Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Sverigesmodellen på 20 procent af børneområdet med flere socialrådgivere sparede Herning kr. 4,4 millioner over 2 år

DR P1 Orientering den 15. maj 2015:

"For et par år siden stod Herning kommune til at skulle spare på socialområdet. Men i stedet for at fyre medarbejdere ansatte kommunen, efter svensk model, dobbelt så mange socialrådgivere til at tage sig af kommunens svageste børn og familier. Det har vist sig at være en model, der kan betale sig."

Indslag af: Karen Sigrid Jacobsen.

Hør indslaget her (Åbner i nyt vindue):

Herning Kommune skulle spare og ansatte dobbelt så mange socialrådgivere (DR Online)  (15. maj 2015)

Via
[/ DR P1 Orientering den 15. maj 2015 (DR Online)]

Socialrådgiverne er gået fra 40 til 50 sager til 24 sager i Herning kommune.

Stinne Højer Mathiasen, programleder for Sverigesprogrammet i Herning kommune fortæller at det dækker 20 procent af de udsatte unge i kommunen. På 2 år er der sparet kr. 4.4 Mio. Antallet af anbringelser er reduceret med 6 %.

&

DR P1 Orientering den 21. maj 2015:

"Det er fuldstændig afgørende for en vellykket indsats på socialområdet, at antallet af sager som socialrådgiverne kommer ned. Sådan har det længe lydt fra Socialrådgiverforeningen. Nu ser det ud til, at bønnen er blevet hørt. I hvert fald i Herning hvor kommunen har sparret millioner ved at ansatte dobbelt så mange socialrådgivere til at løse opgaverne på børne- og ungeområdet."

Medvirkende: Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Hør indslaget her (åbner i nyt vindue)

/ Antallet af socialrådgivers sager er afgørende for en vellykket indsats på socialområdet (DR Online) (21. maj 2015)

Via

[/ DR P1 Orientering den 21. maj 2015 (DR Online)]

Niels Christian Barkholt nævner at Hedensted, Rødovre, Hvidovre, Horsens, Brønderslev, Nyborg & Københavns kommuner er på vej med samme tilgang til at investere sig til besparelser på sigt.

Læs mere her:

"Herning Kommune har succes med at arbejde med den svenske model, som blandt andet forudsætter, at socialrådgiverne har højst 25 børnesager. Det dokumenterede en midtvejsevaluering for nylig. Men hvad vil det sige at arbejde ”svensk” på børneområdet? Ud over et lavere sagstal handler det i høj grad om at få det tværfaglige samarbejde til at fungere."

/ Ny praksisrapport giver inspiration til at arbejde ”svensk” (socialraadgiverne.dk) (7. maj 2015)

I Vejle kommune skeles der også til den "svenske model".

I Vejle kommune er der siden 2013 ansat 11 socialrådgivere på børne & familieområdet. Senest blev der ansat 6 socialrådgivere per marts 2014. Blandt andet efter at Arbejdstilsynet havde løftet pegefingeren over for stor arbejdsbyrde & tidspres, der kunne gå ud over sikkerhed & sundhed for den enkelte socialrådgiver. I løbet af en kort årrække er antallet af underretninger i Vejle kommune 3 doblet.

Sagstallet er idag denne:

  Familieområdet Handicapområdet
Antal sager pr. rådgiver (Vejle kommune)  39 sager 45 sager
Dansk Socialrådgiverforenings
vejledende sagstal 2015
30-35 sager 40-45 sager

 Kilde: Bilag 1. Evaluering af forøget indsats i familie- og handicapafdelingen (Vejle.dk)  Referat Børne & Familieudvalget i Vejle kommune den 21. maj 2015 pkt. 56.

Et besøg fra Task Force udviklingsforløb fra Socialstyrelsen dokumenterede i marts 2014, at der var fejl i 70 % af sagerne afgjort i Ankestyrelsen. Jeg har kendskab til at en enkelt forælder til barn med handicap i Vejle kommune har vundet hele 5 sager i Ankestyrelsen !

Fra redegørelsens side 4:

"På baggrund af redegørelsen vurderes det, at det ikke vil være muligt at gennemføre en personalereduktion på 5 rådgivere svarende til over 10 % af rådgiverne og samtidig komme i mål med både Task Forces anbefalinger ift. at øge kvaliteten i sagsbehandlingen og ambitionen i den faglige omstillingsplan om at nedbringe af merforbruget.

En så markant ændring af rammebetingelserne for Familie- og Handicapafdelingen vil betyde, at det vil være nødvendigt at udarbejde en ny økonomisk handleplan, da netop sagsantallet pr. rådgiver er en afgørende forudsætning for at lykkes med Faglig Omstilling 2.0.

Det vil samtidig gøre det uhyre vanskeligt at løse de udfordringer, som analysen fra Task Force har påpeget i forhold til bl.a. langsommelighed og manglende lovmedholdelig i sagsbehandlingen.

Samlet set vurderes det, at det for at lykkes med den af Byrådet godkendte omstillingsplan er behov for varigt at fastholde Byrådets prioritering i 2013 og 2014 af en stærkere indsats fra Familie- og Handicapafdelingen svarende til 2,2 mio. kr. årligt."

I Herning kommune arbejdes der på, at modellen udbredes til alle områder i kommunen.

Det vil sige, at der skal ansættes flere socialrådgivere.

Sidste år blev det hidtidige forløb i Vejle kommune ikke evalueret & derfor er området presset økonomisk. Der blev ikke afsat penge til socialrådgivere i budget 2015. De kr. 2.2 Mio. er taget fra andre dele i budgettet.

Jeg håber, at fornuften også vinder i Vejle kommune. F.eks. også inden for Jobcenter Vejles område.

Istedet kan der jo fyres nogle af de dyre Djøf´ere, der med kreative løsninger forsøger at spænde ben for folks berettigede lovmæssige krav på ydelser.

F.eks. den ulovlige inddragelse af formue ved behandling af ansøgning af §34 i Aktivlovens om særlig støtte til høje boligudgifter. Det er der nemlig ikke lovgrundlag for. Men det lærer Jobcenter Vejle nok, når de taber det i Ankestyrelsen. Imellemtiden kan folk risikere både hjem samt økonomiske udfordringer i hverdagen, der i sidste ende kan ende i depression.

Af alle problemer er økonomiske problemer for den enkelte noget nær invaliderende.

Godt nok er den særlige støtte til høje boligudgifter en "dyr" ydelse for kommunen. Men de penge er godt givet ud som forebyggende element for den enkeltes vej tilbage til et liv på arbejdsmarkedet igen.

Det er tudetosset, at spænde ben for det ved at opstillet interne lovstridige Djøf-regler. Det kan godt være, at budgettet i år overholdes.

Men de menneskelige omkostninger er langt højere.

"Fattigdom er ingen skam, men den hjælper ingen frem."
— Norsk ordsprog

Spred Socialpolitik !

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk