barske forhold

Fagforeninger forbereder sig på Amazons indtog i Danmark, men det bliver en udfordring at forene 80 timers arbejdsuger og lav løn med overenskomster og velfærdssamfund.
Læs mere [Politiken]

Kammeradvokaten afviser ekstra betaling til hovedstadslæger

PLO-forslag om at give praksislæger i hovedstaden et økonomisk incitament til at tage flere end 1.600 patienter afvises af Kammeradvokaten. Der er hverken hjemmel i sundhedsloven eller i overenskomsten, lyder den juridiske vurdering.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Frit lejde til udbytning

Udenlandske firmaer, som arbejder i Danmark, kan blæse på danske regler og overenskomster. Det mener en domstol i Italien i en ny dom, der kan få uoverskuelige konsekvenser.

Dommen viser – på linje med skandalen med de filippinske chauffører – hvad EU’s fri bevægelighed i virkeligheden handler om: Frit lejde til at udbytte.

Baggrunden er, at det italienske firma Solesi i december 2017 fik en bøde på 14 millioner kroner i Arbejdsretten for grov underbetaling af 130 ansatte. Et klassisk eksempel på social dumping.

Men den bøde behøver firmaet ikke at betale, har en italiensk domstol nu fastslået med henvisning til grundlæggende EU-ret. Den danske arbejdsret har nemlig ikke hjemmel til at håndhæve overenskomster over for firmaer fra andre EU-lande, mener domstolen i Italien.

Især italienske byggefirmaer har de seneste år præsenteret en imponerende perlerække af sager om underbetaling, fusk og organiseret kriminalitet på danske byggepladser.

Solesi var underentreprenører på Dong Energys udbygning af en olieterminal i Fredericia. Firmaet tiltrådte en overenskomst med 3F, men blæste alligevel på de danske regler.

Sagen er en bombe under de danske overenskomster og burde skabe et ramaskrig i medierne og blandt de folkevalgte. Det lader foreløbigt vente på sig.

3F arbejder på at få dommen omstødt, men alene det, at en domstol kan finde på at underkende den danske arbejdsret, viser, hvad vi er oppe imod.

Det siger sig selv, at hvis en aftalt overenskomst ikke er nok til at holde EU-firmaer fast på ordnede lønninger, så er det vigtigste våben revet ud af hænderne på arbejderne i Danmark.

Dommen viser – på linje med skandalen med de filippinske chauffører i efteråret – hvad EU’s fri bevægelighed i virkeligheden handler om: Frit lejde til at udbytte arbejdere uden fare for repressalier fra hverken myndigheder eller fagforeninger.

Det viser også, at der er brug for et fuldstændigt brud med EU’s principper for det indre marked og de friheder, som arbejdsgiverne har fået af EU på bekostning af arbejdernes rettigheder.

Husk det, når krydset skal sættes ved EU-parlamentsvalget til maj!

Avisnummer: 006Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Slagteriarbejdere føler sig presset ind i fagforening: Toppen forsvarer metoden

Tidligere slagteriarbejdere fortæller, at de blev presset til at melde sig ind i NNF. Næstformanden roser tillidsfolk for deres indsats.
Læs mere [Avisen.dk]

Patienter er meget tilfredse med almen praksis

De mest tilfredse patienter er tilknyttet en lægepraksis på PLO-overenskomst, men udbuds- og regionsklinikker følger godt med, viser undersøgelse fra PLO.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Fagforeningskæmpe med opsang til Mette F.: "Du risikerer at køre galt"

Fagforeningskæmpen Hardy Hansen er bekymret over, hvor Socialdemokratiet er på vej hen. Mette Frederiksen kører galt, hvis ikke hun svinger til venstre, mener han.
Læs mere [Avisen.dk]

Forsker: Hård start for ny fagforenings-gigant

Det kommer til at tage tid, før FH for alvor slår igennem, vurderer forsker
Læs mere [DR Online]

Efter forårets OK-gyser: Nu lægger topforhandlere ny strategi til 2021

De første forberedelser til overenskomstforhandlingerne i 2021 for de offentligt ansatte er allerede i gang. Lærernes arbejdstid og forventningen om at flere skal arbejde længere bliver centrale temaer, forudser topforhandlere.
Læs mere [Avisen.dk]

Midt i juletrafikken: Nu strides ansatte med DSB om løntræk

DSB trækker medarbejdere i løn efter overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Men Jernbaneforbund vil ikke acceptere alle navne på listen. Ubegribeligt, mener forbundsformand.
Læs mere [Avisen.dk]

Lindahl beskylder 3F for bøllemetoder: - Hun er som Komiske Ali

Beskæftigelsesordfører Laura Lindahl (LA) opfører sig nærmest som Komiske Ali, mener formanden for 3F i København Bjarne Høpner. Han ryster på hovedet over politikerens beskyldninger om, at 3F bruger bøllemetoder for at få tegnet overenskomst i Tivoli Food Hall.
Læs mere [Avisen.dk]

Fagforeninger sender overenskomstkrav til IBM: "Hvis IBM ikke vil mødes, så er vejen til konflikt meget kort"

Interview: HK Privat og Prosa har fremsendt overenskomstkrav til IBM's afdeling i Odense med forslag til forhandlingsmøder i januar. "Vi har fået politisk opbakning til at gå planken ud, så der ikke bliver efterladt nogen på perronen," lyder det fra HK Privat, der kalder vejen til en konflikt "meget kort," hvis IBM ikke vil mødes til forhandlinger.
Læs mere [Comon.dk]

42-timers uge udløste stor ballade: Men ingen sager om tvungen overarbejde i byggeriet

Ved overenskomstforhandlinger forrige år var der blandt byggearbejdere kraftig modstand mod en ny bestemmelse, der lod arbejdsgivere diktere 42-timers arbejdsuger. Hverken 3F, Dansk El-Forbund eller Dansk Byggeri har dog oplevet sager om tvungen overarbejde.
Læs mere [Avisen.dk]

Bogaktuel socialdemokrat: Den danske model skal styrkes for at imødegå den stigende ulighed

Fradraget for fagforeningskontingent bør ændres, så det i langt højere grad tilgodeser medlemskab af de overenskomst- og uddannelsesbærende fagforeninger.
Læs mere [Politiken]

Julefreden i Tivoli truet: Ansatte klar til strejke

14 barer og restauranter i Tivoli Food Hall kan blive ramt af konflikt fra mandag den 14. december, fordi de ikke har overenskomst for deres ansatte.
Læs mere [Avisen.dk]

Fagforening: Ny, kort kandidatuddannelse er snedigt forsøg på at spare yderligere

Et enigt Folketing er klar med ny plan for de videregående uddannelser, der blandt andet gør det muligt at tage en etårig kandidatuddannelse. Erhvervsliv og universiteter er skeptiske.
Læs mere [Politiken]

Kølig melding til lokofører: Glæd jer over danske forhold

UDEN AT VÆRE tæt på forløbet virker de seneste begivenheder ikke overraskende. Vi har at gøre med en arbejdsmarkedskonflikt, hvis lige er set tidligere. Den handler om, at man som arbejdstager kan se frem til fremover at skulle arbejde på mindre gunstige vilkår; og det er jo altid en besk pille at sluge. Men det sker dog reguleret af overenskomster og hovedaftale … vi lever i et velordnet samfund.
Læs mere [Avisen.dk]

Nødvendig solidaritet

APM-Terminals er et selvstændigt selskab i danske A.P. Møller-Mærsk koncernen, som opererer i 40 lande over hele kloden. Selskabet tjente sidste år mere end én million kroner på hver af de 22.000 ansatte i havneterminalerne.

Billedet er ikke entydigt, men generelt er udbytningen stor og toppes i mange lande af, at Møller-Mærsk aktivt modarbejder fagforeninger og kollektive overenskomster. 

I Danmark var Møller-Mærsk en nøglespiller bag oprettelsen af Dansk Internationalt Skibsregister, der muliggjorde organiseret løndumping.

Det billede blev bekræftet, da tillidsfolk fra fem latinamerikanske lande forleden deltog i en konference, som var arrangeret af Havne- og Terminalarbejdernes landsklub i 3F.

De latinamerikanske kolleger berettede om, at fagforeninger er forbudt adgang til APM-terminalerne, og at arbejdsforholdene er elendige. Flere påpegede, at  APM-terminalerne ofte skaber både fattigdom og arbejdsløshed.

A.P.Møller-Mærsk er ikke bare Danmarks største virksomhed. Det er et gigantisk globalt monopol – et af verdens 500 største, målt efter omsætning.  År efter år ruller milliarderne ind i aktionærernes bugnende pengetanke. Det er profit skabt gennem udbytningen af en hær af ansatte, som i mange år har rundet 100.000 mennesker i 130 lande.

Igennem årene har koncernen haft mange konflikter med 3F og det Internationale Transporterforbund på grund af løndumping og fagforeningsfjendtlig virksomhed. I Danmark var rederiet en nøglespiller bag oprettelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der med et slag muliggjorde organiseret løndumping i de danske rederier.

Overfor en global arbejdsgiver som Møller-Mærsk er den internationale solidaritet utroligt vigtig for at forhindre, at en stærk arbejdsgiver kan angribe arbejderklassens løn- og arbejdsforhold. Det har havne- og terminalarbejderne stor erfaring med.

Havnearbejderne i EU har i mange år kæmpet imod EU-kommissionens såkaldte havnedirektiv, som vil tillade, at dårligt betalte søfolk kan overtage havnearbejdernes arbejde. Med international solidaritet har man modstået arbejdsgivernes pres indtil nu. Det er et inspirerende eksempel.

Avisnummer: 174Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Efter hård kritik af arbejdsmiljø: Nu er Ilse Jacobsen klar til overenskomst

Den skandaleramte gummistøvledronning Ilse Jacobsen har nu meldt sin virksomhed ind i arbejdsgiverforeningen Dansk Industri. Nu bliver hun forpligtet til at acceptere overenskomster og arbejde for anstændige forhold.
Læs mere [Avisen.dk]

Efter blokade: Omstridt litauisk byggefirma tegner overenskomst

Det lituaiske byggefirma UAB Fikripa blev i sidste uge udsat for blokade af fagforeningen 3F. Nu har virksomheden indgået overenskomst med 3F.
Læs mere [Avisen.dk]

Arbejdsnedlæggelse stopper alle tog på Fyn og i Jylland.

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser forstyrrer togdrift i hele landet. DSB indsætter ikke togbusser.
Læs mere [Kristeligt-dagblad.dk]

David mod Goliat på en sort fredag

I sidste uge blev verdens største internetbutik, Amazon, ramt af koordinerede strejker i Tyskland, Italien, Storbritannien og Spanien på shopamok-dagen Black Friday.

Om kort tid ruller Amazon maskinen ud i Danmark og Sverige. Så bliver det blandt andet op til arbejdere i lager og transport at tage kampen op.

Selskabet, som er ejet af verdens rigeste mand – amerikaneren Jeff Bezos, er berygtet for umenneskelige arbejdsforhold, gentagne angreb på fagforeninger og en total afvisning af overenskomster.

Arbejdsmiljøet er præget af konstant overvågning, psykisk pression og korttidsansættelser uden rettigheder. Fagligt aktive lever i en konstant frygt for at miste deres job.

Resultatet viser sig blandt andet i en undersøgelse blandt Amazon-arbejderne i Storbritannien: 50 procent er depressive og otte procent er direkte selvmordstruede.

Internet-giganten har typisk satset på lande med svage fagforeninger, mange lavtlønsjobs og samtidig en vis købekraft, blandt andet Tyskland, Storbritannien og USA. Her har selskabet overtaget stort set hele markedet for internet-handlen. Det har skabt et monopol, der skruppelløst udnytter data om forbrugerne, og i øvrigt er en af de største leverandører til USA’s militær.

Det er denne gigant, tusindvis af lavtlønnede arbejdere står over for, og det siger selv, at kampen for værdige vilkår ikke er let. Men det har ikke fået arbejderne til at give op. Tværtimod. Gennem samarbejde over grænser – ofte mellem unge arbejdere og græsrødder – sætter David Goliat under pres. Strejken på Sorte Fredag var blot et enkelt varsel.

Det er en kamp for en løn, man kan leve af, og en kamp for et arbejde med rettigheder. Men det er også en kamp mod et af de globale monopoler, der får størrre og større magt – helt uden demokratisk kontrol. 

Om kort tid ruller Amazon maskinen ud i Danmark og Sverige. Så bliver det blandt andet op til arbejdere i lager, transport og butik at tage kampen op mod Amazon.

Kan Danmark blive det første sted, hvor Amazon bliver tvunget til at indgå overenskomst, vil det kunne åbne døren for tusindvis af kolleger i udlandet.

Avisnummer: 169Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Praktiserende læger skal kunne henvise til hurtig hjælp hos psykiatere

Syddanmark vil bruge overenskomst til at sikre, at privatpraktiserende psykiatere kan tage op mod tre patienter med stress, angst eller depression mere ind om ugen.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Efter mere end tre år på Christiansborg: Nu får Alternativets ansatte overenskomst

De ansatte i Uffe Elbæks parti får nu en helt alternativ overenskomst baseret på tillid. Overenskomsten er et spejl på vores politik, fremhæver sekretariatschef Lykke Jensen. Arbejdsmarkedsforsker mener ikke, at overenskomsten er banebrydende og nytænkende.
Læs mere [Avisen.dk]

Uffe Elbæks nye overenskomst: Medarbejdere kan få en dag i naturen

Tillid, frihed og omsorgsdage er nøgleord i den nye overenskomst, der er lige på trapperne for de cirka 30 medarbejdere i Alternativets politiske sekretariat på Christiansborg. Ifølge overenskomsten kan en leder tildele en overbelastet medarbejder en dag i naturen til genopladning.
Læs mere [Avisen.dk]

Prosa går til kamp mod løndumping: "It-virksomhederne forsøger med alle mulige kneb at undgå at betale en ordentlig løn til de udlændinge, der kommer til Danmark"

Der er behov for, at fagforeningerne samarbejder, hvis der skal sikres overenskomst og gode vilkår for udenlandske medarbejdere i Danske it-virksomheder, melder Prosa i en ny arbejdsplan.
Læs mere [Comon.dk]

Stop for dårlige arbejdsforhold

I denne weekend samles flere hundrede buschauffører til stormøde i Odense. Formålet er at sende en klar hilsen til landets politikere i kommuner og regioner om, at chaufførernes hverdag bag rattet er blevet alt for presset, og at det er på tide at sige stop.

Stop for dårlige arbejdsforhold handler også om at sige stop for udliciteringer og privatiseringer.

En landsdækkende undersøgelse viser, at tre ud af fire buschauffører ikke kan nå at holde deres pauser, fordi køreplanerne ikke passer til dagligdagen i trafikken. Det betyder, at de hverken når at komme på toilettet eller spise deres mad. Det betyder stressede chauffører, og det går i sidste ende ud over sikkerheden for passagererne.

Buschaufførernes arbejdsforhold er et resultat af den privatisering og udbudspolitik, som i årevis er blevet gennemført i kommuner og regioner. Med jævne mellemrum sendes busdriften i udbud, og nye vognmandsfirmaer kommer ind. Og det eneste, som tæller for politikerne, er at få så meget busdrift som muligt til så få penge som muligt.

Det har over år betydet en nedadgående spiral for chaufførerne, som skive for skive har fået deres arbejdsforhold forringet. Tilkæmpede goder og rettigheder er forsvundet ved overdragelse til et nyt firma, som kører på den allerdårligste overenskomst. Det har betydet indførelse af delte vagter, hvor ikke engang døgnets fritimer er sammenhængende. Og arbejdstiden er blevet strammet mest muligt med minut-tyranniske køreplaner.

De penge, som kommuner og regioner har sparet ved udbud og udlicitering, er betalt af chaufførerne med stadig ringere løn- og arbejdsforhold.

Men eksemplet er desværre ikke enestående. Mange andre faggrupper, som arbejder for den offentlige sektor, har fået samme behandling. Lige nu kan vi opleve, hvordan DSB er i gang med at rundbarbere arbejdsforholdene og har opsagt alle lokalaftaler og frataget tillidsrepræsentanter deres hverv. Det sker for at gøre sig klar til de kommende udbudsrunder, som politikerne allerede har besluttet. Og bagved lurer EU's krav om privatisering af transportsektoren.

Stop for dårlige arbejdsforhold handler derfor også om at sige stop for udliciteringer og privatiseringer.

Avisnummer: 164Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Fagforeninger vil trække kommune i retten for at fyre tillidsfolk

Et møde i eftermiddag har ikke løst konflikten mellem en række fagforeninger og Mariagerfjord Kommune.
Læs mere [DR Online]

Soldaternes fagforeningsformand: »Jeg tror ikke, mine medlemmer er voldsomt imponerede over sagerne«

De seneste sager om nepotismeanklagede forsvarschefer kalder på en kulturændring, der sikrer mere åbenhed i forsvaret, mener formanden for soldaternes fagforening.
Læs mere [Politiken]

XML kilde