Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Fra 2002 til 2009 er 108.000 flere blevet fattige

Polariseringen i Danmark er blevet større gennem de seneste år - det ser man både ved det stigende antal fattige personer, og ved - som denne analyse viser - at middelklassen er blevet mindre - ser man samlet på perioden fra 2002 er antallet af rige personer steget - og med den førte politik kan man regne med, at den øgede polarisering vil fortsætte.

I 2002 var 31,5 pct. af befolkningen i middelklassen, men den andel er faldet til 28,6 pct. i 2009. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen, og det tal står i kontrast til, at den samlede befolkning er vokset i samme periode. Korrigerer man faldet i middelklassen for den samlede stigning i befolkningen, er det samlede fald i middelklassen på 150.000 personer.

Samtidig er gruppen af fattige personer vokset med 108.000, og sammenligner vi os med andre europæiske lande, er det kun Letland, der har haft en større stigning i fattigdommen.

/ Middelklassen bliver mindre (Ae.dk) (24. august 2011)

VKO gør noget ved fattigdommen.

De har skabt den de sidste snart 10 !

Enhedslisten vil stoppe fattigdommen & har flere måder at gøre det på. Der er endda Kr. 18,1 Mia. i overskud !

Læs mere her / finansiering på Enhedslisten.dk

/ Genopret velfærden (Enhedslisten.dk)

Stem på Enhedslisten den 15. september !

Ø-mærk Danmark !