Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Enhedslistens arbejde i Folketinget (14 Ø´er i et hav af kapitalisme)

Alm.del REU spørgsmål 533 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om ministerens holdning til ikke at være blevet hørt i sagen om det amerikanske fly N977GA, til udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

Alm.del UUI spørgsmål 530 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om 7.3-tilladelsernes procentuelle andel af det samlede antal tilladelser på asylområdet, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Læs mere [Johanne Schmidt-Nielsen]

Alm.del UUI spørgsmål 529 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om baggrunden for denne uoverensstemmelse, og om der er tale om, at ansøgere har fået at vide, at de har fået 7.2-status, men at dette efterfølgende er rettet til 7.3-status, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Læs mere [Johanne Schmidt-Nielsen]

Alm.del FOU spørgsmål 176 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, hvilken indsats den amerikanske kaptajn Bradley Grimm har gjort for Danmark, der har gjort ham fortjent til at modtage Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats, til forsvarsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

Alm.del BEU samrådsspørgsmål AZ (2015-16) (Ikke besvaret)

Samrådsspm. om undersøgelser af Arbejdstilsynet i forbindelse med dødsulykker i trafikken, der samtidig er arbejdsulykker, til beskæftigelsesministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del BEU samrådsspørgsmål AY (2015-16) (Ikke besvaret)

Samrådsspm. om et fast samarbejde mellem Arbejdstilsynet og politiet ved dødsulykker ved arbejde udført i trafikken, til beskæftigelsesministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del BEU samrådsspørgsmål AX (2015-16) (Ikke besvaret)

Samrådsspm. om anmeldelse af dødsulykker ved arbejde udført i trafikken, til beskæftigelsesministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del REU spørgsmål 531 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om at oversende de danske bidrag til EU-domstolens sager C-203/15 og C 698/15 vedrørende logning, til justitsministeren
Læs mere [Pernille Skipper]

Alm.del REU spørgsmål 530 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om der har været brug af andre oplysninger om internettrafik i forhold til de to omtalte sager, jf. REU alm. del - svar på spm. 423, til justitsministeren
Læs mere [Pernille Skipper]

Alm.del UUI spørgsmål 525 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om chefen for de somaliske immigrationsmyndigheder Abdullahi Gafow og en eller flere andre somaliske embedsmænd i starten af 2016 har besøgt Danmark for at gennemføre samtaler med afviste somaliske asylansøgere med henblik på en forestående udsendelse af disse fra Danmark, udlændinge-, integrations- og boligministeren
Læs mere [Johanne Schmidt-Nielsen]

Alm.del FOU spørgsmål 173 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om ministeren vil indføre et juridisk bindende kædeansvar og sortlistning, til forsvarsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

L 158 spørgsmål 2 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om en analyse af, hvor stort et sort uranmarked der findes på globalt plan og hvor store mængder uran på globalt plan, man p.t. ikke ved, hvor befinder sig, og som derfor potentielt kan være i hænderne på diktatorer, terrorister eller andre, til erhvervs- og vækstministeren
Læs mere [Christian Juhl]

L 155 spørgsmål 2 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om hvor grænsen går mellem råstofloven (og dermed grønlandsk kompetence område) og udenrigs- og sikkerhedspolitikken (og dermed rigsmyndighedernes ansvarsområde) m.h.t udvinding, forarbejdning og eksport af uran eller lignende råstoffer med sikkerhedspolitiske implikationer, til udenrigsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del TRU spørgsmål 443 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, hvad samfundsværdien anslås at være som følge af sparet rejsetid, såfremt de københavnske cyklister får mulighed for at dreje til højre uden at afvente grønt lys, til transport- og bygningsministeren
Læs mere [Henning Hyllested]

Alm.del BEU spørgsmål 349 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om ministerens kommentar til fortrolig henvendelse af 19/4-2016, til beskæftigelsesministeren
Læs mere [Finn Sørensen]

Alm.del UUI spørgsmål 524 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om kommentar til artiklerne "Sygeplejerske: Syriske børn sulter i Næstved" og "Sygeplejerske anklager: Børn sulter i barakbyen", bragt i Sjællandske,19. april 2016, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Læs mere [Johanne Schmidt-Nielsen]

Alm.del UUI spørgsmål 516 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om oversendelse af Udlændingestyrelsens og ministeriets svar i den sag, der omtales i artiklen ”Ombudsmand vil se på adskilt asylpar” Politiken, 4. april 2016, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Læs mere [Johanne Schmidt-Nielsen]

Alm.del UUI spørgsmål 515 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om at sikre, at asylansøgere, der bor på nødasylcenter i Thisted, Haderslev, Herning eller Næstved, løbende overføres til asylcentre, hvor indkvarteringen ikke foregår i telte eller sovesale, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Læs mere [Johanne Schmidt-Nielsen]

Alm.del UUI spørgsmål 514 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, hvorvidt Udlændingestyrelsen i sin nuværende praksis tilstræber, at asylansøgere, der i en periode har boet på et nødasylcenter i Thisted, Haderslev, Herning eller Næstved, efter en periode tilbydes et plads på et asylcenter, hvor indkvarteringen ikke foregår i telte eller sovesale, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Læs mere [Johanne Schmidt-Nielsen]

Alm.del UUI spørgsmål 513 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om kommentar til notatet fra Institut for Menneskerettigheder om adskillelsen af unge par på asylcentre, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Læs mere [Johanne Schmidt-Nielsen]

Alm.del FOU samrådsspørgsmål O (2015-16) (Ikke besvaret)

Samrådsspm. om en redegørelse for om der, på baggrund af afsløringer, om at lastbiler fra forsvaret er endt i Eritrea, der er under embargo fra FN, er andre eksempler på problematiske handler med dansk militært materiel, til forsvarsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

Alm.del UUI spørgsmål 504 (2015-16) (Ikke besvaret)

MFU spm. om, hvilke konkrete initiativer der er taget som følge af den kritik, Folketingets Ombudsmand i skrivelse af 14. marts 2016 har fremsat over for Institution Vridsløselille, med hensyn til frihedsberøvede udlændinges vilkår på stedet, til justitsministeren
Læs mere [Pernille Skipper]

B 108 spørgsmål 67 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om, hvorvidt regeringen har ændret holdning omkring udlevering af krigsfanger, til forsvarsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

B 108 spørgsmål 66 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om, hvilke udfordringer i forhold til overholdelse af Danmarks nationale og internationale forpligtelser, der vil være ved udlevering af fanger til de irakiske myndigheder uden en forudgående garanti på at vedkommende ikke udsættes for tortur og dødsstraf, til forsvarsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

L 134 spørgsmål 1 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om, hvori forskellen efter ministerens opfattelse består mellem det regelsæt, der ligger i det fremsatte lovforslag, og så det regelsæt vedrørende VVM, som fortsat hører under Miljø- og Fødevareministeriet, til transport- og bygningsministeren
Læs mere [Henning Hyllested]

Alm.del URU spørgsmål 231 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, hvad ministeren mener om, at Israel evt. står bag drab på palæstinensere uden forudgående retssag - såkaldt "udenomretslige drab, til udenrigsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

B 108 spørgsmål 60 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om ministeren vil forholde sig til FN’s kritik af den irakiske hær, samt opridse, hvilke tiltag man vil tage overfor denne, til udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

B 108 spørgsmål 57 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om hvem i koalitionen der udvælger de grupper, koalitionen samarbejder med, samt hvilke kriterier de vælges ud fra, til forsvarsministeren og udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

B 108 spørgsmål 56 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om ministrene i forlængelse af besvarelsen af spm. 36 vil have særlig opmærksomhed på, at Assad og Rusland ikke benytter information de har opnået via de irakiske myndigheder, til at angribe de styrker, der samarbejde med koalitionen i Irak og Syrien, til forsvarsministeren og udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

B 108 spørgsmål 55 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om ministrene i forlængelse af besvarelsen af spm. 36 vil have særlig opmærksomhed på, at Tyrkiet ikke bruger den information, de får via koalitionen, til at angribe de styrker, der samarbejde med koalitionen i Irak og Syrien, til forsvarsministeren og udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

B 108 spørgsmål 54 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om ministrene kan bekræfte, at det har været gældende praksis ved tidligere operationer, at danske fly har haft tilladelse til at bombe mål, hvor det med sikkerhed ville ramme civile, til forsvarsministeren og udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

B 108 spørgsmål 53 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om, hvor lang tid de grupper har, som regeringen ikke vil oplyse navnene på, modtaget støtte fra koalitionen, til forsvarsministeren og udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

B 108 spørgsmål 52 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om der har været eksempler på grupper, der har været støttet af koalitionen, som har støttet ISIL og al-Nusrafronten, til forsvarsministeren og udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

B 108 spørgsmål 51 (2015-16) (Besvaret)

Spm. om ministrene kan oplyse, om regeringen kan stå inde for de grupper, som koalitionen støtter, og som regeringen ikke vil oplyse navnene på, til forsvarsministeren og udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

Alm.del REU spørgsmål 512 (2015-16) (Ikke besvaret)

MFU spm. om hvornår danske myndigheder første gang blev klar over, at et amerikansk fly var på vej til Danmark for at hente Snowden, til justitsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

Alm.del URU spørgsmål 230 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm., om det er ministerens vurdering, at mellemøstlige stater som Saudi Arabien, Tyrkiet, Egypten eller andre arbejder på at anskaffe sig og/eller udvikle nukleare våben eller nukleare materialer og teknologi, til statsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del URU spørgsmål 229 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, i hvilket omfang Israels A-våben blev inddraget i drøftelserne under præsident Obamas møde i USA den 4. marts 2016 om spredning af nukleare våben og nukleart materiale, til statsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del REU spørgsmål 510 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om ministeren har tænkt sig at fremsætte forslag om revision - eller evt. udskydelse af revision - af lovgivningen om logning, til justitsministeren
Læs mere [Pernille Skipper]

Alm.del URU spørgsmål 228 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, hvilke muligheder ministeren ser for, at man i højere grad forsøger at koordinere Nordens udenrigstjenester som et middel til at styrke det nordiske samarbejde, til udenrigsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del URU spørgsmål 227 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, der er initiativer i retning af en fælles nordisk grænsekontrol, til statsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del URU spørgsmål 226 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, hvilke initiativer regeringen har taget og påtænker at tage med henblik på at opprioritere det nordiske samarbejde, til statsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del URU spørgsmål 225 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, hvad ministeren forventer, at man kan få ud af topmødet i Washington den 13. maj 2016, og hvilke resultater håber man på at opnå, til statsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del URU spørgsmål 224 (2015-16) (Ikke besvaret)

Spm. om, hvilke forberedelser man gør sig for at sikre de danske og nordiske interesser bedst muligt i forbindelse med det kommende topmøde i Washington den 13. maj 2016, til statsministeren
Læs mere [Christian Juhl]

Alm.del URU spørgsmål 223 (2015-16) (Ikke besvaret)

MFU spm., om ministeren på baggrund af afsløringerne om massiv svindel med dansk udviklingsbistand i Afghanistan vil overveje en omlæggelse af den danske støtte, så den i højere grad gives til opbyggelse af civilsamfundet, til udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

Alm.del URU spørgsmål 222 (2015-16) (Ikke besvaret)

MFU spm. om, hvad ministeren vil gøre for at sikre minoriteternes rettigheder i landet i forlængelse af giftgasangrebet på turkmenerne i Irak, til udenrigsministeren
Læs mere [Nikolaj Villumsen]

Dette er en oversigt over Enhedslistens spørgsmål i Folketinget.

10. juli 2015
* Under opdatering - Ft.dk mangler lige RSS feed før, det kan vises her for nye medlemmer af Folketinget *

XML kilde