Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

PLO: Lægeforeningen vil have slettet beviserne i DAMD-databasen tirsdag den 24. marts 2015

Lægeforeningen (PLO) rettede i fredags henvendelse til Kulturminister Marianne Jelved med argumentation om at få slettet alle de ulovlige persondata i DAMD-databasen.

"- Den her sag er trukket nok i langdrag. Det er rimeligt, der bliver trukket en streg i sandet. Hvis der forelægger en hjemmel i det her, så vil vi selvfølgelig ikke slette. Hvis ikke, så agter vi selvfølgelig at føre det ud i livet, vi har besluttet os for, siger Jens Elkjær, Sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

(...)

- Når nu Region Syddanmark truer med at slette registret, har rigsarkivaren besluttet at fremrykke ikrafttrædelsesdatoen for bekendtgørelsen til på tirsdag, siger Bente Skovgaard Kristensen fra Kulturministeriet."

Ulovlige patientdata kan blive slettet på tirsdag (DR Online) (21. marts 2015)

Jeg kan jo godt forstå, at både Region Syddanmark & PLO har så travlt med at få slettet alle de ulovligt indsamlede beviser, der er indsamlet hos alle praktiserende læger siden 2008.

Med en sletning forsvinder de konkrete beviser imod både Region Syddanmark & PLOs ulovlige registrering som dug for solen.

Allerede i 2006 blev PLO advaret om at det var ulovligt at indsamle oplysninger hos de praktiserende læger.

"De praktiserende lægers organisation (PLO) blev allerede i 2006 advaret om, at det ville være ulovligt at indsamle data om alle danskere, der går til deres praktiserende læge."

Kilde:
DR P1 Orientering den 14. oktober 2014: / 
PLO: Tidligere lægeformand Henrik Dibbern påtager sig ansvar for den ulovlige DAMD-database (Denmarkonline.dk)

Region Syddanmark står med det formelle juridiske ansvar som dataansvarlig for DAMD-databasen. DAK-E står for Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed & pengene til den kommer fra overenskomstaftalen mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Blandt andet er email adresser på alle patienter, der har haft kontakt med sin egen praktiserende læge blevet automatisk indsamlet:

DAMD-database: Region Syddanmark står bag ulovlig registrering af henvendelser til praktiserende læger (Denmarkonline.dk) (30. september 2014)

 Udover at tavshedpligten imellem læge & patient er konsekvent blevet brudt. Så vil det også umiddelbart gøre det vanskelligere for den enkelte patient, at få den mulige erstatning for den ulovlige indsamling af patientoplysninger. For uden beviser for den ulovlige registrering, så står den enkelte svagere i forhold til erstatning.

En erstatning som Helle Hougaard Jensen den 12. november 2014 kunne blive på kr. 10.000,- per patient:

"Patienter kan få erstatning på 10.000 kroner fra regionen, vurderer advokat Helle Hougaard Jensen."

To praktiserende læger politianmelder region og DAK-E for ulovlig datahøst (Denmarkonline.dk) (30. november 2014)

I sig selv er det med 5.6 Mio. indbyggere et gigantisk beløb, som Region Syddanmark har en interesse i at få fejet af vejen.

Hvis alle herhjemme skulle have kr. 10.000,- per person ville det jo blive kr. 56 Mia. & det kan du nok se er fuldstændig urimeligt for lille Region Syddanmark, ikke ? (sarkastisk ment).

Samtidigt har PLO jo en vis egeninteresse i at få vasket tavlen ren, da de igennem DAK-E har stået for planlægningen & implementeringen af DAMD-databasen hos de praktiserende læger.

Med en sletning kan ingen jo bagefter komme & hævde, at der er juridisk fældende beviser imod både ansatte i Region Sydddanmark (Inklusiv Jens Elkjær) & de deltagende praktiserende læger i DAK-E / PLO. Det vil også kunne svække en straffesag imod alle involverede i sagen.

Så var det jo en gratis omgang, at Henrik Dibbern har påtog sig ansvaret for indførslen af DAMD-databasen tilbage i oktober 2014:
PLO: Tidligere lægeformand Henrik Dibbern påtager sig ansvar for den ulovlige DAMD-database (Denmarkonline.dk) (7. november 2014)

Jeg var allerede dengang stærkt skeptisk over for hans udmelding. Ingen herhjemme går ud & påtager et ansvar i medierne uden en vis form for sikkerhed for, at de ikke kommer i fedtefadet. Der måtte ligge et eller andet bag hans udmelding.

PLOs pres for at få slettet de ulovligt indsamlede data bekræfter mig i den skeptiske holdning.

Et eller andet sted er både Jens Elkjær & PLO jo stærkt inhabile i denne sag. De har en vis egeninteresse i at få lagt sagen død. Samt ikke mindst få fjernet beviserne i sagen.

Jeg håber, at DAMD-databasen bliver bevaret. Så kan den formelle straffesag imod Region Syddanmark samt de ansvarlige i PLO / DAK-E stå til ansvar over for domstolene.

Tilbage står stadig at blive besvaret.

Hvad vidste Carl Holst & Bent Hansen som hhv. formand for Region Syddanmark & Region Midtjylland om den ulovlige registrering i DAMD-databasen ?

Hvorfor graver ingen journalister i det ?

Spred retsstat ?

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk