Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Fremrykket skat på kapitalpensioner bliver på op mod 45 mia. kr. i 2013

Statens indtægter fra den fremrykkede skat af kapitalpensioner skønnes næste år at blive på op mod 45 mia. kr. Det er 40 mia. kr. mere end det, regeringen har beregnet i sin skattereform.

Der findes ingen tal for, hvor mange penge danskerne har stående i kapitalpensioner, men pensionsselskaberne er enige om, at formuen udgør omkring 475 mia. kr.

Sparer man op på en kapitalpension, kan man vælge at lade sin opsparing beskatte i 2013, i stedet for at vente til man skal bruge pengene som pensionist.

Guleroden er, at man i stedet for at skulle betale 40 pct. i skat kan nøjes med at betale 37,3 pct., hvilket svarer til bundskatteprocenten i landets kommuner.

/ Skatterabat giver staten kæmpegevinst (Epn.dk) (26. juni 2012)

Fremskudt pensionsbeskatning eller straksbeskatning blev foreslået af Enhedslistens Frank Aaen den 26. august 2010 til at opbygge en fremtidsfond på Kr. 130 Mia.:

Enhedslisten foreslår fra sit sommergruppemøde, at der oprettes en fremtidsfond, der ved at investere i jobskabelse og miljø på en gang kan løse aktuelle økonomiske problemer, og på en bæredygtig måde ruste Danmark økonomisk til fremtiden

Fonden skal finansieres gennem en fremrykning af en del af beskatningen på pensionsformuerne. I de næste fem år betales en forskudsskat på 1% af pensionsformuerne, som så senere modregnes når pensionerne udbetales.

På den måde kan Danmark gennemføre nødvendige investeringer uden at gældsætte sig.Fremtidsfonden, der vil blive på 5 gange 26 milliarder kr. må kun bruges til projekter, der både er miljømæssigt bæredygtige og giver en positiv samfundsmæssig forrentning, såsom

- Energirenovering af offentlige bygninger

- Investering i grønne iværksættere – særligt i udkantsområderne

- Omstilling til vedvarende energi

- Bedre efteruddannelse og andre initiativer, der sikrer en veluddannet arbejdsstyrke i fremtiden.

/ Fremtidsfond (Enhedslisten.dk) (19. november 2010) (NB: Datoen er forkert, da Enhedslistens hjemmeside er blevet omstruktureret.)

Daværende skatteordfører for socialdemokraterne Nick Hækkerups kommentar til forslaget over for Avisen.dk var:

"Forslaget er sådan lidt Houdini-skattepolitik. En ting dér og én ting dér, så pludselig har du 130 milliarder kroner. Det er ikke noget som hører til i vores skattepolitik," siger han til Newspaq.

Pengene kommer jo ind på statens konto, når vores pensioner bliver udbetalt, påpeger han.

"Pensionsformuerne er jo ikke penge, der står et sted låst af vejen i en kæmpestor skattekiste - det er penge som er ude og arbejde," fastslår Hækkerup.

/ Enhedslisten vil bruge 130 pensionsmilliarder (Avisen.dk) (26. august 2010)

Men sjovere at læse dette:

Socialdemokraternes politiske ordfører Henrik Sass Larsen er også noget skeptisk over for forslaget.

»Vi vil ikke gå ind nu og her og lave en straksbeskatning. Vi mener, at vi må finde andre måder at løse både holdbarhedsproblemer og også midlertidige gældsproblemer på. Også fordi det vil give en alt for stor fristelse for politikere. Det har jo vist sig, at hvis man har udsigt til i økonomiske planer at få adgang til mange penge, så kan der komme skattelettelser,« påpeger han.

Der lyder heller ikke jubeltoner fra Det radikale Venstre.

»Jeg anerkender, at det vil give en potentiel likviditetsgevinst. Men jeg kan ikke umiddelbart overskue, hvad det vil betyde ud over, at jeg kan være nervøs for, at det vil føre til mindre pensionsopsparing. Og det vil være uheldigt,« siger partiets finansordfører Morten Østergaard.

/ Ny pensionsskat kan løse gældskrisen (UgebrevetA4.dk) (28. februar 2011)

Varianten med fremskyndet beskatning af kapitalpensioner blev lanceret i Socialdemokraterne & SFs "Fair løsning" fra 16. maj 2011:

"Til gengæld indeholder Fair Løsning en række forslag, der har positiv budgetvirkning i 2020 – men ikke bety­der noget for den langsigtede økonomiske holdbarhed. Det drejer sig især om den fremrykkede pensionsbe­skatning, der følger af forslaget om et mere omfattende loft over det årlige indskud på pensionsordninger til også at gælde alle pensionsordninger.

Når midler ikke længere kan indskydes på pensionsordninger, kommer de til beskatning her og nu – frem for når de hæves. Det vurderes, at fremrykningen af pensionsbeskatningen giver et øget provenu på 5,6 mia. kr. i 2020."

/ Her er S og SF's 2020-plan (DR Online) (16. maj 2011)

Her var der ikke nogen rabat på eksisterende pensionsopsparing, men udsigten til almindelig beskatning af indkomsten der gav flere penge i statskassen.

Det var en mellemregning for det blev så i skattereformen 2012 ændret til, at man istedet kunne få en skatterabat til næste år ved at lade kapitalpensionen beskatte til 37,3 procent istedet for 40 procent ved udbetalingen.

Tilbage står, at Enhedslistens forslag til finansiering ved at fremskynde pensionsbeskatning af en fremtidsfond nu faktisk er blevet Helle Thorning-Schmidt regeringens plus Venstre & Konservatives politik.

Godt nok i en variant kun for kapitalpensioner. Men alligevel.

Men hvorfor nøjes med kopisterne ?

Når de gode ideer alligevel kommer fra Enhedslisten ?