Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Esbjerg: Børne- & ungepsykiatrien har stort set fjernet tvang efter målsætning om stop for tvang

DR P1 Orientering den 7. august 2014:

"Trods en politisk målsætning gennem flere år om at nedbringe tvangen i psykiatrien, så er det gået den forkerte vej. Og dét i sådan en grad at Danmark har fået international kritik for brugen af især bæltefikseringer. Men nogle institutioner skiller sig ud og har næsten ingen bæltefikseringer. Men et stort problem er, at de positive erfaringer ikke bliver vidensdelt, så udviklingen kan blive landsdækkende."

Medvirkende:
Ronnie Sydbøge, socialpædagog på døgnafsnittet;
Hanne Bitsch-Larsen, funktionsleder på døgnafsnittet i børne,-unge-psykiatrien i Esbjerg. 
Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners psykiatriudvalg og medlem af regionsrådet for De Radikale i Region Hovedstaden.

Indslag af: Mie Brandstrup

Hør indslaget her (åbner i nyt vindue):

/ Færre bæltefikseringer er en god løsning for alle (DR Online) 07 August 2014,kl. 16:47

Via

[/ DR P1 Orientering den 7. august 2014 (DR Online)]

&

DR P1 Orientering den 8. august 2014:

"Danmark får til stadighed international kritik for at bruge for meget tvang i psykiatrien. Især antallet af bæltefikseringer er alt for stort. Men som vi fortalte her i Orientering i går så er det lykkedes nogle steder helt at undgå dem. Det gælder blandt andet et lukket døgnafsnit for børn og unge i Esbjerg.

Afdelingen har i løbet af det sidste år haft stor fokus på at nedbringe brugen af tvang - og det er nu over et år siden, at man har benyttet de omdiskuterede bæltefikseringer. Det skyldes blandt andet, at personalet får talt patienterne til ro, så det ikke ender med farlige situationer."

Medvirkende: Ronnie Sydbøge, socialpædagog

Indslag af: Mie Brandstrup

/ Personale bliver klædt på til at håndtere skizofrene patienter (DR Online) 8. august 2014,kl. 17:11

Børne- & Ungeafdelingen har et erklæret mål om så lidt tvang som muligt.

Bæltefiksering er sidst brugt i maj 2013 i Esbjergs Børne- & Ungepsykiatrien. I alt blev der brugt tvang 38 gange i alt i 2013.

I 2014 er der indtil nu kun brugt tvang 3 gange. 1 fastholdelse, 1 tvangsindlæggelse & 1 tilbageholdelse, hvor patienten er nægtet at blive udskrevet.

Det kan altså lade sig gøre at nedbringe tvang i psykiatrien.

Men igen er det "kun" fordi, at Esbjerg Børne- & Ungepsykiatri har fået midler fra endnu et satspuljeprojekt. Det viser en psykiatri i Region Syddanmark, der godt nok er den billigste at drive blandt alle regioner. Men samtidigt viser det også, at der ikke er den nødvendige grundfinansiering til at foretage selv små ændringer i dagligdagen. Ændringer som endda i en årrække har været en politisk prioritet. Nemlig mindre tvang i psykiatrien.

Satspuljemidlerne bliver finansieret ved at stigningstakten for overførselsindkomster ikke stiger i samme takt som priserne. Den overskydende del bliver så til satspuljemidlerne, som blandt andet bliver fordelt til tiltag i psykiatrien.

I alt har Psykiatrien i Region Syddanmark fået kr. 3 Mio. til 7 afdelinger / teams i satspuljeprojektet "Nedbringelse af tvang i Psykiatrien":

DELTAGER MED SYV
TEAMS
Det er et nationalt projekt med
29 delprojekter. Fra Psykiatrien
i Region Syddanmark deltager:
• Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle med
afsnit både i Kolding og i Vejle
• Psykiatrisk Afdeling Svendborg
• Psykiatrisk Afdeling Augustenborg
• Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
• Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg
• Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
Psykiatrien i Region Syddanmark har fået
tre mio. kr. til projektet.

Kilde: side 1 i Ned med tvang og ind med motion (PS! Region Syddanmark) [PDF] (Maj 2014)

Via

[/ Tvang // Psykiatrien i Region Syddanmark (psykiatrienisyddanmark.dk)]

Ekstra 155 årsværk for at opnå reduktion af tvang frem mod 2020 i Region Syddanmark

Det fremgår da også af budgetforslaget for 2015 vedrørende psykiatrien i Region Syddanmark, at regionen skal finde ekstra egne midler til reduktion af tvang i psykiatrien frem mod 2020 på kr. 31 Mio. i 2015 & kr. 68 Mio. i 2016.

Heraf er opnormering af personalet på hhv. kr. 30 Mio. i 2015 & kr. 60 Mio. i 2016. I alt 155 årsværk i 2016. Det slår kun halvt igennem i 2015.

Region Syddanmarks bidrag fra regeringens & regionernes økonomiaftale 2015 & de "ekstra" satspuljemidler for budget 2015 er kr. 51 Mio. & for Budget 2016 kr. 83 Mio.

Kilde: /  B2015 - Sundhed-sidepapir til 1. behandling (RegionSyddanmmark.dk) [PDF] side 10

Via

[/ Punkt 1 Region Syddanmarks Forretningsudvalg møde den 13. august 2014]

Til sammenligning skal Region Sjælland selv "kun" finde kr. 5,9 Mio. i 2015 & kr. 12, 7 Mio. i 2016. Region Sjællands tilskud fra Økonomiaftalen for regioner 2015 & "ekstra" satspulje frem til 2018 er: "30,4 mio.kr. i 2015, som stiger til 45,6 mio. kr. fra 2016."

Dette beløb skal anvendes til ”et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang.”

/ Budget 2015 - Region Sjælland side 35 i Budgetforslag 2015 (Regionsjaelland.dk) (11. august 2014)

Altså ikke flere nyansættelser i Region Sjælland.

Jeg kunne ikke få adgang til Region Nordjyllands budget 2015, mens Region Midtjyllands medarbejdere i et høringssvar gør indsigelser imod at ikke alle pengene til psykiatrien fra Økonomiaftalen går til et løft af psykiatrien.

"Løft af psykiatrien
Det undrer, at det i forslaget til budgetrammen fre mgår, at psykiatrien ikke skal have del i realvæksten, som følge af det økonomiske løft reger ingens plan for psykiatriområdet har resulteret i.

Det er helt principielt uholdbart at bruge tilførsl en af nationale midler som en anledning til at reducere de lokalt prioriterede midler til psyki atrien. Psykiatrien halter stadig ganske langt efter somatikken, og udfordringerne på område t løses ikke alene af, at der fra nationalt hold bevilges midler.

Det vil ikke mindst gøre sig gældende i forhold til regionsrådets indsats for at minimere den sociale ulighed i sundhed. Uanset der trækkes yderl igere veksler på Psykiatrien, vil det ikke være tilstrækkeligt til at komme uligheden til livs ."

/ Medarbejderudtalelse til budget 2015 (RegionMidtjylland.dk)  [PDF - åbner i nyt vindue] (3. juli 2014)

Via
[/ Tillægsdagsorden Forretningsudvalget Region Midtjylland den 15. august 2014 (RegionMidtjylland.dk)]

Så i Region Midtjylland snupper Regionsrådet åbenbart en del af tilskuddet til løft af psykatrien til andre dele af Region Midtjyllands drift.

Region Hovedstaden ser også ifølge Landsformand for SIND Knud Kristensen ud til at snuppe en del af pengene:

"Har i dag hørt at Region H har planlagt besparelser på psykiatrien på 53 mio. kr. årligt fra 2016 (43 mio. kr. i 2015)."

/ Knud Kristensen, 7. august 2014 kl. 23:03 (Facebook.com)

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) fastholder dog, at der sker et løft i

"Kære Knud. Efter at regionernes økonomi blev aftalt med staten i maj, står vi i den situation, at vi skal finde 300-400 mio kr på sundhedsområdet for at få økonomien til at hænge sammen. Det har intet med Melodi Grand Prixet at gøre, der er på helt andet budget. Samtidig vil vi gerne bygge nogle bedre rammer til de dem, der er i behandling for deres psykiske sygdom, og det fik vi heldigvis penge fra regeringen til, som vi ligger oveni dem vi selv har afsat fx på Bispebjerg Hospital. Det er med til at vi kan sikre rammer, der fx muliggør mindre tvang, som Psykiatriudvalget pegede på.
I satspuljeaftalen står det sort på hvidt, at vi skal øge kapaciteten i psykiatrien i de kommende år. Det vil vi gøre. Samtidig skal vi gøre kvaliteten bedre. Derfor har regionsrådet bedt psykiatrien også om at pege på områder, hvor tingene kan gøres anderledes, så vi kan prioritere der, hvor der virkelig er behov. Fx til at nedbringe ventetiderne, så vi kan overholde den kommende udredningsgaranti. De endelige forslag er hverken kendte endnu for os politikere eller vedtaget. Så ro på, og lad os holde kontakten."

/ Sophie Hæstorp Andersen svar 8. august 2014 kl. 15:05 (Facebook.com)

Men tilbage står, at Region Syddanmarks billige psykiatri kommer til at koste frem mod 2016.

Et politisk valg om at reelt at nedprioritere psykiatrien kommer nu til at koste ekstra for at kunne leve op til de nationale krav om reduktion af tvang.

De penge, der i årenes løb fra politisk hold er sparet med regionsrådsformand Carl Holst (V) i spidsen kommer tilbage som en øget økonomisk udgift.

Der ser ud til at det kun er Region Syddanmark, der bruger alle pengene fra Øknonomiaftalen & de "ekstra" satspuljemidler frem mod 2018.

Det skal dog lige nævnes at jeg ikke kan se, hvad Region Nordjylland vil gøre.

Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen
Denmarkonline.dk