Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

alt fra Finansnyheder

Kurs mod folketingsvalg

Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget i går gav et ensidigt og forvrænget billede af dagens Danmark og var nøje designet til det kommende folketingsvalg.

I statsministerens fortælling om Danmark tegnes udviklingen som et før eller efter 2001. Her skete der angiveligt et systemskifte i Danmark, da Lars Løkke blev statsminister for første gang. Den mand bliver aldrig træt – af at skamrose sig selv. 

Lars Løkkes politik har undergravet velfærd og skabt voksende ulighed.

Hvem tror danskerne vil være bedst til at sikre den kollektive velfærd? Det spørgsmål vil i høj grad afgøre resultatet af det kommende folketingsvalg. Derfor tegnede Lars Løkke et billede af Danmark som et globalt foregangsland, "hvor få har for meget og færre for lidt". Han forsøgte samtidigt at italesætte et billede af den borgerlige regering, som garanten ikke bare for velfærd, men også for at de få knaster i samfundet, som stadig udestår, bliver fjernet.

Virkeligheden er stik modsat.  

De "reformer", Lars Løkke har stået i spidsen for at gennemføre, har undergravet velfærden, skabt øget ulighed og tvunget arbejderklassen til at knokle på arbejdsmarkedet til vi segner. Lars Løkke forsøger at omfavne de unge, men varsler i finansloven nye angreb mod de uddannelsessøgende. 

Hele pakken af nedskæringer undergraver dagpengene, folkepensionen, efterlønnen, kontanthjælpen og alle andre overførselsindkomster. Med Lars Løkke som statsminister er velfærden udhulet og de offentligt ansattes arbejdsvilkår dramatisk forværret. Lars Løkkes politik har medført massefyringer i den offentlige sektor og voksende ulighed. En stadig større gruppe af mennesker har helt mistet deres forsørgelsesgrundlag.

Lars Løkke praler med at have givet 20 milliarder i skattelettelser. Han nævner ikke, at 40.000 offentlige arbejdspladser er skåret bort. I kommuner og regioner over hele landet er nye fyringsrunder på vej. Lars Løkke vil fortsætte kursen. Overklassen og arbejdsgiverforeningerne jubler.

Lars Løkkes problem er, at danskerne kender virkeligheden. Derfor forsøger han at kaste blår i vores øjne.

Avisnummer: 138Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Efter varm og tør sommer: Hver femte landmand er truet af konkurs

Yderligere 550 landmænd er rykket ind i farezonen, og de vil næppe blive reddet af tørkepakken, lyder vurderingen.
Læs mere [DR Online]

Politiske fejlskud

En ny bandekrig raser. I Københavns gader er der daglige skyderier. Flere generationers fejlslagen integration er de senere år blevet kombineret med nyliberal nedskæringspolitik og toppet med fremmedfjendtlighed og det, der er værre. Denne cocktail forsøges solgt til befolkningen som handlekraft, men er i bund og grund kun med til at forværre problemerne.

Mange organisationer, som har erfaring fra at arbejde med integration, advarer mod den førte politik. Men der lyttes ikke. Partierne fortsætter den kurs, som i årevis har vist sig at forværre problemerne. De afviser også at afkriminalisere hashmarkedet, som er bandernes vigtigste kilde til store pengesummer, der er med til at gøre dem attraktive.

Der har aldrig været flere bandemedlemmer i fængsel, end der er i dag. Men fængslerne motiverer ikke de belastede unge til uddannelse. Det bringer dem ikke nærmere arbejdsmarkedet. I stedet for at hjælpe de belastede unge med at skabe sociale fællesskaber der peger fremad, skubber fængslerne de unge dybere og dybere ind i de kriminelle bandemiljøer.

Det der præsenteres som forebyggende initiativer, er reelt nye former for straf.

De såkaldte bandepakker har givet politiet mange nye beføjelser, der udfordrer borgernes retssikkerhed. Det der præsenteres som forebyggende initiativer, er reelt nye former for straf, der er med til at marginalisere og udstøde endnu flere.

Indførelse af tvungne "læringstilbud" 25 timer om ugen til indvandrerbørn fra et-årsalderen, økonomiske sanktioner mod belastede familier eller politiets mulighed for at oprette særlige zoner, hvor straframmen for kriminalitet fordobles administrativt, er markante brud med menneskerettigheder og ligestilling for loven. De planlagte massenedrivninger af socialt boligbyggeri – i de af regeringen udpegede ghettoer – indgår også i denne sammenhæng.

De udsatte grupper har brug for at få en hjælpende hånd, ikke for pisk og straf. Samfundet må afsætte de nødvendige midler til at sikre dialog og inddragelse baseret på frivillighed og respekt. Det er den eneste vej til at stoppe den negative spiral, som ellers vil fortsætte og fortsætte.

Avisnummer: 135Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Lars Rohde om bankpakker: »Hvis det var gået skidt, var Danmark blevet til Irland«

Vi skal for alt i verden undgå igen at komme i den situation, at staten skal stille med en milliardgaranti for at redde de store danske banker, fremhæver Nationalbankdirektør Lars Rohde.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

EU-top godkender vigtig styrkelse af bankunionen

Ny bankpakke skal sikre skatteydernes penge, hvis en bank krakker. Det vedtager EU-top fredag i Bruxelles.
Læs mere [Politiken]

EU-top godkender vigtig styrkelse af bankunionen

EU-top er enige om en bankpakke, der skal sikre skatteydernes penge, hvis en bank krakker. En bagstopper skal fungere som økonomisk sikkerhedsnet.
Læs mere [Berlingske Business.dk]

Grækenland bastet og bundet

"Grækenland bliver igen et normalt land ved at genvinde sin politiske og økonomiske uafhængighed". fortalte en storskrydende græsk premierminister, Alexis Tsipras, fredag, efter at han og eurozonens finansministre var blevet enige om, at Grækenland officielt forlader EU's såkaldte redningspakker den 20. august.

Det er en åbenlys løgn, som alene er beregnet på at bedrage den græske befolkning, der til næste år går til valg.

Den græske befolkning har betalt hele gildet og kommer til at gøre det fremover.

Realiteterne er, at landet fortsat hverken har økonomisk eller politisk handlefrihed, for nuværende og kommende regeringer er bundet til at følge EU's nedskærings- og reformdiktater i de kommende 40 år. Imens kan tyske, hollandske og andre private banker fortsat udsuge Grækenland for milliarder.

Den "socialistiske" Tsipras har bundet landet til i de kommende fem år at have et overskud på statsbudgettet på 3,5 procent af bruttonationalproduktet og efterfølgende frem til 2060 at have et årligt overskud på 2,2 procent. Fire gange årligt vil EU-kommissionen besøge Grækenland for at overvåge, om landet lever op til aftalerne, og give nye diktater.

Samtidig har Tsipras lovet at gennemføre skattestigninger, privatiseringer og nye nedskæringer i befolkningens pensioner efter den 20. august, som i alt vil koste Grækenland fem milliarder euro.

EU's og valutafonden IMF's "redningspakker" – det vil sige lån på over 226 milliarder euro – har kun haft ét formål: At redde den private banksektor i EU som har spekuleret hæmningsløst i græske statsobligationer op til krisens udbrud i 2008.

Og de har reddet skindet, som sædvanligt. 95 procent af de lån, som EU, eurolandene og IMF har ydet Grækenland, er røget direkte tilbage til de private kreditorer i EU. Også den tyske stat har scoret kassen på lånene – 2,9 milliarder euro, ifølge landets eget finansministerium – mens lånene blot har øget den græske statsgæld til i dag 180 procent af bruttonationalproduktet. 

Og den græske befolkning har betalt hele gildet og kommer til at gøre det fremover.

Pensioner og velfærdsordninger er blevet beskåret med 70 procent, det statslige sundhedsbudget er halveret, og den offentlige sektor er svundet ind med 26 procent.

Avisnummer: 096Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Grækenland bastet og bundet

"Grækenland bliver igen et normalt land ved at genvinde sin politiske og økonomiske uafhængighed". fortalte en storskrydende græsk premierminister, Alexis Tsipras, fredag, efter at han og eurozonens finansministre var blevet enige om, at Grækenland officielt forlader EU's såkaldte redningspakker den 20. august.

Det er en åbenlys løgn, som alene er beregnet på at bedrage den græske befolkning, der til næste år går til valg.

Den græske befolkning har betalt hele gildet og kommer til at gøre det fremover.

Realiteterne er, at landet fortsat hverken har økonomisk eller politisk handlefrihed, for nuværende og kommende regeringer er bundet til at følge EU's nedskærings- og reformdiktater i de kommende 40 år. Imens kan tyske, hollandske og andre private banker fortsat udsuge Grækenland for milliarder.

Den "socialistiske" Tsipras har bundet landet til i de kommende fem år at have et overskud på statsbudgettet på 3,5 procent af bruttonationalproduktet og efterfølgende frem til 2060 at have et årligt overskud på 2,2 procent. Fire gange årligt vil EU-kommissionen besøge Grækenland for at overvåge, om landet lever op til aftalerne, og give nye diktater.

Samtidig har Tsipras lovet at gennemføre skattestigninger, privatiseringer og nye nedskæringer i befolkningens pensioner efter den 20. august, som i alt vil koste Grækenland fem milliarder euro.

EU's og valutafonden IMF's "redningspakker" – det vil sige lån på over 226 milliarder euro – har kun haft ét formål: At redde den private banksektor i EU som har spekuleret hæmningsløst i græske statsobligationer op til krisens udbrud i 2008.

Og de har reddet skindet, som sædvanligt. 95 procent af de lån, som EU, eurolandene og IMF har ydet Grækenland, er røget direkte tilbage til de private kreditorer i EU. Også den tyske stat har scoret kassen på lånene – 2,9 milliarder euro, ifølge landets eget finansministerium – mens lånene blot har øget den græske statsgæld til i dag 180 procent af bruttonationalproduktet. 

Og den græske befolkning har betalt hele gildet og kommer til at gøre det fremover.

Pensioner og velfærdsordninger er blevet beskåret med 70 procent, det statslige sundhedsbudget er halveret, og den offentlige sektor er svundet ind med 26 procent.

Avisnummer: 096Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Praktik for MEP Rina Ronja Kari i EU-parlamentet i Bruxelles

Folkebevægelsen mod EU søger praktikanter fra videregående uddannelser til MEP Rina Ronja Karis parlamentariske kontor i EU-parlamentet i Bruxelles, foråret 2017

Som praktikant skal du være med til at løse parlamentariske opgaver. Det drejer sig om politikudvikling og behandling af lovforslag i Rinas udvalg.

Du skal desuden være med til at skabe synlighed omkring Rina og hendes mærkesager. Det betyder, at du skal være med til at forberede historier til pressen; skrive debatindlæg til aviserne; samt skrive nyheder til Folkebevægelsens egne medier.

Samtidig skal du bidrage til den almindelige drift og administration af det parlamentariske kontor.

Der vil være rejsetid forbundet med praktikken. Som minimum skal du deltage i mindst én plenarsamling i Strasbourg, Frankrig. Din base vil være i Bruxelles, Belgien.

Kontoret i Bruxelles består foruden Rina af to faste medarbejdere og to praktikanter, hvor du vil blive den ene.

Du vil indgå i et internationalt miljø og arbejde sammen med andre europæiske politiske partier og interessegrupper. Samtidig får du mulighed for at komme helt tæt på EU's maskinrum og få unik praktisk viden om europæisk politik og politisk betjening.

Praktikperioden er som udgangspunkt fra start februar 2017 til midt juli 2017, men kan justeres i forhold til eventuelle eksaminer og krav fra dit studie.

STUDIEKRAV

Vi er fleksible i forhold til at planlægge praktikken, så du kan leve op til de studiekrav, der måtte være på dit uddannelsessted, men det er dit eget ansvar at undersøge, hvad der måtte være af krav fra din uddannelse.

PRAKTIKSTILLINGER

Vi forestiller os, at en kommende praktikant skal opfylde en eller flere af de følgende profiler:

Presse og kommunikation
Du skal være til at sætte EU-modstanden på dagsorden og skabe synlighed omkring Folkebevægelsens arbejde. Du skal for eksempel være med til at forberede og sælge historier ind til de danske medier samt være med til at udvikle budskaber og argumenter.

Du skal desuden være med til at skrive debatindlæg, blogs og udvikle indhold til sociale medier samt skrive nyheder til Folkebevægelsens egne medier.

Overvågning og digitale rettigheder
Du skal følge retspolitiske sager som omhandler overvågning og forsvaret for et frit og fair internet. Det drejer sig for eksempel om den nye Europol reform, Internet Referral Unit og databeskyttelse.

Du skal også arbejde med sager, der omhandler net-neutralitet og bevarelsen af et fair internet, som ikke domineres af de store telegiganter.

Økonomi og finans
Du skal følge sager og lovgivning, der omhandler økonomisk styring, nedskæringspolitik og regulering af finansmarkederne. Det drejer sig for eksempel om
Det Europæiske Semester, Bankunionen, etableringen af Kapitalmarkedsunionen, Troikaen og indsatsen mod skattesvindel.

Du skal desuden følge Udvalget om Økonomi og Valuta (ECON).

Arbejdstagerforhold
Du skal følge sager og lovgivning, der omhandler social dumping og EU's indgreb i arbejdsmarkedet. Det drejer sig for eksempel om revisionen af udstationeringsdirektivet og social pillar of rights.

Du skal samtidig følge Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

Flygtninge og udenrigspolitik
Du skal følger sager og lovgivning, som omhandler EU's asyl og migrationspolitik. Det drejer sig for eksempel om den nye Frontex pakke 'European border and coast guard', asylkvoter og omfordeling, hjemsendelsesaftaler og eksternalisering af EU's grænser samt revisionen af Dublin forordningen.

Samtidig skal du følge sager, som omhandler EU's udenrigs- og handelspolitiske interesser så som TTIP og TISA.

KVALIFIKATIONER

Du skal være i gang med en relevant videregående uddannelse og praktikopholdet skal indgå som en del af din uddannelse.

Du skal tage ansvar for dine opgaver og ikke være bange for at tage initiativ.
Du skal have viden om EU generelt samt have kendskab til den offentlige debat om EU.

Du skal kunne formidle bredt, og det er en fordel, hvis du har kendskab til de basale nyhedskriterier og dynamikker inden for formidling og kommunikation.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med politisk arbejde fra eksempelvis studenterpolitik, sociale bevægelser, faglige organisationer, partipolitik eller NGOer.

TILSKUD

Folkebevægelsen yder et månedligt tilskud på 6.000 kroner. Derudover vil udgifter forbundet med arbejdsrejser blive dækket af Folkebevægelsen. Vi dækker desuden dine transportudgifter i forbindelse med din flytning til og fra Bruxelles.

BOLIG

Folkebevægelsen kan hjælpe dig med at finde et værelse i Bruxelles

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 25. november 2016, kl 12.00.

Ansøgningen sendes til [email protected] med emnet: 'Praktikansøgning: forår 2017'

YDERLIGERE INFORMATION

Henrik Andersen, kontorleder
Tlf.: +32 228 47152
E-mail: [email protected]


Læs mere [Folkebevægelsen Mod EU]

En madpakke til mobilen på turen

Løb ikke tør for strøm, når du er længst væk fra stikkontakten. Reservetanken rummer nok strøm til at oplade tre smartphones


Læs mere [ekstrabladet.dk]

Selskaber vinder fire milliarder på pakke

Vækstpakke reducerer virksomheders omkostninger med fire milliarder kr. Danskerne får flere penge til rådighed
Læs mere [ekstrabladet.dk]

Microsoft laver kontorpakke til konkurrentens iPad

Apple-brugere får nu mulighed for at bruge Word og Excel på deres tablets. Det kræver dog et abonnement


Læs mere [ekstrabladet.dk]

Bankpakke 6 - en god gave?

I dag fik bankerne én til. "Bankpakke 6", hedder den - og til at diskutere, om den er blød eller hård.
Læs mere [DR P1 Orientering nyheder]

Automatisk opdateret nyhedsside med alle nyheder med ordet finans i den.

Kategori her på siden: finanskrise 2008

XML kilde