Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Indre marked for våben

Hanne Dahl, MEP for JuniBevægelsen skrev igår:

I dette efterår behandler udvalget for indre marked en omfattende lovgivningspakke, hvis formål er at harmonisere markedet for våben. Begrundelsen for det er; at siden murens fald har forsvarsbudgetterne været stærkt faldende. Underforstået våbenindustrien trænger til en hånd.

Derfor er man nu begyndt på at fjerne alle barrierer for at handle med våben indenfor EU. Lange lister med hvilke typer af håndvåben, automatvåben, kemiske våben, biologiske våben o.s.v., der skal godkendes efter en fælles standard, virker i sig selv absurd nok for et europæisk samarbejde, der påstår at ville have fælles forsvar udelukkende fordi, man skal forsvare gode humanistiske værdier.

Men hvad værre er. den underliggende dagsorden er at man får flyttet det forsvarspolitiske samarbejde fra det område i EU hvor der kræves enstemmighed til et område hvor flertalsafgørelser gælder.

Man får på denne måde flyttet forsvarsområdet over under det indre marked. Hermed vil EU-domstolen pludselig få ret til at afsige domme, som den har indenfor alle indre markeds områder.

Intentionen er slet skjult. Man argumenterer ud fra den i udvalget for indre marked hvor jeg er medlem. 

Logikken synes at være: Når vi nu skal vente på, at den der Lissabon traktat indfører fælles forsvar, kan vi ligeså godt bruge tiden på noget fornuftigt. Vi indfører det bare ved at overføre området til det indre marked.

Fundet her:
HanneDahl.eu - JuniBevægelsens MEP