Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Fagforening i nyhederne

Fagforeninger truer med at opgive a-kasser

FOA og 3F vil gøre deres medlemmer opmærksom på, at det måske ikke kan betale sig at være med i en a-kasse.
Læs mere [Politiken]

Praktiserende læger stemmer ja til ny overenskomst

Medlemmer af PLO har med stort flertal stemt for aftalen om en ny overenskomst for almen praksis, som dermed træder i kraft fra årsskiftet.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Nye opgaver til presset sektor er eneste vej mod fremdrift

ANALYSE: Den nye overenskomst læsser en hel del nye opgaver over i almen praksis, der til gengæld får en tiltrængt økonomisk indsprøjtning. I en tid med lægemangel er det en dristig manøvre, men flertallet af de praktiserende læger bakker op om Freitags linje.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Sådan vurderer de praktiserende læger den nye overenskomst

436 læger har deltaget i undersøgelse vedrørende holdninger til aftalen om en ny overenskomst for Almen Praksis.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Fagforbund vil have bedstes første sygedag

Ældre Sagens forslag om ”bedstes første sygedag” har haft svært ved at vinde gehør blandt både politikere og arbejdsmarkedets parter. Men nu vil fagforbundet FOA have idéen med i de kommende overenskomstforhandlinger, og på Christiansborg erklærer partiet Alternativet sig som tilhænger
Læs mere [Kristeligt-dagblad.dk]

Profitten æder af lønnen

Under krisen har profitten i den danske fremstillingsindustri ædt sig voldsomt ind på lønningerne. Mens profitterne er steget med hele 67 procent, er lønkvoten, det vil sige arbejdernes lønandel af overskuddet, på kun otte år faldet fra knap 66 procent til omkring 50 procent. Det viser en opgørelse fra LO på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Lønkvoten i danske industrivirksomheder er faldet fra knap 66 procent i 2009 til omkring 50 procent sidste år. 

Det er historisk lavt, og afspejler, at selv med de senere års fremgang i beskæftigelsen er der fortsat et stort nedadgående pres på danske lønninger. Det skal også ses i sammenhæng med, at danske industriarbejderes produktivitet er steget med over 30 procent I samme periode. 

Den faldende lønkvote er en global tendens. Men Danmark overhaler vores ti vigtigste konkurrentlande, hvad angår dette fald. I dag er den danske lønkvote kun 86 procent af, hvad lønkvoten udgør i disse lande, fremgår det af den seneste vismandsrapport.

Det har fået især eksportindustriens ejere til at juble over de store stigninger i profitterne, det har medført: Fra 2010 til 2015 steg overskuddet i danske virksomheder fra 161 milliarder kroner til 269 milliarder kroner – en stigning på 67 procent. 

Da profit beskattes lavere end løn, gør den faldende lønkvote også underskuddet på de offentlige budgetter større. Og det kan så bruges som argument for yderligere velfærdsforringelser. Denne konstante udhuling af de kollektive velfærdsordninger øger den enkeltes frygt for at ende i arbejdsløshed. Og det er faktisk også meningen.

Arbejdsgiverne spiller på denne frygt ved overenskomstfornyelserne. Det har presset den danske arbejderklasse til at acceptere de lave lønstigninger og dermed øge lønpresset på arbejderklassen.

Forringet kollektiv velfærd og lav løn hænger ligesom bedre kollektiv velfærd og højere løn uløseligt sammen. Derfor er det vigtigt med en aktiv fagbevægelse, der også rejser kampen mod velfærdsforringelserne, sådan som velfærdsinitiativet "Danmark for velfærd" er et eksempel på.

Avisnummer: 140Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Fagforeninger: Indfør 30 timers arbejdsuge i København

Otte københavnske fagforeninger foreslår at prøve 30 timers arbejdsuge af i København. Socialdemokratiet vil ikke være med.
Læs mere [DR Online]

Fagforening vil have forbud mod at unge sælger tobak

Det er for svært for butikkerne at håndhæve loven - der skal en lovændring til, mener HK Handels faglige chef.
Læs mere [Kristeligt-dagblad.dk]

Fagforening vil have forbud mod at unge sælger tobak

Det er for svært for butikkerne at håndhæve loven - der skal en lovændring til, mener HK Handels faglige chef.
Læs mere [Politiken]

Landbrugsmedierne kan sælge orloven

”Der var mange, som gerne var fortsat med vores sabbat. Men det var ikke en mulighed. Under de omstændigheder synes jeg, vi har solgt den til en rimelig pris,” siger tillidsmand om nyt forslag til overenskomst. Nu skal medarbejderne stemme om aftalen


Læs mere [Journalisten.dk]

Udflytning af arbejdspladser: Fagforeninger kræver undersøgelse inden næste runde

Fire fagforbund kræver en undersøgelse af den seneste udflytning, inden næste bølge af udflytninger kommer efter december.
Læs mere [DR Online]

Foreløbig måling: Flertal stemmer ja til OK18

De foreløbige resultater af Dagens Medicins rundspørge til landets almen medicinere tyder på et ja til overenskomsten mellem praktiserende læger og regionerne.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Magthaverne vil splitte os

I Danmark er der heldigvis kun meget få kvinder, der går med burka eller niqab, som er og bliver kvindeundertrykkende. Et forbud mod begge dele har længe været en af Dansk Folkepartis mærkesager, som hyppigt er trukket frem for at give partiet medvind i meningsmålingerne.

I en politisk situation, hvor Venstre, DF og Socialdemokratiet længe har kæmpet om at tage førertrøjen, når det gælder antimuslimsk symbolpolitik, fandt partierne sammen om et forbud i forbindelse med Folketingets åbningsdebat for nylig. 

Ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område vil partierne bag burkaloven kæmpe for, at uligelønnen bevares.

Forbuddet pakkes ind i rosenrød snak mod kvindeundertrykkelse. I virkelighedens verden vil et forbud formodentlig betyde, at en gruppe af kvinder vil blive forhindret i at forlade deres hjem. Disse kvinder vil blive endnu dårligere stillet end i dag. 

I betragtning af, hvor lidt udbredt burka er i Danmark, er der unægteligt mange andre spørgsmål, som presser sig mere på i kampen for kvindernes ligestilling og frigørelse. Tusindvis af kvinder voldtages dagligt rundt på landets bordeller, mange af dem er handlede kvinder uden nogen rettigheder. Manglen på politiske initiativer til at beskytte disse kvinder er åbenlys.

Og på et helt andet niveau er kvindernes stilling på arbejdsmarkedet et skamfuldt udtryk for den kønsmæssige ulighed, hundredetusinder af kvinder udsættes for dagligt. Regeringen og Socialdemokratiet har ansvaret for de offentlige arbejdsgiveres kvindeundertrykkende lønpolitik.

Ved de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område vil partierne bag burkaloven kæmpe for, at uligelønnen bevares. Så fri os for hykleriet om at beskytte kvinder mod undertrykkelse.  

Symbolpolitik af denne art er eminent til at skabe splittelse i befolkningen og flytte fokus fra samfundets virkelige problemer. DF kræver nu tørklædeforbud i folkeskolen. I ly af debatten vil regeringen sende flere soldater til Afghanistan, bidrage til NATO's oprustningen i Europa, og indkøbe nye jagerfly, alt sammen betalt ved at skære i den kollektive velfærd.

Lad os kæmpe sammen - med og uden tørklæde.

Avisnummer: 137Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Vigtig solidaritet op til OK18

Det er utrolig vigtigt og stærkt, at de offentligt ansattes faglige organisationer med én stemme har udskudt de kommende overenskomstforhandlinger, indtil de offentlige arbejdsgivere har sat sig til forhandlingsbordet og "optager reelle, frie og fair forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid".

For de offentligt ansattes faglige organisationer og deres medlemmer gælder det nu om at være klar til at sætte magt bag udmeldingen om aktiv solidaritet med lærerne.

Udmeldingen kommer som en sund reaktion på den realitet, at lærerne i nu to overenskomstperioder i træk har stået alene i kampen for at få en forhandlet arbejdstidsaftale som erstatning for den lov, som siden regeringsindgrebet i kølvandet på lockouten i 2013 har dikteret undervisernes arbejdstid.

Udmeldingen betyder konkret, at der ikke vil blive forhandlet overenskomster for soldater, sygeplejersker, pædagoger, SOSU'er, DJØF'ere eller nogen andre statsligt, regionalt eller kommunalt ansatte, før arbejdsgiverne er gået i realitetsforhandlinger med undervisernes forhandlere.

Det er et vigtigt og helt nødvendigt pres at lægge på de offentlige arbejdsgivere. Ikke bare fordi lærerne i 2013 blev udsat for aftalt spil, hvor skinforhandlinger og et iscenesat regeringsindgreb fratog lærerne deres frie forhandlingsret. Men i endnu højere grad fordi den samlede fagbevægelses stiltiende accept af angreb på enkelte faggrupper i sidste ende vil ramme hele arbejdsmarkedet.

Det er ikke kun de offentlige overenskomster, som er under hårdt pres. Ved de netop overståede private overenskomstfornyelser så vi også, hvordan arbejdsgiversiden på flere områder tilsidesatte de frie forhandlinger til fordel for centralt styrede diktater.

Også derfor ville det klæde den del af fagbevægelsen, som primært organiserer privatansatte, også at slutte op om de offentliges samlede forsvar for de kollektive overenskomster.

For de offentligt ansattes faglige organisationer og deres medlemmer gælder det nu om at være klar til at sætte magt bag udmeldingen om aktiv solidaritet med lærerne. Fagbevægelsens magt ligger i medlemmernes aktive deltagelse. Uden medlemmerne og uden solidaritet kan både de privat- og offentligt ansatte se frem til nye angreb ved kommende overenskomstforhandlinger.

Avisnummer: 136Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

DSAM: Husk patientrelationen i klyngearbejdet

En vigtig opgave i de kvalitetsklynger, der skal indføres i almen praksis med den nye overenskomst, er at forbedre kontakten mellem læge og patient, mener DSAM-formand.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Fagforeninger: Næste job-udflytning skal være meget bedre

Faggrupper ærgrer sig over, at der ikke er blevet evalueret på den seneste udflytning af statslige arbejdspladser, før en ny sættes i gang.
Læs mere [DR Online]

Politikadetter er tidligst ved grænsen om nogle uger

En overenskomstaftale er klar for politikadetterne, men de skal have nogle ugers kursus, før de kan arbejde.
Læs mere [Politiken]

Politikadetter er tidligst ved grænsen om nogle uger

En overenskomstaftale er klar for politikadetterne, men de skal have nogle ugers kursus, før de kan arbejde.
Læs mere [Kristeligt-dagblad.dk]

Aftalt spil og løgn på løgn

Lærerlockouten i 2013 var aftalt spil mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Det har Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, sagt længe. Men nu bliver det bekræftet af både den tidligere formand for SF, Annette Vilhelmsen, og nuværende formand for DF i en ny bog, "Søren og Mette i benlås", som udkommer i næste uge.

Den danske model er intet værd, hvis ikke fagbevægelsen er parat til at forsvare den med den magt, der ligger hos medlemmerne.

Anders Bondo havde altså ret. Om vi kommer nærmere en "rygende pistol" vides ikke, blandt andet fordi det også fremgår af bogen, at hele optakten til lærerkonflikten blev forberedt i en hemmelig gruppe, som blev nedsat allerede i 2011.

Det klæder Annette Wilhelmsen til ære, at hun nu står frem. Men det er bemærkelsesværdigt, at der skulle gå så lang tid. Og at SF har ladet sig indfedte dybt i et forløb, der gik ud på at knægte både lærerne og deres fagforening. Bemærkelsesværdigt er det også, at Socialdemokratiet har spillet en afgørende rolle i forløbet, mens det i skåltaler hylder den danske model.

Hele forløbet afslører et usmageligt magtspil, bygget på løgn over løgn. Og mange centrale personer vælger fortsat at tie eller fastholde løgnen. Det er endnu en sten til politikerleden.

S-ordfører Nikolaj Wammen forsøger at træde vande, og med uld i mund erklærer han, at det var et "svært forløb", som han håber, "vi alle kan lære af".

Det sidste har han ret i. Spørgsmålet er dog, om Socialdemokratiet har tænkt sig at lære noget som helst. Men for fagbevægelsen bør det være dyre lærepenge, som lærerne indtil videre har betalt. 

Først og fremmest er det er lærdom om, at den danske model intet er værd, hvis ikke fagbevægelsen er parat til at forsvare den med den magt, der ligger hos medlemmerne Og magten skal bruges til at udvise solidaritet mellem faggrupperne. 

Hvis ikke den solidaritet er til stede, kan de offentligt ansatte se frem til nye angreb ved de kommende overenskomstforhandlinger. Alt tyder på, at regeringen allerede har lagt planerne.

Avisnummer: 131Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Ny sag om lønsnyd på Metrobyggeriet: Firma betaler millioner i forlig med fagforening

Italienske metroarbejdere blev ifølge fagforeningen 3F systematisk underbetalt.
Læs mere [DR Online]

Udkantslæger: Differentieret basishonorar gør ingen forskel

Overenskomstens differentierede basishonorar kommer ikke til at påvirke rekrutteringsmulighederne for de lægedækningstruede områder i landet, vurderer flere læger i udkantsområder.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Freitag efter repræsentantskabsmøde: Den største bekymring er aftalens omfang

Ifølge PLO-formand Christian Freitag var nogle af repræsentantskabets største bekymringer over overenskomstaftalen, at den rummer så mange forskellige elementer.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

PLO’s repræsentantskab godkender overenskomst

Godt halvanden uge efter, at PLO og regionerne blev enige om en overenskomstaftale for almen praksis, har de praktiserende lægers repræsentantskab godkendt aftalen med overbevisende flertal.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

DBU og spillerkonflikten: Fagforeningslingo er så trættende

Kvindelandsholdet fortjener guld og grønne skove, men jeg kan helt ærligt godt forstå, at DBU vægrer sig ved at ansætte dem på lønmodtager-vilkår. Jeg er lidt træt af fagforeninger.
Læs mere [Politiken]

Freitags ufuldendte

Aftalen om de praktiserende lægers overenskomst er et kludetæppe, hvor stort set alt er nævnt, men hvor ingen ved, hvad konsekvenserne reelt bliver. Hverken de gode eller de kedelige.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Kühnau for president 

Aftalen om en ny PLO-overenskomst viser, at Anders Kühnau har lært et par tricks af Bent Hansen.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

FYAM: Delepraksis er det vigtigste rekrutteringsredskab

Overenskomstens vigtigste værktøj til at styrke rekrutteringen af yngre læger i almen praksis er den forbedrede mulighed for delepraksis, mener næstformand i FYAM.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Tillykke med aftalen, men kan vi løfte opgaven i almen praksis?

Den nye overenskomst for almen praksis er meget ambitiøs, men jeg er meget bekymret for, om vi som medlemmer er i stand til at løfte opgaven og påtage os de mange forpligtelser, der følger med.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

Aller Media nedlægger 13 stillinger

I alt 13 ansatte i Aller Media har i dag modtaget en fyreseddel. Herunder er syv ansat på en DJ-overenskomst. Fyringerne sker for at tilpasse forretningen, siger adm. direktør Lars Matjeka: ”Vi er nok nødt til at se forandringer som et grundvilkår i vores arbejdsliv”


Læs mere [Journalisten.dk]

PLO er klar med dato for medlemsmøder og urafstemning

Hvis PLO's repræsentantskab godkender overenskomstaftalen for almen praksis på det ekstraordinære møde mandag d. 25. september, vil der blive afholdt medlemsmøder og urafstemning for PLO's medlemmer. Få et overblik over datoerne her.
Læs mere [Dagensmedicin.dk]

XML kilde