Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Nyhedssøgning på EU-Domstolen

Marine Le Pen skal tilbagebetale EU-midler i millionklassen

EU-domstol fastslår tirsdag, at franske Marine Le Pen skal tilbagebetale over to millioner kroner for EU-midler.
Læs mere [Kristeligt-dagblad.dk]

Fransk højrefløjsdronning skal tilbagebetale millioner til EU

EU-domstol har fastslået, at den tidligere præsidentkandidat Marine Le Pen skal tilbagebetale over to millioner kroner for EU-midler.
Læs mere [DR Online]

Marine Le Pen skal tilbagebetale EU-midler i millionklassen

EU-domstol fastslår tirsdag, at franske Marine Le Pen skal tilbagetale over to millioner kroner for EU-midler.
Læs mere [Avisen.dk]

Datatilsynet med opfordring til virksomheder: Indgå en dataaftale med Facebook

EU-domstolen afsagde 5. juni en dom om for virksomhedssider på Facebook. Det får nu Datatilsynet til at opfordre danske virksomheder til at indgå en aftale med Facebook om fælles dataansvar.
Læs mere [Comon.dk]

Røverregering på spil

Den danske regering ønsker, at danske fisketrawlere kan gå på strandhugst i det besatte Vestsaharas fiskeressourcer, og selvfølgelig sker det med støtte fra Dansk Folkeparti.

EU og Danmark arbejder ufortrødent på at sikre, at ulovligt fiskeri i det besatte Vestsahara kan fortsætte med juridiske fiksfakserier. 

Det fremgår af en artikel fra den danske solidaritetsorganisation Afrika Kontakt, som man kan læse her i avisen. Det er ikke mindre end en skandale. Af flere årsager:

Vestsahara er Afrikas sidste koloni. Det blev besat af Marokko i 1975, da den spanske kolonimagt forlod området. Siden har befrielsesbevægelsen Polisario kæmpet for at befri landet. Besættelsen er blevet kendt ulovlig af FN, alligevel indgik EU en fiskeriaftale med besættelsesmagten Marokko i 2005, der tillader fiskere fra EU-lande at fiske i Vestsaharas farvand. 

To domme fra EU-domstolen – den seneste fra februar i år – har siden erklæret, at fiskeriaftalen er i strid med Vestsaharas ret til selvbestemmelse og derfor er ulovlig. Efterfølgende har EU-kommissionen bedt EU-landene om at stoppe det ulovlige fiskeri. Og så skulle man tro, at den potte var ude. Men næh, det er den ikke – hverken i EU eller hos den danske regering. De arbejder ufortrødent på at fortsætte ulovlighederne med juridiske fiksfakserier: 

”Danmark agter over for Kommissionen at tilkendegive sin interesse for at opnå adgang til fiskeri i farvandet ud for Vestsahara og Marokko for danske fiskere”, skrev daværende fiskeriminister Karen Ellemann i et svar til Folketinget den 14. maj.

At en dansk regering er bedøvende ligeglad med beslutninger i FN og andre internationale organer er efterhånden nærmere reglen end undtagelsen, når dansk monopolkapitals interesser er på spil. Det er i sig selv betændt.

Dansk kapital udplyndrer fattige lande på det afrikanske kontinent og andre steder med regeringens blå stempel til skade for den lokale befolkning, hvis livsgrundlag forsvinder.

Dernæst lukker Danmark dørene i for de mennesker, der ikke har anden mulighed end at flygte, og kommer de ind uden ret til asyl, bures de inde i lejre i "ikke-attraktive asyldestinationslande", som Løkke formulerede det tirsdag.

Avisnummer: 084Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Ny dom: Brugere kan blive straffet for Facebooks overtrædelser

Dom fra EU-domstolen lægger ansvar over på firmaer, organisationer og politikere, hvis de benytter Facebook-sider.
Læs mere [DR Online]

Ny dom rammer alle, der har oprettet en side på Facebook

En dom fra EU-domstolen betyder, at myndigheder, firmaer, organisationer og politikere fremover kan blive straffet for Facebooks fejltrin. Alle aktører bør nu revurdere deres ageren på sociale medier, siger ekspert og Dansk Erhverv.
Læs mere [Politiken]

EU-dom: Homoseksuelle ægtefolk har samme opholdsrettigheder

Begrebet ægtefælle gælder også homoseksuelle ægtefolk i forhold til opholdsrettigheder, siger EU-domstolen.
Læs mere [Politiken]

EU-dom: Homoseksuelle ægtefolk har samme opholdsrettigheder

Begrebet ægtefælle gælder også homoseksuelle ægtefolk i forhold til opholdsrettigheder, siger EU-domstolen.
Læs mere [Avisen.dk]

Regeringen ruster sig til EU-strid om familiesammenføringer

EU-Domstolen skal snart vurdere, om tusindvis af afslag på tyrkiske familiesammenføringer skal gøres om. Sagen kan ændre dansk udlændingepolitik
Læs mere [Kristeligt-dagblad.dk]

EU indbringer seks lande for domstol på grund af luftforurening

Frankrig, Tyskland og Storbritannien bliver som de første lande nogensinde indbragt for EU-domstolen på grund af for høj NO2-forurening.
Læs mere [Ing.dk]

Irland afviser Facebook-anmodning: Nægter at udskyde sag om datasikkerhed

Den dårlige omtale fortsætter for Facebook. Den højeste retsinstans i Irland har besluttet, at en omstridt sag om overførsel af EU-borgeres data til USA nu skal tages op af EU-domstolen. Facebook har appelleret sagen, men er blevet afvist i første omgang.
Læs mere [Comon.dk]

EU-dom: Polen forbydes at fælde fredet urskov

Skovhugst i Bialowieza-skoven overtræder EU's love og kan skade beskyttede dyr, mener EU-Domstolen.
Læs mere [Avisen.dk]

EU-domstol tror ikke på forklaring om biller: Polen forbydes at fælde fredet urskov

Skovhugst i Bialowieza-skoven overtræder EU's love og kan skade beskyttede dyr, mener EU-Domstolen.
Læs mere [Politiken]

EU forbyder Polen at fælde fredet urskov

Skovhugst i Bialowieza-skoven overtræder EU's love og kan skade beskyttede dyr, lyder det fra EU-Domstolen.
Læs mere [DR Online]

Danmark frifindes i EU-sag om udenlandske chaufførers kørsel med fragt på danske veje

EU-Domstolen mener, at EU-regler for cabotagekørsel er uklare. Derfor har Danmark ikke gjort noget forkert.
Læs mere [Politiken]

Stævnet af EU: Danmark vinder sag om ulovlig cabotagekørsel

Sagen har ligget på EU-Domstolens bord siden 2014 - nu er der faldet afgørelse.
Læs mere [DR Online]

Uber taber endnu engang en stor sag ved EU-Domstolen

Uber har på forhånd sagt, at et nederlag ved EU-Domstolen ikke får den store betydning for tjenesten i dag.
Læs mere [Politiken]

Uber taber endnu engang en stor sag ved EU-Domstolen

Uber har på forhånd sagt, at et nederlag ved EU-Domstolen ikke får den store betydning for tjenesten i dag.
Læs mere [Avisen.dk]

Den almægtige EU-domstol

Igennem årene er der opbygget et net af investerings- og handelsaftaler – både mellem EU-landene og mellem EU og andre lande. Mest kendt er CETA-aftalen mellem EU og Canada.

Disse aftaler har været under massiv kritik, fordi de indeholder et såkaldt investorbeskyttelsessystem (ISDS), hvor private domstole kan bruges af storkapitalen til at anlægge erstatningssager mod stater, som gennemfører lovgivning, der kan true virksomhedernes profit. 

Igennem årene har en række virksomheder fået tilkendt milliarderstatninger fra lande,  der har en mere eller mindre skrap lovgivning for klima, miljø, arbejdsmilje eller sundhedslovgivning. I andre tilfælde har alene truslen om en erstatningssag fået flere parlamenter til at opgive en påtænkt stramning af lovgivningen i fællesskabets interesser.

Målet er alene at sikre, at der ikke er er noget over eller ved siden af EU domstolen.

I dag er der god grund til at glæde sig. EU domstolen har nemlig afsagt en bemærkelsesværdig kendelse i en sag mellem Slovakiet og et hollandsk firma. Dommen afviser kort og godt investorbeskyttelsesdomstolene indenfor EU.

Sagen er principiel og kan få konsekvense for alle de investerings- og handelsaftaler, som EU har indgået med andre lande, fordi der også her opereres med private investordomstole.

Men der er også grund til at være bekymret.

For i EU må de private investordomstole gerne stå over den nationale lovgivning og nationale domstole. Det vil konkret tage Danmark 20 år at frigøre sig fra CETA-aftalens bindinger, uanset hvad Folketinget beslutter.

Det, der får EU-domstolen på banen, er ikke bekymring for demokratiet eller den nationale selvbestemmelse. Dens mål er alene at sikre, at der ikke er noget over eller ved siden af EU domstolen. Det er et kernespørgsmål i opbygningen af Europas Forenede Stater.

Derfor må investerdomstolene vige, og EU må så at sige opfinde en ny måde at forsvare storkapitalens interesser på, helt på linje med den hastige harmonisering, der sker i EU, for at mindske den magt parlamenterne har i medlemslandene.

Kampen er langt fra slut med EU-domstolens kendelse.

Avisnummer: 041Indholdstype: artikelIndholdstype placering: aOpslag: 01-12Tillad facebook kommentarer: Tillad facebook kommentarer
Læs mere [Arbejderen.dk]

Generaladvokat afviser angreb på hviletidsregel

En af EU-domstolens generaladvokater anbefaler at fastholde, at det er ulovligt, når lastbilchauffører tilbringer uger i køretøjet. Et længe ventet skridt på vejen mod at få loven overholdt, mener det europæiske transportarbejderforbund, ETF
Læs mere [Fagbevægelsen Mod Unionen (Eufagligt.dk)]

Underskrifter for folkeafstemning om EU-medlemskabet afleveret

Folkebevægelsen mod EU har indsamlet 14.200 underskrifter for en folkeafstemning om EU-medlemskabet.

Underskriftindsamlingen blev iværksat i marts måned, og den har været en god anledning til at Folkebevægelsens frivillige har kunnet diskutere EU med danske vælgere.

Brev til Europaudvalg

Underskrifterne blev fredag den 18. november afleveret til Folketinget sammen med et brev til formanden for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen.

I brevet, som er skrevet af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen og kampagnekoordinator Lave K. Broch, står der bl.a.:

”Afstemningen om retsforbeholdet sidste år viste, at et flertal af danskerne ikke ønsker mere magt til EU.

Alligevel har EU gennem årene fået stadig mere magt og har i dag indflydelse på hovedparten af al lovgivning herhjemme.

Det gælder på centrale områder som miljø, velfærd og udenrigspolitik. Vores finanslove skal et smut forbi EU, inden de kan vedtages i Folketinget.

På arbejdsmarkedet har EU-domstolen åbnet op for forringelser af faglige rettigheder og udbredt social dumping, og på miljøområdet kan vi ikke forbyde farlige stoffer, når de er godkendt i EU. Udenrigspolitisk begrænser EU-medlemskabet Danmarks muligheder internationalt.

Uden for EU har vi derimod friheden til at bestemme selv. Kort sagt, vi genvinder demokratiet.

Folkebevægelsen mener derfor det er på tide, at vi på linje med Storbritannien afholder en folkeafstemning om EU-medlemskabet.”

Folkebevægelsen vil gerne takke alle de mange frivillige, der har gjort en indsats i underskriftsindsamlingen.


Læs mere [Folkebevægelsen Mod EU]

klik, hvis du ser denne på forsiden

Denne fanger alle nyheder, som indeholder ordet EU-Domstolen

Kategorier her på siden: EU-Domstolen | Metock-dommen
Rüffert-dommen | Vaxholm-sagen

XML kilde