Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Europa-Parlamentet vil ændre reglerne for grupperne, sekretærbistand, taletid mm.

Pressemeddelelse fra JuniBevægelsen d. 7. juli 2008:

Europa-Parlamentet skal på Strasbourg-samlingen i denne uge stemme om et ændringsforslag til en betænkning som ikke eksisterer!

Betænkningen om at gøre det vanskeligere at forsamle sig i politiske grupper i Europa-Parlamentet blev oprindeligt stemt ned i Forfatningsudvalget i maj 2008, hvor den var til behandling. Men lige siden er den blevet forsøgt holdt i live af bl.a. Richard Corbett og Jo Leinen - betænkningens ordfører og udvalgets formand - der med vanlig arrogance vader hen over reglerne og forsøger at gennemføre et forslag, der allerede ER blevet lagt i graven en gang før.

Hanne Dahl, medlem af Europa-Parlamentet for JuniBevægelsen, konstaterer: ”Corbett, der var ordfører på betænkningen, ønskede at hæve antallet af medlemmer fra 20 til 30 og samtidig stille krav om at gruppen skulle repræsentere 1/4 del af landene mod hidtil 1/5. Dette forslag til betænkning blev forkastet. Dette ville i enhver anden sammenhæng være ensbetydende med at betænkningen blev fjernet fra dagsordenen.”

Men stik imod demokratiske spilleregler har Corbett og Leinen holdt forslaget til betænkning kunstigt i live og fået det fremsat til afstemning i plenarsalen.

”Det ligner mest af alt en uhellig alliance mellem de to store grupper i parlamentet om at skabe et to-parti system - en alliance med en skummel bagtanke. Den skumle bagtanke består i at gøre det meget vanskeligt at skabe grupper, der tilhører oppositionen. Grupper som den jeg selv tilhører”, udtaler Hanne Dahl.

De danske socialdemokrater har ved et møde i Europaudvalget lovet Hanne Dahl at stemme imod forslaget og dermed gå imod deres politiske gruppe, som Corbett er medlem af.

Fundet her:
Brud på demokratiske regler i Europa-Parlamentet (j.dk)

Folkebevægelsen Med EU er også berørt, hvis forslaget bliver vedtaget imorgen og i en pressemeddelse fra idag skriver Søren Søndergaard:

De store deler rovet (folkebevaegelsen.dk)
Lissabon-traktaten er ikke endelig på plads. Alligevel er de to store grupper i EU-parlamentet gået i gang med at sætte sig tungt på den indflydelse, som traktaten vil give. I første omgang vil den konservative og den socialdemokratiske gruppe hæve grænsen for at kunne danne en politisk gruppe fra 20 medlemmer i 6 lande til 30 medlemmer i 7 lande. Konkret vil det betyde, at et par af parlamentets 8 politiske grupper ikke længere vil kunne opfylde kravene til at være en politik gruppe.

Dermed vil de miste en lang række rettigheder i parlamentet i form af taletid, sekretærhjælp, oversættelsesmuligheder med mere. Alt sammen rettigheder som de store grupper så kan rage til sig. Bortset fra den konservative gruppe og flertallet i den socialdemokratiske gruppe, har alle øvrige grupper talt imod dette forsøg på, at afdemokratisere EU-parlamentet. Afstemningen om forslaget vil finde sted onsdag den 9. juli kl. 12.00 i Strasbourg.

I sin tale til parlamentet mandag aften fordømte Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU forslaget fra de to store grupper. Han påpegede bl.a. at det eneste sikre resultat vil blive, at millioner af EU-borgere ikke længere ville føle sig repræsenteret af en gruppe i EU-parlamentet, og at forslaget derfor ville øge afstanden endnu mere mellem EU-eliten og den almindelige befolkning.

Søren Søndergaard siger:

- Det er tankevækkende, at for den konservative og socialdemokratiske top er 8 politiske grupper alt for meget til at repræsentere EU's 500 millioner indbyggere. Deres mål er åbenbart, at indføre et to-parti-system som i USA, hvor alle kritiske røster er sat helt ud på sidelinjen.

- I et demokratisk parlament burde det være sådan, at alle repræsentanter valgt af borgerne havde lige muligheder for at komme til orde og give udtryk for deres holdninger. Men sådan er det ikke i EU-parlamentet og de to store gruppers udemokratiske centraliseringsforslag vil gøre det endnu værre.

- Jeg vil på det kraftigste opfordre alle de danske medlemmer af EU-parlamentet til at stemme imod ethvert forslag som vil gøre det vanskeligere, at danne en politisk gruppe i parlamentet. Sådanne forslag er helt i strid med de traditioner, som vi f.eks. har i det danske folketing.