Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

99 procent af samtlige praktiserende læger har været med i DAMD databasen

SIND Vejle skrev den 18. februar 2015:

"Flemming Leer Jakobsen fra SIND Vejle har fået svar på en begæring om aktindsigt om antallet af tilsluttede praktiserende læger den 19. januar 2015.

Svaret fortæller at 99 procent af samtlige praktiserende læger ulovligt har delt helbredsoplysninger med DAMD-databasen. Det er alt fra oplysninger om samtlige registrede symptomer & diagnoser til email adressen.

Samtidigt har Region Syddanmark i pressen fortalt, at DAMD-databasen bliver slettet.

Men Region Syddanmark oplever mange henvendelser med krav om sletning fra databasen.

Her er emailen i sin fulde ordlyd:

"Kære Flemming Leer Jakobsen 

Du har d. 14. januar 2015 begæret aktindsigt i deltagende praktiserende læger i DAMD-databasen.
Vi kan oplyse, at det for alle landets praktiserende læger med overenskomsten fra 2011 blev gjort pligtig at være tilmeldt datafangst.
Frem til 30. september 2014, hvor der blev stoppet for dataindsamling, var 1.929 af landets 1.948 ydernumre tilmeldt datafangst.
Det svarer til, at 99% af alle praksis i Danmark var tilmeldt datafangst på dette tidspunkt.
At ikke alle ydernumre er tilmeldt skyldes i overvejende grad, at der altid vil være ydernumre under oprettelse, afvikling eller overdragelse.

Venlig hilsen

Finn Sørensen
Chefkonsulent
KEU-sekretariatet
Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet"

Det er yderst problematisk at muligt bevismateriale for Region Syddanmarks & DAK-Es ulovlige indsamlede oplysninger bliver slettet.

Der er mig bekendt endnu ikke kommet en afgørelse på den politianmeldelse, som praktiserende læger Trine Jeppesen & Thomas Birk indgav tilbage i november 2014.

Samtidigt er det et uafklaret spørgsmål i forhold til erstatning for brud på persondataloven.

Hør mere i DR P1 Orientering fra igår:

Ulovligt indsamlede patientoplysninger havner alligevel i Rigsarkivet (DR Online) (17. Februar 2015)

Det var DR P1 Orientering, der tilbage i september 2014 blotlagde den ulovlige registrering & brud på tavshedspligten.

Efter afsløringen blev registreringen stoppet.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle"

Fundet her:

/ 99 procent af samtlige praktiserende læger var med i DAMD-databasen (SINDVejle.dk) (18. februar 2015)